Úspešný 2. ročník slovenského kola medzinárodnej súťaže RC modelov vodíkových áut je za nami

11. máj. 2018 • Technické vedy

Úspešný 2. ročník slovenského kola medzinárodnej súťaže RC modelov vodíkových áut je za nami

Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave privítalo počas apríla 2. ročník úspešnej súťaže Hydrogen Horizon Automotive Challenge (H2AC_SK). Súťaže, ktorá je určená pre všetky stredné odborné školy na Slovensku, sa zúčastnilo celkovo 21 tímov a prvýkrát bola rozdelená do dvoch dní. Víťazmi 6-hodinového závodu sa stali tímy zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Bratislave a Strednej odbornej školy v Košiciach.

„Tento ročník bol trochu iný ako predchádzajúci. Prihlásilo sa nám o 5 tímov viac a preteky sme tak rozdelili do 2 dní. Tímy zároveň mohli využiť svoje vlastné karosérie a podvozky a obmedzili sme aj kapacitu batérii tak, aby študenti čo najdômyselnejšie využili alternatívny vodíkový pohon auta. Cieľom týchto zmien bol väčší vklad a dôraz na využitie schopností študentov,“ vysvetľuje Branislav Hlinka, organizátor súťaže.

Študenti premýšľali ako predĺžiť výkonnosť svojho auta, museli využiť alternatívny vodíkový pohon auta, aby vydržalo jazdiť čo najdlhšie, taktizovali a hlavne spolupracovali. Výhru si zabezpečil nie najrýchlejší tím, ale ten, ktorý so svojim autom odjazdil najviac kôl. Preteky trvali 6 hodín a zúčastnilo sa ich 21 tímov z 21 stredných odborných škôl z celého Slovenska. Víťazom prvého súťažného dňa (18. 4.) sa stali študenti SPŠ Elektrotechnická v Bratislave s celkovým počtom 912 najazdených kôl a priemerným časom 23,8 sekúnd na kolo. Druhý súťažný deň (19. 4.) patril tímu Strednej odbornej školy v Košiciach s celkovým počtom 1 136 najazdených kôl a jedno kolo prešli priemerne za 19,3 sekundy.

jednotlivé tímy v súťažnom zápale

Vybrané školy vďaka svojmu grantovému programu Stredné školy a technika finančne podporila aj Nadácia Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK).

„Prostredníctvom tohto grantového programu podporujeme inovatívne projekty zamerané na konkrétne riešenie problémov a snažíme sa o aktívne zapájanie žiakov do vzdelávacieho procesu. Pre podporu projektu Preteky vodíkových áut sme sa rozhodli z dôvodu jeho komplexnosti a zaujímavosti obzvlášť pre jeho cieľovú skupinu,“ vysvetľuje Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie VW SK.

Školy zapojené do grantového programu získali komplexný učebný a zážitkový materiál – edukačný Energy box, diaľkovo ovládaný model auta a vodíkové palivové články. Cieľom projektu je okrem vyššie spomínanej kreativity, taktiky a spolupráce, aj podpora mladých študentov pri samotnej realizácií a zostavení súťažného pretekárskeho autíčka na vodíkový pohon. Na základe dodaného materiálu, študenti počas niekoľkých týždňov robia praktické pokusy, testujú a stavajú auto s vodíkovým palivovým článkom. Zostavujú vlastný hybridný model auta na vodíkový pohon, tímovo navrhujú jeho dizajn a implementujú navrhnuté zlepšenia, zároveň sa oboznamujú s obnoviteľnými zdrojmi energie a ich využitím. Pracujú na úpravách autíčka v rámci pravidiel tak, aby auto dosiahlo čo najlepšiu kombináciu výkonu, spoľahlivosti a výdrže. 

Víťazné tímy reprezentovali Slovensko na medzinárodnom finále 24-hodinových pretekov na Technickej univerzite v Chemnitzi v Nemecku, ktoré sa konalo začiatkom mája. 2. ročník súťaže zorganizovala Agentúra pre vzdelanie a vedu SEA v spolupráci s Horizon Educational. Do ďalšieho ročníka súťaže bude možné prihlásiť sa už v lete 2018.

webová stránka súťaže

 

Víťazi z Nemecka – Ostrov Team Košice, Slovensko

 

Informácie a foto poskytla: Katarína Minichová, SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu a Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácia Volkswagen Slovakia

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj víťaznej foto: Facebook/Hydrogen Horizon Slovakia

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Koaly spia priemerne 22 hodín denne.