Úspech slovenských gymnazistov na 51. ročníku Medzinárodnej chemickej olympiády v Paríži

07. aug. 2019 • Chemické vedy

Úspech slovenských gymnazistov na 51. ročníku Medzinárodnej chemickej olympiády v Paríži

Medzinárodná chemická olympiáda (International Chemistry Olympiad – IChO) je vyvrcholením stredoškolských chemických súťaží. Stovky najúspešnejších riešiteľov si na nej merajú sily v praktických i teoretických úlohách v odbore Chémia. Reprezentanti Slovenska dosiahli historicky mimoriadny úspech. Získaním dvoch zlatých a dvoch strieborných medailí sa zaradili za veľmoci, akými sú Rusko, Spojené štáty americké, Čína a Kórea.  

51. ročník Medzinárodnej chemickej olympiády sa konal v Paríži, metropole Francúzska, v dňoch 21. – 30. júla 2019 za účasti vyše tristo súťažiacich z osemdesiatich krajín sveta. 

Reprezentanti Slovenskej republiky

Súťažný tím Slovenskej republiky tvorili štyria najúspešnejší účastníci republikového kola Chemickej olympiády v kategórii A: Andrej Kovács, Peter Rukovanský, Samuel Novák a Michal Chovanec. Naši reprezentanti sa na súťaž intenzívne pripravovali nielen v školskom prostredí, ale aj počas dvoch 5-dňových a jedného 3-dňového výberového sústredenia v mesiacoch apríl až jún 2019. Absolvovali náročnú špecializovanú prípravu, ktorej organizátorom boli Slovenská komisia Chemickej olympiády s Iuventou, v spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Odborným garantom Chemickej Olympiády je Slovenská chemická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied.

Súťažné úlohy

Súťaž v roku 2019 pozostávala z riešenia náročných praktických a teoretických úloh. Praktické úlohy boli tri: zelená oxidácia nitrobenzaldehydu ozónom, rekryštalizácia a TLC analýza produktu; kolorimetrické stanovenie obsahu železa vo víne;  jodometrické stanovenie oxidu siričitého vo víne.

V teoretickej časti súťažiaci riešili deväť úloh, a to z oblasti analytickej, anorganickej, fyzikálnej a organickej chémie. Týkali sa porovnania teoretických modelov konjugácie v butadiéne; výroby vodíka elektrolytickým a fotokatalytickým štiepením vody; chémie chloridu strieborného; identifikácie zlúčenín dvoch neznámych kovov v zlúčeninách a chémie jódu; tvorby a fotochemického riadenia nanostroja na báze cyklodextrínu a azobenzénu; syntézy a charakterizácie blokového kopolyméru; prípravy, vlastností a elektrochemického riadenia pohybu kruhov katenánu; identifikácie a syntézy inozitolov;  syntézy liečiva levobupivakaínu.

Úspech slovenského tímu

Súťažiaci zo Slovenska s medailami (zľava): Michal Chovanec, Peter Rukovanský, Andrej Kovács a Samuel Novák

Súťažiaci zo Slovenska s medailami (zľava): Michal Chovanec, Peter Rukovanský, Andrej Kovács a Samuel Novák

Celkovo bolo na 51. ročníku Medzinárodnej chemickej olympiáde v Paríži udelených 37 zlatých medailí, 64 strieborných medailí, 95 bronzových medailí a 23 čestných uznaní. V konkurencii 309 súťažiacich z osemdesiatich krajín sveta všetci štyria reprezentanti Slovenska získali medailové umiestnenia.

Zlatú medailu získali: Andrej Kovács z Gymnázia J. Hronca Bratislava a Peter Rukovanský z Gymnázia Nové Zámky. Striebornú medailu získali: Samuel Novák z Gymnázia Poštová, Košice a Michal Chovanec  z Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza. V neoficiálnom poradí medailovej úspešnosti sa Slovensko umiestnilo na vynikajúcom 5. – 8. mieste, najlepšie v doterajšej histórii Medzinárodnej chemickej olympiády. Andrej Kovács zároveň získal ocenenie za najlepšie vyriešenú praktickú časť úloh.

