Unikátne objavy košických paleontológov v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach

07. dec. 2018 • Prírodné vedy

Unikátne objavy košických paleontológov v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach

Kamenný herbár je výstava organizovaná Botanickou záhradou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Centrom interdisciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach, Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva a Školou úžitkového výtvarníctva. Odborné vedenie podujatia, ktoré sa začne v piatok 7. decembra 2018, zastrešuje svetoznámy paleontológ a objaviteľ niekoľkých druhov dinosaurov doc. RNDr. Martin Kundrát, Ph.D.

Na výstave sa návštevníci oboznámia s rôznymi typmi skamenelín (fosílií), prezrú si mnohé originálne paleontologické nálezy rastlín a živočíchov z rôznych kontinentov a prostredníctvom obrazového materiálu sa oboznámia s vývojom života na našej planéte. Stredobodom pozornosti sú objavy nového druhu Archaeopteryxa, operených dinosaurov, unikátneho dinosaurieho embrya v gigantickom vajci a zubu pravekého človeka z Číny, ktorých autorom je Martin Kundrát a jeho medzinárodným tím. Návštevníkov určite zaujme priamy kontakt so živými skamenelinami, ktoré si pamätajú éru dinosaurov, konkrétne wolémiou vznešenou objavenou v roku 1994 v Austrálii. (pozn. články o doc. Martinovi Kundrátovi na portáli Veda na dosah)

„V skleníkoch a vo vonkajšom areáli botanickej záhrady rastie množstvo ďalších druhov rastlín, ktoré sú mladšími príbuznými prastarej flóry Zeme, ako sú rôzne paprade, prasličky, cykasy, ginká, tisy, cédre či araukárie. Tieto môžu návštevníci v botanickej záhrade kedykoľvek objavovať a z viacerých takýchto druhov bude počas výstavy vytvorený simulovaný druhohorný prales“, uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

Výborným zdrojom prehistorických informácií o slovenskom praveku sú jaskyne, ich kvapľová výzdoba, ale aj pozostatky kostí a iných artefaktov. Kvaple budú na výstave predstavené ako paleoklimatické archívy rôznych tvarov a vzácnych kryštálových foriem zo Slovenska i zo zahraničia. Na reze kvapľa môžu návštevníci pozorovať prírastkové vrstvičky postupne rastúceho stalagmitu, ktoré uchovávajú chemické informácie o zrážkovej vode prenikajúcej do jaskyne počas tisíc rokov. Návštevník si ďalej môže na základe porovnania lebky medveďa hnedého a sánky medveďa jaskynného predstaviť dôležitý rozdiel vo veľkosti oboch zvierat. Lebka psa nachádzajúca sa na výstave bude demonštráciou domestifikácie zvierat človekom (skrotenie vlka) – v tomto prípade zmenšenie veľkosti tela, resp. hlavy. Vystavená stehnová kosť koňa naopak bude demonštrovať proces domestifikácie zvieraťa vo vzťahu k zväčšeniu, resp. robustnosti tela. Exponát v podobe zuba nosorožca poukáže na to, že fosílie nosorožcov a mamutov srstnatých sú symbolmi krutého prostredia doby ľadovej. Lebka soba s torzom parožia nám zase prezradí, že sob prežil náhle zmeny klímy. Hoci dnes už nežije na našom území, ale viac na severe, je to dôkaz migrácie zvierat.

Ilustračné foto: jaskyňa; Pixabay.com (Lohrelei)

Súčasťou výstavy bude premietanie reportáží a fotodokumentačných záberov z paleontologických expedícií a výskumu medzinárodného paleobiologického tímu Martina Kundráta. Záujemcovia zároveň budú môcť obdivovať a odfotiť sa so stehennou kosťou sauropódneho dinosaura, ktorá bola pripravená v reálnych rozmeroch. Kosť bola vyrobená v spolupráci so Školou úžitkového výtvarníctva. Najmenší návštevníci sa budú môcť na chvíľku zmeniť na paleontológov a v pripravenom paleontologickom nálezisku vykopať svojho trilobita. Výstavu si môžu návštevníci vychutnať od piatku 7. decembra 2018 a potrvá do 3. februára 2019 (každý deň aj počas sviatkov v čase od 9.00 do 15.00 hod.) v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

 

Informácie poskytla: Mgr. Linda Babušík Adamčíková, tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

Redigovala a uverejnila: VČ

Ilustračné foto: Pixabay.com (úvod: Free-Photos; v texte: Lohrelei)

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Spôsob komunikácie živočíchov je mimoriadne zložitý.
Zistite viac