Tomáš Bertók: Pre úspešnú terapiu je dôležitá včasná diagnostika

02. sep. 2016 • Chemické vedy

Tomáš Bertók: Pre úspešnú terapiu je dôležitá včasná diagnostika

Výskum v oblasti klinickej diagnostiky sa zameriava na analýzu glykánov – zložitých sacharidov, ktoré tvoria „sladký obal“ všetkých našich buniek. Zmeny na týchto glykánoch môžu znamenať rozvoj závažného ochorenia v skorom štádiu. Pre úspešnú terapiu je dôležitá včasná diagnostika. Metóda, ktorou sa diagnostikuje choroba, musí byť spoľahlivá, citlivá a dostatočne špecifická. Veľkou výhodou je, ak je navyše lacná a dá sa robiť z minimálneho množstva vzorky, napríklad z kvapky krvi, zdôrazňuje Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING, z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Oblasť jeho výskumu zahŕňa modifikáciu rôznych povrchov pomocou biologických zložiek s využitím nanotechnológií pre monitorovanie zmien v biologických vzorkách počas určitého ochorenia – príprava biosenzorov a biočipov pre medicínsku diagnostiku, s aplikáciami v proteomike a glykomike. Doteraz získal viacero významných ocenení, napr. Cenu SAV pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov (2015) – 1. miesto, Cenu prezidenta SR za prínos vo vedeckej činnosti v oblasti prírodných vied v rámci vyhlasovania študentskej osobnosti SR, (2014), Top študentská osobnosť SR 2013/2014,  Forbes Slovakia – rebríček 30 pod 30 (2016), Danubius young scientist award (2016) – Cena rakúskeho ministerstva vedy, výskumu a ekonomiky pre mladých vedcov zo 14 krajín Dunajského regiónu a ďalšie.

 

Talentovaného mladého vedca Tomáša Bertóka sme požiadali o rozhovor. 

M. B.: Študovali ste na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor biotechnológia. Na základe čoho ste sa rozhodli pre toto štúdium? Bavila Vás chémia už na základnej alebo strednej škole?    

T. BERTÓK: „Skôr si myslím že ma už ako dieťa bavilo miešať doma jedno cez druhé – čo sa našlo napríklad v kuchyni, ako jedlá sóda alebo kyselina citrónová či ocot. Keď vám to potom pekne v pohári vyšumí, môžete byť na seba hrdý, že ste niečo nové, aspoň pre vás, objavili a začne vás prirodzene zaujímať prečo sa to stalo. Neskôr v škole ma chémia doslova odpudzovala, ale až tesne pred maturitou som si ku nej opäť našiel cestu. Vlastne to bol spolu s matematikou jediný predmet, z ktorého som kedy mal na vysvedčení trojku... A aha, nakoniec je zo mňa inžinier. :-)“

M. B.: V prvom roku doktorandského štúdia ste vypracovali novú ultracitlivú metodiku na detekciu glykoproteínov (komplexných cukrov). Môžete nám aspoň stručne a podľa možnosti populárnou formou priblížiť o čo ide?

T. BERTÓK: „Tieto analýzy majú obrovský potenciál byť využité v medicínskej praxi. V zdravotníctve by ale nemal byť priestor na omyly, preto musia byť takéto analýzy extrémne spoľahlivé, citlivé, a zároveň aj jednoduché, aby ich dokázal ktokoľvek zopakovať a vyhodnotiť výsledok, a samozrejme lacné. Všetko toto sme mali na zreteli, keď sme našu metódu vyvíjali. Ide o kombináciu elektrochemických metód, nanotechnológií a biochémie.“

M. B.: Prvé výsledky, ktoré ste získali s použitím vašej metodiky, boli súčasťou projektu pre žiadosť o európsky grant. Významne prispeli k tomu, že projekt získal grant od European Research Council (ERC), najprestížnejšej európskej organizácie, ktorá  podporuje excelentný výskum. Ako sa vám darí využiť tento grant?

T. BERTÓK: „Grant získal náš tím pod vedením Dr. Tkáča, ako zodpovedného riešiteľa. Ja som bol v tom čase iba doktorand a nemohol by som si takýto obrovský projekt sám podať. Projekt sa vlastne opieral o naše výsledky, ktoré sme už v tom čase dokázali namerať. Hodnotiaca komisia potom vyhodnocovala potenciál, originalitu a aj potenciálny prínos tohto projektu, a našťastie sa nám s touto myšlienkou podarilo projekt získať. Čo sa týka využívania grantu, myslím že sme na tom veľmi dobre. Naštartoval sa tým celý kolektív, zabezpečili sme si prístrojové vybavenie a v súčasnosti sa nám významne darí aj publikačne.“

M. B.: Pôsobíte ako samostatný vedecký pracovník v Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave, na Oddelení glykobiotechnológie, ktorého vedúcim je Vedec roka SR Ing. Ján Tkáč, DrSc. Čo je hlavným zameraním tohto oddelenia a čomu sa venujete v súčasnosti?  

