Teplo ovplyvňuje magnetické vlastnosti

31. aug. 2015 • Fyzikálne vedy

Teplo ovplyvňuje magnetické vlastnosti

Zamysleli ste sa nad tým, že magnet môže pri určitej teplote stratiť svoje magnetické vlastnosti?

Bežné magnety ako máte doma na chladničke sú vyrobené z feromagnetického materiálu. Každý atóm v tomto materiáli sa správa ako malá magnetka (magnetický dipól). Každý dipól má svoj severný a južný pól. Kvôli vzájomnému pôsobeniu medzi atómami v kryštalickej mriežke sa atómy natáčajú rovnakým smerom a vznikajú magnetické domény, čiže malé oblasti, kde sa atómy natočia rovnako. Keď ale k feromagnetickému materiálu priložíme iný magnet, pôsobením jeho magnetického poľa sa všetky magnetické domény natočia rovnakým smerom. Rovnako natočené ostanú aj keď magnet dáme preč a vznikol nám tak nový magnet. Keď ale začneme magnet zohrievať, tak dodávame energiu kryštalickej mriežke a atómy v nej sa rozkmitajú. To spôsobí, že nie všetky atómy v doménach budú natočené rovnako. Keď magnet zohrejeme nad kritickú Curieho teplotu, magnetické domény sa rozpadnú, každý magnetický dipól sa natočí náhodným smerom a ich magnetické polia sa preto navzájom vyrušia. Magnet vtedy stratí svoje magnetické vlastnosti. Pre železo je Curieho teplota približne 770°C.

Štúdium tejto problematiky je možné na odbore:

  • fyzika

 

Autor: Mgr. Ján Bogár, P-mat n.o. a FMFI UK

Foto: https://pixabay.com/sk/

Uverejnila: ZČ

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
4. mája 1919 ubehlo sto rokov od tragického úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika.
Zistite viac