TVT 2018: Slávnostné otvorenie

05. nov. 2018 • Iný

TVT 2018: Slávnostné otvorenie

Prvý novembrový týždeň patrí už tradične Týždňu vedy a techniky na Slovensku. Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku je jeho úvodným podujatím. Jeho hlavnou úlohou je informovať verejnosť o aktivitách realizovaných počas celého týždňa vedy.

V pondelok, 5. novembra 2018 bol slávnostne otvorený pätnásty ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku, už tradične, v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurelium. Mottom tohto ročníka je „15 rokov stretnutí s vedou! Objavuj ju s nami“. Od momentu, kedy sa Slovensko zapojilo do tejto celoeurópskej iniciatívy totiž uplynulo už 15 rokov, počas ktorých si každý rok pripomíname, že skúmať, bádať, byť zvedavý a hľadať odpovede, má byť každodennou súčasťou nášho života.

Hosťom sa prihovoril generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Marek Hajduk. Centrum vedecko-technických informácií SR zastupoval  riaditeľ sekcie podpory vedy  Ľubomír Bilský, pozvanie prijal aj zástupca spoločnosti Huawei Technologies a generálny partner TVT  Li Qiming a hlavný partner TVT  zástupca spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. p. Miroslav Šarišský. Na slávnostnom otvorení TVT 2018 sa ďalej zúčastnili: generálny tajomník služobného úradu pán Mario Schrenkel, predseda SAV prof. Pavol Šajgalík,  rektori a zástupcovia akademickej obce, zástupcovia zväzov a ministerstiev, aby tak upriamili pozornosť verejnosti na hlavnú myšlienku Týždňa vedy a techniky – priblížiť vedu ľuďom. 

Zástupca CVTI SR Ing. Ľubomír Bilský vo svojom príhovore spomenul tohtoročné významné výročia CVTI SR, okrem iného uviedol:

„Okrem okrúhleho, 15. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku (s mottom 15 rokov stretnutí s vedou! Objavuj ju s nami), sme v tomto roku zorganizovali už 5. ročník Festivalu vedeckých filmov, a pripomenuli sme si 10. výročie podujatí Veda v CENTRE a Vedecká cukráreň, ktoré na našej pôde stabilne ponúkajú priestor na stretnutia širokej verejnosti a mládeže s osobnosťami vedy v príjemnej, neformálnej atmosfére.

Pre nás najvýznamnejším, a zároveň aj najdlhším, je však 80. výročie založenia našej inštitúcie. 80 rokov podpory vedy na Slovensku si slávnostne pripomenieme už o pár týždňov, okrem iných aj v tomto priestore – v Zážitkovom centre vedy Aurelium. Zážitkové centrum vedy Aurelium, ktoré sme pred dvoma rokmi, práve počas otvorenia Týždňa vedy, oficiálne sprístupnili verejnosti, stihlo navštíviť už 80 tisíc návštevníkov a návštevníčok. Je to pre nás významný úspech, ale aj motivácia k ďalšej práci. Našou ambíciou je vybudovať podobné zážitkové centrá vedy aj v ďalších mestách na Slovensku a samozrejme plánujeme realizáciu aj množstva ďalších aktivít a podujatí zameraných na popularizáciu vedy a techniky“, dodal.

Zástupca CVTI SR Ing. Ľubomír Bilský

Sfúknutím sviečky a kultúrnym programom žiakov Základnej umeleckej školy Jozefa Kresánka začalo oficiálne otvorenie podujatia.

Slovenskí vedci, výskumníci a vývojári sa majú čím pochváliť. Aj tento rok ponúkne priaznivcom vedy veľa nezabudnuteľných zážitkov. Tešiť sa môžete na rôzne prednášky, súťaže, festivaly, workshopy a iné podujatia, vďaka ktorým budete mať možnosť spoznať prácu našich vedcov a oboznámiť sa s aktuálnymi poznatkami z oblasti vedy a techniky.

Po otvorení nasleduje Slávnostné vyhlásenie výsledkov fotografickej a výtvarnej súťaže, počas ktorého si mladí a talentovaní výtvarníci a fotografi prevezmú diplomy a vecné ceny.

