UK opúšťa EÚ, ale aká bude spolupráca vo vede a inováciách?

13. sep. 2017 • Iný

UK opúšťa EÚ, ale aká bude spolupráca vo vede a inováciách?

Vláda Spojeného kráľovstva vydala 6. septembra dokument o vede a inováciách v rámci série dokumentov o prístupe vlády k partnerstvu s Európskou úniou: Collaboration on science and innovation: a future partnership paper. Napriek tomu, že UK opúšťa EÚ, je jedným z hlavných cieľov Veľkej Británie naďalej spolupracovať s európskymi partnermi na hlavných vedeckovýskumných a technologických iniciatívach.

Pri príprave na opustenie EÚ je jedným z hlavných cieľov Spojeného kráľovstva usilovať sa o spoluprácu s európskymi partnermi na veľkých vedeckých, výskumných a technologických iniciatívach. Úlohou Spojeného kráľovstva je budovať na svojich jedinečných vzťahoch s EÚ, aby sme spoločne zostali na čele spoločného úsilia o zlepšenie sveta, v ktorom žijeme. Spojené kráľovstvo verí, že je to v spoločnom záujme Spojeného kráľovstva a EÚ a uvítal by diskusiu o tom, ako najlepšie formovať naše budúce partnerstvo v tejto oblasti.

Zhrnutie

Spojené kráľovstvo má silnú históriu spolupráce s európskymi partnermi v oblasti vedy technológií a inovácií prostredníctvom EÚ, pomocou celoeurópskych a iných multilaterálnych a bilaterálnych iniciatív.

obálka publikácieTo zahŕňa spoločnú prácu na priekopníckych výskumoch, príkladmi sú Projekt AtlantOS na vytvorenie integrovaného pozorovacieho systému pre Atlantický oceán alebo vývoj nového prístupu klinických skúšok pre očkovaciu látku Ebola. Spojené kráľovstvo sa zaviazalo základe týchto úspechov usilovať sa o dosiahnutie dohody – pokračovať v spolupráci s európskymi partnermi v oblasti vedy, výskumu a technológií. Podľa vyjadrení v dokumente „Spojené kráľovstvo si želá, by si Európa zachovala svoje vedúce postavenie vo svete vo vede a inováciách a chce naďalej plniť svoju úlohu pri poskytovaní spoločných záväzkov, ktorá vedie k spoločnej prosperite. Úlohou Spojeného kráľovstva je stavať na svojom jedinečnom vzťahu s EÚ."

V tomto duchu pokračujúceho partnerstva tento dokument načrtáva ciele Spojeného kráľovstva.

  1. Pokračovanie v spolupráci s európskymi partnermi cez medzinárodné organizácie (nie organizácie EÚ) ako sú EUREKA, European Organisation for Nuclear Research (CERN), European Space Agency (ESA) a European Bioinformatics Institute (EBI).
  2. V rámci medzinárodnej mobility je to aktivita – Marie Skłodowska-Curie Actions.
  3. Spolupráca cez Európsku úniu a programy European Atomic Energy Community (Euratom).
  4. Horizont 2020
  5. Kľúčové programy EÚ týkajúce sa kozmických programov (satelitný navigačný program Galileo, Copernicus – program EÚ pre pozorovanie Zeme, (predstavuje premenovaný a zmodernizovaný vesmírny program GMES – Globálne monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť).
  6. Space Surveillance and Tracking (SST) program, (nový program na sledovanie orbitu, ktorý detekuje a monitoruje objekty vo vesmíre).
  7. Spolupráca s EÚ na nukleárnom výskume
  8. Bilaterálne a multilaterálne partnerstvá

Spojené kráľovstvo dúfa na otvorenú diskusiu k tejto spolupráci. Tento dokument popisuje ciele Spojeného kráľovstva pre ambicióznu dohodu o vede a inovácii s EÚ. Uvádzajú sa príklady, v ktorých Spojené kráľovstvo vidí potenciálny vzájomný prospech v úzkom pracovnom vzťahu, skúma pre každý precedens. V dokumente sa diskutuje s EÚ o tom, ako najlepšie formovať naše budúce partnerstvo v tejto oblasti. Viac nájdete v publikácii:

Collaboration on science and innovation: a future partnership paper

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Publikácia Collaboration on science and innovation: a future partnership paper

Zdroj titulného obrázku:https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-exiting-the-european-union

 

 

 

Súvisiace:

Hore
Vedecká cukráreň 2
Veda v CENTRE máj
Quark_2020
Vedecká cukráreň 5/2020
Veda v Centre
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Zvuk vo vode sa šíri 4,5 násobne rýchlejšie, ako vo vzduchu.
Zistite viac