Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Všeobecný banner k Týždňu vedy a techniky na Slovensku 2021

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

V roku 2021 sa Týždeň vedy a techniky na Slovensku uskutočnil v období 8. – 14. novembra 2021.

Viac informácií nájdete na webovej stránke: www.tyzdenvedy.sk

Týždeň vedy a techniky na Slovensku v článkoch
Všeobecný banner k Týždňu vedy a techniky na Slovensku 2021

Festivalom vedy a techniky AMAVET sa začína celoslovenský Týždeň vedy a techniky

Podujatie je určené hlavne žiakom základných a stredných škôl, ale aj mladým ľuďom či širokej a odbornej verejnosti.

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Oxytocín – hormón lásky, ale aj liečby

Oxytocín je považovaný za hormón lásky a pozitívnych emócií. Zodpovedá za dôležité fyziologické funkcie v našom tele, sprevádza nás pri...

| VEDA NA DOSAH

Tematické prednášky v CVTI SR budú o srdci a oxytocíne

Na workshope k jednej z prednášok sa okrem iného naučíte, ako postupovať pri náhlej zástave krvného obehu.

| VEDA NA DOSAH

Šéfredaktorka Quarku: Najlepšie formy popularizácie ľudí netlačia do toho, čo a ako si majú myslieť, ale priťahujú ich

Časopis je na trhu od roku 1995, za ten čas prešiel zmenami. „Prispôsobovanie sa zmenám je nevyhnutnosťou na prežitie,“ hovorí...

| Galina Lišháková
Portrét Mateja Poka_Zdroj: archív MP, Canva, CVTI SR

Režisér a kameraman Pok: Snažím sa ukázať realitu takú, aká je

Matej Pok popularizuje vedu prostredníctvom náučných videí, medailónov o vedcoch aj dokumentárnych filmov.

| Júlia Birčáková