Andrej Kovács (vpravo) pri vyhlásení absolútnych víťazov a najlepšie vyriešených teoretických a praktických úloh

Andrej Kovács (vpravo) pri vyhlásení absolútnych víťazov a najlepšie vyriešených teoretických a praktických úloh

Za výborné výsledky vďačíme talentu a pracovitosti súťažiacich, učiteľom na gymnáziách, ktorí ich podchytili a venovali sa im (prof. Gancznerová z Bratislavy, prof. Balina a prof. Ihnátková z Košíc a prof. Kozák z Prievidze), ako aj pedagógom z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, ktorí im pomáhali v príprave na súťaž. Nemalú úlohu v podchytení talentovaných chemikov má tiež Letná škola chémie, podporovaná najmä Slovnaftom, a. s.

Tohoroční reprezentanti získavali skúsenosti aj na 53. Medzinárodnej Mendelejevskej olympiáde (21. – 27. apríla 2019 v Petrohrade, v Ruskej federácii), odkiaľ tiež priniesli 4 medaily, jednu striebornú (Andrej Kovács) a tri bronzové (Peter Rukovanský, Samuel Novák a Michal Chovanec).

Slovenská delegácia na 51. MChO (zľava dole): Miroslav Kozák, Martin Putala, Erik Szabó, Jela Nociarová; (zľava hore) Michal Chovanec, Peter Rukovanský, Andrej Kovács a Samuel Novák

Slovenská delegácia na 51. MChO (zľava dole): Miroslav Kozák, Martin Putala, Erik Szabó, Jela Nociarová; (zľava hore) Michal Chovanec, Peter Rukovanský, Andrej Kovács a Samuel Novák

Členmi medzinárodnej poroty, ktorá riešila preklad a opravu úloh a riešení, boli doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (vedúci delegácie, člen Riadiaceho výboru IChO, UK v Bratislave), RNDr. Erik Szabó, PhD., (UK v Bratislave), Mgr. Jela Nociarová (UK v Bratislave) a PaedDr. Miroslav Kozák (Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza).

Z histórie Medzinárodnej chemickej olympiády

Prvá Medzinárodná chemická olympiáda (IChO) sa uskutočnila v Prahe v dňoch 18. – 21. 6. 1968 v bývalej Československej socialistickej republike. Spočiatku sa medzinárodnej olympiády zúčastňovali iba krajiny východného bloku, ale 12. ročník v roku 1980 sa už konal v Rakúsku. Počet účastníckych krajín postupne rástol, v roku 2018 sa olympiády zúčastnili tímy z 82 krajín všetkých obývaných kontinentov. Po prvý raz bol prekonaný počet 300 súťažiacich.

Bratislava hosťovala IChO už trikrát. Po 9. ročníku v roku 1977 a 17. ročníku v roku 1985, malo Slovensko česť usporiadať jubilejný 50. ročník prestížnej olympiády. Slovensko sa už tradične umiestňuje na Medzinárodnej chemickej olympiáde v prvej tretine poradia zúčastnených krajín. V ére samostatnosti SR získalo 10 zlatých, 39 strieborných, 37 bronzových medailí a 2 čestné uznania. Uvedená štatistika sa po vyhlásení výsledkov 51. ročníka IChO zvyšuje o dve zlaté a dve strieborné medaily, ako aj o ocenenie za najlepšie vyriešenú praktickú časť.

Niektorí z bývalých úspešných olympionikov pôsobia dodnes na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Príspevok slovenských chemikov pre rozvoj Medzinárodnej chemickej olympiády ocenila aj medzinárodná porota, ktorá v roku 1994 odsúhlasila, aby Medzinárodné informačné centrum pre IChO malo sídlo v Bratislave. Slovensko má zastúpenie aj v Riadiacom výbore IChO.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Informácie poskytol: doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda Slovenskej komisie Chemickej olympiády

Zdroje a fotozdroj: https://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=8364

https://www.minedu.sk/historicky-uspech-slovenskych-ziakov-na-medzinarodnej-chemickej-olympiade/

Úvodné foto a ďalšie informácie: https://icho2019.paris/en/

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Tranzistor sa zrodil 16. 12. 1947 a ukázali ho na Štedrý deň 1947 ako zosilňovač akustického signálu
Zistite viac