Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Všeobecný banner k Týždňu vedy a techniky na Slovensku 2021

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

V roku 2021 sa Týždeň vedy a techniky na Slovensku uskutočnil v období 8. – 14. novembra 2021.

Viac informácií nájdete na webovej stránke: www.tyzdenvedy.sk

Týždeň vedy a techniky na Slovensku v článkoch
logo podujatia

Stále sa môžete zapojiť do súťaží Týždňa vedy a techniky

Celoslovenské podujatie, pod názvom Týždeň vedy a techniky, sa nezadržateľne blíži. Pre návštevníkov sú pripravené zaujímavé podujatia, výstavy, exkurzie, dni otvorených...

| VEDA NA DOSAH
Pokus s cievkou

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Tento rok, takisto ako po minulé roky sa v novembri uskutoční Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Je to týždeň, kedy v rámci...

| Martina Pitlová

VIDEO: Dokážeme získať energiu zadarmo? Mýty a povesti v príbehu legendárneho Nikola Teslu.

Hosťami podujatia bol prof. Ing. Peter Ballo, PhD., a jeho asistent Ing. Patrik Novák, obaja z Ústavu jadrového a fyzikálneho...

| VEDA NA DOSAH

Motto TVT 2014: Spájame sa pre vedu a techniku

Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2014 sa uskutočnilo dňa 10. novembra 2014 o 9.00 hod. v priestoroch...

| VEDA NA DOSAH