Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach otvorila dvere záujemcom o štúdium

• UPJŠ v Košiciach

Súvisiace:

Podujatia
Hore
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Pesticídy zo skupiny neonikotínoidov sú pre včely rizikové.
Zistite viac