„Tréning“ umelej inteligencie, systém pre inteligentné parkovanie či boj s korupciou. Aj tomu sa venujú mladí študenti informatiky na STU v Bratislave


„Tréning“ umelej inteligencie, systém pre inteligentné parkovanie či boj s korupciou. Aj tomu sa venujú mladí študenti informatiky na STU v Bratislave

Projekt Laboratória otvorených inovácií, ktorý rozbehol Ústav manažmentu spolu s Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave ponúka študentom inovovať podľa požiadaviek praxe a zároveň získavať podnikateľské zručnosti. Študentom pribudli prednášky o podnikaní a  projekty riešia priamo pre firmy. Projekt DA-SPACE realizuje univerzita v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme.

Témy, ktoré študenti riešia v rámci projektu DA-SPACE vznikli na základe požiadaviek konkrétnych firiem, mimovládnych organizácií a verejných inštitúcií. V rámci riešených tém mladí informatici bojujú s korupciou a zlepšujú vyhľadávanie v databázach zmlúv verejných inštitúcií, pomocou aplikácii vo virtuálnej realite sa snažia urobiť vzdelávanie atraktívnym, vyvíjajú lepšie odporúčacie algoritmy pre e-shopy, navrhujú systém inteligentného parkovania, „trénujú“ umelú inteligenciu, aby vedela kvalitnejšie odpovedať na otázky klientov, venujú sa aj systému pre zbieranie spätnej väzby cestujúcich a iným.

Účelom projektu DA-SPACE (Open Innovation to Raise Entrepreneurship Skills and Public Private Partnership in Danube Region) je totiž, aby inovatívne nápady študentov nekončili „v zásuvke“. Projekt realizuje Slovenská technická univerzita v Bratislave s podporou Európskej únie, v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme. Cieľom je vytvoriť v  siedmich krajinách Podunajska laboratória otvorených inovácií na podporu spolupráce mladých inovátorov s praxou.

„Tradičný spôsob inovácií v podnikov vychádza z výsledkov vlastného výskumu výrobkov, služieb či procesov, ktoré sa ďalej vyvíjajú do podoby určenej na trh. Takéto inovácie si podnik chráni pred konkurentmi a poznáme ich ako uzatvorené inovácie. Súčasné požiadavky na vyššiu rýchlosť a efektívnosť inovačných procesov viedli k vzniku odlišného správania sa podnikov – k otvoreným inováciám. Podniky v inovačnom procese spolupracujú so zákazníkmi, nadväzujú spoluprácu s vonkajším prostredím: univerzitami, výskumnými inštitúciami a dokonca aj s konkurentmi s cieľom využiť ich inovačný potenciál na vzájomný úžitok. Vznikajú otvorené inovačné platformy, ktoré prostredníctvom internetu úspešne komerčne sprostredkúvajú takéto formy spolupráce,“ vysvetľuje Marián Zajko, riaditeľ Ústavu manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

FIIT STU v Bratislave

Realizácia projektu DA-SPACE v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave nadväzuje na skúsenosti, ktoré má fakulta s nápaditými  IT projektmi. Študenti FIIT STU každý rok v rámci predmetu Tímový projekt simulujú prácu vývojárskych tímov a riešia témy, ktorým aktuálne čelia aj firmy pôsobiace v IT sektore. Aj tento rok riešia tímy 27 projektov. Osem z nich v rámci projektu DA-SPACE, v ktorom študentom pribudli tiež prednášky zamerané na zlepšenie ich zručností pri príprave podnikateľských plánov. Práve IT sektor charakterizuje vysoká intenzita inovácií, ktoré komerčne zhodnocujú start-upy a pre študentov môžu byť tieto zručnosti veľkým prínosom.

„Tímové projekty sú jedným z najobľúbenejších predmetov u študentov. Je to dôsledok aj toho, aké témy študenti riešia. Zapojenie externého prostredia do projektov prináša ešte zaujímavejšie témy a tiež nové skúsenosti nielen pre študentov, ale aj pre ich vedúcich z radov učiteľov. Zároveň vzniká platforma na vytvorenie nových spoluprác s firmami, verejnými a mimovládnymi organizáciami a celkové posilnenie spolupráce univerzity s praxou,“ povedala profesorka Mária Bieliková, garantka predmetu Tímový projekt na FIIT STU v Bratislave.

Projekt DA-SPACE je dvojročný. Pokračovať bude aj v ďalšom akademickom roku, kedy sa do inovácií v spolupráci s firmami či inými organizáciami zapoja ďalšie skupiny študentov.

 

Informácie a foto poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Redigovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

Súvisiace:

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - jeseň
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Náš mozog je zložený z miliárd neurónov, ktoré sú poprepletané tisíckami prepojení.
Zistite viac