Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V Košiciach sa uskutočnil štvrtý ročník SlovakiaTech

VEDA NA DOSAH

Ústrednou témou najväčšej slovenskej technologickej konferencie a veľtrhu boli technológie podporujúce ľudstvo.

Prezident SlovakiaTech Juraj Miškov. Zdroj: CVTI SR

Prezident SlovakiaTech Juraj Miškov. Zdroj: CVTI SR

V košickom Kulturparku sa v dňoch 20. – 21. septembra po štvrtý raz uskutočnila technologická konferencia a inovačno-technologický veľtrh firiem na Slovensku SlovakiaTech. Najväčšie podujatie svojho druhu sa nieslo v mene hesla Technológie podporujúce ľudstvo.

Na SlovakiaTech Forum – Expo 2022 vystúpilo vyše sto spíkrov a predstavili sa mnohí slovenskí a zahraniční odborníci, ktorí svoj život zasvätili inováciám, priemyslu a priemyselným technológiám, energetike, doprave a logistike, životnému prostrediu a vzdelávaniu.

Viacero slovenských firiem zároveň na podujatí odprezentovalo svoj vedecký a inovačný potenciál.

Prednášali vychýrení odborníci

Konferencia tento rok hostila niekoľkých popredných futuristov, medzi nimi napríklad odborníka na inovácie a stratégie Matthewa Griffina, onkologického chirurga Shafiho Ahmeda či vynálezcu, mysliteľa, hudobníka a podnikateľa Arasha Aazamiho.

Matthew Griffin návštevníkov oboznámil s mobilitou budúcnosti a šokoval zistením, že vďaka technológiám HyperLoop s rýchlosťou MACH 3 či hypersonickým raketovým pohonom môžeme už o tri dekády cestovať medzi metropolami sveta, ako keby sme používali mestskú hromadnú dopravu.

„Vďaka novému dostupnému raketovému pohonu bude cesta z Londýna do New Yorku trvať 29 minút. Na ktorékoľvek miesto na Zemi doletíme za menej ako jednu hodinu,“ povedal Griffin počas svojej prednášky.

Shafi Ahmed, prezývaný aj virtuálny chirurg, sa dostal v roku 2014 do hlavných správ na celom svete vďaka tomu, že streamoval operáciu pomocou okuliarov Google Glass. Prenos sledovalo 14-tisíc študentov a stážistov v 132 krajinách. O tri roky neskôr vykonal operáciu, ku ktorej sa pripojili ďalší chirurgovia z troch kontinentov a časových pásiem pomocou avatarov a hologramov.

Arash Aazami priblížil víziu budúcnosti založenej na spravodlivom prístupe k obnoviteľným zdrojom pre všetkých.

Cieľom je zvýšenie inovatívnej výkonnosti Slovenska

Cieľom SlovakiaTech Forum – Expo 2022 je predovšetkým zvýšenie inovatívnej výkonnosti Slovenska a podpora slovenskej ekonomiky.

Podľa výkonnej riaditeľky podujatia Aleny Jerglovej je to jediný spôsob, ako udržať tempo rastu ekonomiky spoločne s jej environmentálnou udržateľnosťou v rýchlo meniacom sa svete technológií.

„Konferencia SlovakiaTech Forum – Expo 2022 vytvára priestor na prepájanie inovačného trojuholníka – vedy, výskumu a univerzít – so súkromnými firmami a tvorcami inovačných politík, respektíve verejnou správou. Bez spoločného fungovania týchto troch súčastí je nemožné, aby sme na Slovensku dosiahli akýkoľvek pokrok,“ povedala.

Odprezentovalo sa aj Centrum vedecko-technických informácií SR

Jedným z partnerov SlovakiaTech Forum – Expo 2022 bolo aj Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). V stánku inštitúcie pútalo hneď na prvý pohľad pozornosť viacero exponátov, prostredníctvom ktorých si mohli záujemcovia ľahko overiť, ako fungujú vybrané fyzikálne javy v praxi.

CVTI SR malo na SlovakiaTech vlastný stánok. Zdroj: CVTI SR

CVTI SR malo na SlovakiaTech vlastný stánok. Zdroj: CVTI SR

Návštevníkov prilákala aj kreatívna dielňa Fablabu, kde bola k dispozícii 3D tlačiareň a produkty vyrobené rôznymi typmi digitálnych technológií. Účastníci podujatia sa mohli tiež bezplatne registrovať do knižnice a pozrieť si výstavy vo virtuálnej realite.

