Tohtoročný Týždeň vedy a techniky si „posvietil" na výsledky slovenských bádateľov

19. nov. 2015 • Iný

Tohtoročný Týždeň vedy a techniky si „posvietil

Už samotné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015 (TVT 2015) sa nieslo v znamení svetla. V priestoroch tvoriaceho sa Centra vedy AURELIUM minister školstva Juraj Draxler, predstavitelia vedy a výskumu a podporovatelia TVT symbolicky zachytili svetelný lúč a poslali ho späť publiku, aby ho tak, ako aj zvyšok Slovenska, „zapálili pre vedu."

Otvorenie TVT 2015Týždeň plný zaujímavých podujatí, výstav, prednášok a interaktívnych inštalácií sa mohol začať. Vedecké inštitúcie a organizácie po celom Slovensku lákali návštevníkov, aby na chvíľu vstúpili do sveta vedy a pripomenuli si jej dôležitosť pre náš život. Centrum vedecko-technických informácií SR zastrešovalo viacero podujatí, ktorých cieľom bola propagácia slovenských vedcov a výsledkov ich práce, ale súčasne aj motivácia mladých ľudí k štúdiu prírodovedných a technických odborov.

Prostredníctvom interaktívnej výstavy Veda netradične mali možnosť návštevníci Centra vedy spoznať výsledky práce Veda netradičneorganizácií a spoločností zaoberajúcich sa výskumno-vývojovou činnosťou. Festival vedy a techniky, ktorého hlavným organizátorom je nezisková organizácia AMAVET bol zameraný na novátorské riešenia ekologických problémov, ale aj rôzne „zlepšováky," s ktorými prišli žiaci a študenti slovenských odborných škôl. Od pondelka do piatka, počas TVT 2015, si návštevníci bez obmedzenia veku mohli pozrieť filmy s tematikou svetla, ktoré boli premietané v Divadle Malá scéna STU v rámci Festivalu vedeckých filmov. Veľký záujem bol aj o diskusie s predstaviteľmi resp. režisérmi filmov, ktoré nasledovali po premietaní. Návštevníci sa tak mohli pýtať na všetko, čo ich zaujímalo, napríklad doc. Leandra Litova, bulharského vedca pôsobiaceho v CERN-e alebo napríklad Michaela McNamaru, režiséra filmu Lights out!, ktorý bol v roku 2014 nominovaný na Canadian Screen Awards, ako najlepší vedecký dokumentárny snímok. Veľké zastúpenie na odborných diskusiách mali aj vedci z Medzinárodného laserového centra – doc. Alžbeta Marček Chorvátová, prof. František Uherek, doc. Jaroslav Kováč či Dr. Dušan Chorvát.

Pre všetkých, ktorí sa radi vzdelávajú, boli pripravené výstavy s rôznymi témami – či už o Ottovi Wichterlem –Streda s molekulárnou biomedicínou vynálezcovi kontaktných šošoviek, o nanotechnológiách či meraní svetlom v nanosvete. Ani pri tohtoročnom TVT sa nezabudlo na súťaže. Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlásilo niekoľko súťaží, v ktorých sa mohli realizovať žiaci a študenti zdatní vo fotografovaní, tvorení grafík alebo v maľovaní. Súťažiť však mohli aj tvorcovia krátkych filmov alebo napríklad novinári, ktorí propagovali vedu a techniku vo svojich reportážach. Popularizátori vedy sa stretli pri Okrúhlom stole počas PopVaT Day 2015, aby odprezentovali svoje projekty a aktivity. V závere týždňa dostalo priestor okrem vyhodnotenia žiackej súťaže Prečo? aj vyhodnotenie Klubu akčných hrdinov, počas ktorého boli ocenené slovenské vedecké osobnosti, ktoré v internetovom hlasovaní dostali najviac sympatií.

Celkovo sa do podujatí Týždňa vedy a techniky 2015, ktoré organizovalo CVTI SR zapojilo viac ako 15 000 ľudí. Po celom Slovensku sa počas tohto týždňa konalo viac ako 300 podujatí zameraných na popularizáciu vedy a techniky. Organizátori tak aj tento v poradí 12. ročník považujú za úspešný a v tradícii popularizácie vedy týmto spôsobom budú pokračovať aj budúci rok.

 

Autor: kolektív NCP VaT pri CVTI SR

Foto: kolektív NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZČ

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Parazitárne infekcie zvierat môžu byť prenosné aj na človeka.
Zistite viac