T. BERTÓK: „Keď sa Dr. Tkáč vrátil zo zahraničia, nastúpil som k nemu ako doktorand ešte s jedným starším kolegom. On mal na starosti premenu chemickej energie na elektrickú s využitím tzv. biobatérií (ako palivo slúžili sacharidy) a ja som mal naopak za úlohu analýzu rôznych sacharidov s využitím elektrochémie. Obaja sme pritom využívali pri práci aj rôzne typy nanomateriálov (uhlíkové nanorúrky, zlaté nanočastice, neskôr grafén). Týmto sa odštartoval aj ERC projekt a aj náš hlavný výskumný smer, ktorého sa doposiaľ držíme. Ide o využívanie sacharidov pre diagnostické účely a odpadu ako zdroja lacnej elektrickej energie. Chemický ústav je dlhodobo zameraný na štúdium sacharidov (Centrum glykomiky), ako aj ich priemyselnú produkciu, takže takmer každý tím v ústave pracuje s viac či menej komplikovanými „cukrami“, aj keď zďaleka nie všetky sú sladké.“

M. B.: Ktoré doterajšie výsledky považujete za najvýznamnejšie?

T. BERTÓK: „Myslím, že najvýznamnejšie výsledky sú vždy tie, ktoré sa získajú s reálnymi vzorkami – so vzorkami krvi či tkanív od pacientov s určitým ochorením. Takýchto prác máme, samozrejme, viac. Rovnako je dôležité dotiahnuť technológiu, ktorú chceme využívať do stavu, kedy je možné vo väčšom množstve produkovať naše biosenzory a biočipy. Preto sa snažíme aj úzko spolupracovať s firmami, ktoré nám často pomáhajú. Každá ďalšia štúdia teda prinesie niečo nové, v prvej napríklad, najskôr ukážete, že to, čo ste vymysleli, naozaj funguje. Potvrdíte si  svoju hypotézu. Následne to vyskúšate na skutočných vzorkách a následne sa pokúšate o zjednodušenie, miniaturizáciu a výrobu vo väčšom meradle. Na tejto ceste ešte objavíte kopu iných prekážok, o ktorých ste ani netušili, že môžu byť. Vždy, keď niečo vyriešite, mali by ste to oznámiť vedeckej komunite – publikujete teda nejakú štúdiu. Preto za najprínosnejšie považujeme tie najnovšie práce. Tam máme totiž už veľké množstvo vecí vyriešených.“

M. B.: Čo by ste najradšej skúmali, keby ste neboli nikým a ničím obmedzovaný?

T. BERTÓK: „Myslím, že táto práca mi zatiaľ dokonale vyhovuje a ešte je tu stále čo robiť. Ak raz bude treba, tak sa preorientujeme na iný výskum, ale teraz si myslím, že ma táto problematika dostatočne baví a celosvetovo je veľmi aktuálna a atraktívna.“

M. B.: Ak by sme sa preniesli do budúcnosti... Čo by ste chceli dosiahnuť vo vede?

T. BERTÓK: „Veľmi pekná predstava je prísť s niečím, čo sa skutočne dostane do praxe. Nedávno nás oslovila jedna zahraničná firma, ktorá sa snaží vyvíjať jednu konkrétnu metódu. Prečítali si naše články, oboznámili sa s cieľmi nášho ERC projektu a radi by nadviazali užšiu spoluprácu. Uvidíme, čo z toho bude. V každom prípade, pre mňa bude uspokojivé čokoľvek, čo bude mať reálny prínos. Som ale pripravený na to, že to nemusí byť nutne zajtra.“

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

 

Vedec Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING, bude hosťom Bratislavskej vedeckej cukrárne, v ktorej vystúpi s prezentáciou na  tému: Cukry v našom (nie vždy sladkom) živote. Vedecká cukráreň sa uskutoční dňa 20. septembra 2016 o 9.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave, Lamačská cesta 8/A (Patrónka).

 

 
 

Rozhovor pripravila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: z archívu T. Bertóka

Video z projektu Díky moc

Súvisiace:

Hore
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Prvú umelú družicu Sputnik 1 vypustil na obežnú dráhu okolo Zeme bývalý Sovietsky Zväz 4. 10. 1957.
Zistite viac