Inštitúcia na konferencii zaujala i samostatným workshopom a prednáškou o tom, ako môže otvorená veda podporiť inovácie. Diskusiu viedli v utorok popoludní Jitka Dobbersteinová, Zuzana Stožická a Silvia Sofianos.

Upozorňuje na prácu univerzít

CVTI SR sa snaží predovšetkým nepretržite upozorňovať na nové technológie a inovácie, ktoré vyvíjajú v spolupráci s výskumníkmi a firmami odborníci z našich univerzít.

„Naša spoločnosť očakáva pokrok. Inovácie nás dnes obklopujú skutočne na každom kroku a my sa nepohneme vpred, pokiaľ nenájdeme cestu, ako ich efektívne aplikovať do praxe. Aby sme to dokázali a aby sme mohli byť naozaj užitoční pre spoločnosť, ale aj pre celú planétu, ktorá dnes čelí veľmi vážnej ekonomickej a environmentálnej kríze, nemali by sme si konkurovať, ale spájať sa. A práve na to veľmi dobre poslúžilo i podujatie SlovakiaTech Forum – Expo 2022. Teší nás, že je o technologické novinky a inovácie čoraz väčší záujem a že sme na konferencii mohli naplno ukázať, akých kvalitných odborníkov a vývojárov na Slovensku máme,“ povedala vedúca odboru propagácie vedy a techniky a odboru elektronických médií a multimédií CVTI SR Marta Pavliková.

Výstavisko SlovakiaTech Forum – EXPO 2022. Zdroj: SPU v Nitre

Výstavisko SlovakiaTech Forum – EXPO 2022. Zdroj: SPU v Nitre

Možnosť stretnúť sa na podujatí SlovakiaTech s poprednými slovenskými i zahraničnými vedcami a inovátormi a diskutovať s nimi o možnostiach spolupráce a propagácie ich práce ocenil aj generálny riaditeľ CVTI SR Ján Kyselovič.

„Považujem za mimoriadne dôležité, aby sa uskutočňovali podujatia, ako je toto. Práve vďaka prepojeniam, ktoré v tejto jedinečnej atmosfére vznikajú, môže totiž Slovensko na poli technológií a inovácií neustále napredovať a my môžeme naďalej úspešne popularizovať tvrdú prácu tých, ktorí si to zaslúžia,“ poznamenal.

Význam popularizácie vedy a techniky, o ktorú sa CVTI SR od svojho vzniku neprestajne usiluje, vyzdvihli aj zástupcovia SPU v Nitre a riaditeľ Univerzitného vedeckého parku (UVP) Technicom František Jakab.

„Naša spolupráca s CVTI SR je zmysluplná a strategická. Aj vďaka nej predstavujú TUKE a UVP Technicom reálnu základňu pre špičkový výskum a vývoj nových technológií a ich následný transfer do technickej praxe vrátane prienikov a využitia v umení, digitálnych prezentačných aplikáciách a mnohých ďalších sférach,“ poznamenal Jakab.

 

Päť slovenských univerzít na jednom mieste

V expo časti podujatia odprezentovalo vlastné vedecké projekty päť slovenských univerzít: Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU), Žilinská univerzita (UNIZA) a Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU).

Vodíkové auto, letecké rakety a virtuálna realita v umení a dizajne

Päť fakúlt TUKE na konferencii odprezentovalo množstvo inovatívnych nápadov i praktických riešení pre rôzne sektory.

Odborníci z univerzity predviedli vodíkové auto MH2, letecké rakety jastrab, materiály pre vývoj nových batérií a vodíkových palív a digitálne novinky v stavebníctve. V rámci svojej prezentácie sa dotkli aj využitia virtuálnej reality v umení a dizajne a priestor dostali i špičkové startupy z akceleračných programov UVP Technicom, ktoré oslovili verejnosť a investorov unikátnymi riešeniami v oblasti úspory energie či návrhmi liečebných ortéz.

Zástupcovia univerzity hovorili s potenciálnymi partnermi aj o praktickom využití rozšírenej reality a predviedli spievajúcu fontánu ovládanú umelou inteligenciou.

