Nadaní žiaci, študenti i novinári dostanú ocenenie za prezentáciu vedy

10. nov. 2015 • MŠVVaŠ SR; NCP VaT pri CVTI SR

Súvisiace:

Hore
Veda v Centre
Publikácie Veda v CENTRE
kúpa časopisov jún 2016
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
QUARK
Aurelium - centrum vedy
TVT 2019
Prechod VK na VND - jeseň
výtvarná súťaž TVT 2019
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Agrofilm 2019
Extrapolácie 2019
Zaujímavosti vo vede
Starnutie populácie má vážny vplyv na dôchodkový systém.
Zistite viac