Slávnostné otvorenie TVT 2018

Na čo sa môžu návštevníci tešiť

Zajtra, 6. novembra 2018, CVTI SR pripravilo pre verejnosť podujatie Utorok s psychológiou, ktorého   cieľom je priblížiť verejnosti, čo všetko psychológia skúma a ako nám dokáže pomôcť v bežnom živote. Podujatie sa uskutoční v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave a bude rozdelené na dve samostatné prednášky. Predpoludním o 9.00 hod. a popoludní o 17.00 hod. Každá z prednášok sa bude venovať inej téme z oblasti psychológie. Predpoludním bude prednášať na tému Závislosti v našom živote: Internet, sociálne siete a kyberšikana známa detská psychologička Mgr. Mária Tóthová Šimčáková. Popoludní budú prezentovať tému Neuropsychológia nie je len o zhoršenej pamäti dvaja hostia, PhDr. Michal Hajdúk, PhD. a Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

V termíne 8. – 9. novembra v čase od 10.00 do 19.00 hod. sa v priestoroch Incheba Expo (Hala A0) na Viedenskej ceste 3 – 7 v Bratislave, budete môcť zúčastniť hneď dvoch z hlavných podujatí, ktoré pre vás organizátori pripravili. Tým prvým je interaktívna výstava Veda netradične, na ktorej Vám vo vystavovateľských stánkoch ponúkneme množstvo zaujímavých exponátov zo sveta vedy a techniky.

Čo si môžete pozrieť

S Fyzikálnym ústavom Slovenskej akadémie vied budete napríklad môcť spoznávať nanosvet. Tím študentov zo Slovenskej technickej univerzity Space printing rover predstaví svoj projekt – model vesmírneho vozidla. (Viď obr.)

Model vesmírneho vozidla
Uvidíte model vesmírneho vozidla (rovera), ktorý je plne pohyblivý a funkčný, disponuje mechanizmom 3D tlače za pomoci slnečného žiarenia a fresnelovej šošovky. Záujemcom vysvetlia všetky podrobnosti a zmysel ich práce, popíšu vývoj, ich ciele a aktivity do budúcna.

V stánku Ústavu elektroniky a fotoniky STU BA Čistíme Slovensko diamantovými elektródami vystavovatelia predstavia unikátnu technológiu čistenia vôd pomocou diamantových elektród. V stánku Butterfly Effect sa návštevníci budú môcť naučiť tvoriť svetové aplikácie a hry od nápadu až po vydanie. Taktiež sa dozvedia všetko o tom, ako vznikajú nápady na svetové aplikácie v tímoch mladých Slovákov. Vystavovatelia z Ústavu multimediálnych informačných a komunikačných technológií z STU v stánku H2020 NEWTON Edu Virtual ukážu aplikáciu pre interaktívnu výučbu zemepisu s využitím VR/AR a využitie virtuálnej a rozšírenej reality pre zobrazovanie geografických objektov. Pomocou VR okuliarov sa budú môcť návštevníci preniesť na rôzne miesta Európy a pomocou rozšírenej reality si budú môcť sprítomniť rôzne európske dominanty. Slovenské elektrárne v rámci témy rádioaktivita okolo nás, tiež predvedú v stánku názorné ukážky merania rádioaktivity predmetov, s ktorými sa stretávame v bežnom živote.

Druhým podujatím, ktoré sa rovnako v týchto dvoch dňoch uskutoční na výstavisku INCHEBA je Festival vedy a techniky AMAVET 2018. História festivalu sa v tomto roku prehupne do tretieho desaťročia a jeho 21. ročník sa opäť stane živnou pôdou na objavenie talentov v oblasti vedy a techniky.

Pre odbornú komunitu

Dňa 8. novembra je pre odbornú komunitu  pripravená Národná konferencia na tému Veda a technika na Slovensku a v medzinárodnom výskumnom a vzdelávacom priestore – Smerovanie ku kvalite a vedomostiam. Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bude galavečer pri príležitosti odovzdávania Ceny za vedu a techniku, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 8. novembra 2018. Hlavným odkazom podujatia je uznanie a ocenenie práce slovenských vedcov za ich osobitý význam pre rozvoj spoločnosti.

Každoročne sa počas Týždňa vedy a techniky uskutočnia po celom Slovensku stovky podujatí zameraných na popularizáciu vedy a techniky. Zoznam všetkých podujatí nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii Podujatia TVT. Veríme, že niekoľko stoviek podujatí, ktoré sa počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku budú konať, presvedčí aj vás, že veda a technika a predovšetkým vedci si zaslúžia pozornosť.

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Spoluorganizátorom Týždňa vedy a techniky je AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Generálnym partnerom podujatia je Huawei, hlavným partnerom sú Slovenské elektrárne. Partnermi sú Epson a Grow with Google, podujatie mediálne podporili portál VEDANADOSAH.sk, časopisy Quark a PC Revue.

 

 

Informácie a video poskytlo: Oddelenie propagácie vedy a techniky NCP VaT pri CVTI SR

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR

 

Súvisiace:

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Hliník sa v pôde vyskytuje prirodzene v podobe množstva kryštalických alebo amorfných tuhých fáz.
Zistite viac