Technológia SAMO a systém na monitorovanie plynov

Jakub Berčík z Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre na výstave predstavil najnovší výskum z oblasti neuromarketingu. Ním vyvinutá technológia SAMO (Simple Automatic Merchandising Operator) umožňuje získať detailný obraz o spotrebiteľskom správaní prostredníctvom komplexného merania pohybu zákazníkov vrátane emócií, vizuálnej pozornosti a faktorov prostredia. Prínosom sú informácie o vnímaní a správaní človeka nielen na základe jeho pohybu, ale aj skutočných emócií a vizuálnej pozornosti.

Patrik Kósa z Technickej fakulty SPU v Nitre zasa predstavil systém na autonómne monitorovanie koncentrácie vybraných plynov v ovzduší. Zariadenie pomocou pilotných alebo bezpilotných systémov zabezpečí presné meranie zloženia plynov vo vybranom priestore exteriéru, na základe ktorého bude následne možné zostaviť presné mapy šírenia škodlivých látok v ovzduší.

Prezentácia Patrika Kósu z SPU v Nitre. Zdroj: SlovakiaTech

Patrik Kósa z SPU v Nitre predstavuje systém na autonómne monitorovanie koncentrácie vybraných plynov. Zdroj: CVTI SR

Zariadenie môže byť použité na presnejšiu kontrolu koncentrácie škodlivých látok nielen v priemysle, ale i rastlinnej a živočíšnej výrobe. Jeho výhodou je, že dokáže zistiť skutočný stav znečistenia ovzdušia aj v zložitých terénoch.

Batérie a robotická kresba

Z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU mali na podujatí svoje zastúpenie Ústav elektroniky a fotoniky (ÚEF) v spolupráci s Ústavom automobilovej mechatroniky (ÚAM), ktoré spoločne pokryli široké spektrum tém od základného výskumu materiálov cez cyklické zaťažovanie batériových článkov, analýzu a charakterizáciu ich stavov, výskum monitorovacích metód a „smart sensing“ až po implementáciu do batériových systémov a uplatnenie batérií v konkrétnych aplikáciách.

Ústavy plánujú spoločne vybudovať komplexné laboratórium zamerané výhradne na batérie a batériové systémy, kde budú prebiehať výskumné aktivity i spolupráca s priemyselnými partnermi.

Priestor na prezentáciu v rámci STU dostala aj doktorandská práca zameraná na robotickú kresbu a v rámci Fakulty elektrotechniky a informatiky STU malo svoje zastúpenie i Produkčné centrum inovatívnych technológií FEI STU (PCIT FEI STU), ktoré sa venuje najmä aktivitám a činnostiam zameraným na prototypovanie a inováciu širokého spektra moderných výrobkov vo forme zariadení a systémov.

Produkčné centrum poskytuje vývojárom komplexné služby a sprevádza nimi vytvorené produkty od momentu ich vzniku až po ich úspešné nasadenie na trh. Stará sa o analýzy, prieskum trhu, prvotné riešenia, vývoj prototypov, prípravu dokumentácie pre účely certifikácie, balenie produktu a podobne.

Simulátory na výučbu predmetov a elektrolyzér na výrobu vodíka

Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach predstavilo realistické simulátory na výučbu teoretických a klinických predmetov. CSVM momentálne disponuje 28 simulátormi, medzi nimi napríklad:

  • torzom dospelej figuríny na nácvik základnej resuscitácie s rozšíreným softvérovým vyhodnotením,
  • trenažérom dospelej figuríny určený pre nácvik rozšírenej kardiopulmonálnej resuscitácie s celkovým detailným vyhodnotením,
  • prístrojom na nácvik život zachraňujúceho úkonu defibrilácie,
  • pokročilým ošetrovateľským modelom dospelého človeka umožňujúcim nácvik základných fyzikálnych vyšetrení a ošetrovateľských postupov,
  • virtuálnym laparoskopom ponúkajúcim prostredie virtuálneho operačného sálu a ďalšie.

V stánku tímu z Katedry fyzikálnej chémie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ vystavovali elektrolyzér na výrobu vodíka a ďalších možných materiálov, ktoré tamojší odborníci študujú ako katalyzátory a odborníci z Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity predstavili smart matracový topper pre klasifikáciu pozície ležiaceho človeka a detekciu dekubitov.

Patronát nad SlovakiaTech Forum – Expo 2022 prevzali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo životného prostredia SR, predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka a primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Odborným garantom podujatia bol jeho prezident a bývalý minister hospodárstva SR Juraj Miškov.

Zdroje: SlovakiaTech, Veda na dosah

(af)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky