Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kvíz: Jozef Murgaš, osobnosť slovenskej aj svetovej vedy

Zuzana Šulák Hergovitsová

Jozef Murgaš bol kňaz, zakladateľ Slovenskej ligy v Amerike a významný slovenský vynálezca, ktorý zmenil spôsob bezdrôtovej komunikácie.

Portét Jozefa Murgaša s vynálezmi v pozadí. Zdroj fotografie: wikipedia.org. Grafika: Michaela Mašánová

Portét Jozefa Murgaša s vynálezmi v pozadí. Zdroj fotografie: wikipedia.org. Grafika: Michaela Mašánová

Z rôznych, najmä politických dôvodov odišiel v roku 1896 zo Slovenska a usadil sa v Spojených štátoch amerických. Ako jeden z mála slovenských vedcov sa nachádza aj v kalendári osobností UNESCO.

V tomto roku si pripomíname 95. výročie úmrtia osobnosti slovenskej aj svetovej vedy. Otestujte si svoje vedomosti o Jozefovi Murgašovi.

Zdroje:
https://vedanadosah.cvtisr.sk/wp-content/uploads/2020/12/Jozef-Murgas-%E2%80%93-Wireless-world.pdf, https://ttb.sk/clanky/jozef-murgas-vizionar-ktoreho-obdivoval-aj-roosevelt/, https://vedanadosah.cvtisr.sk/ine/jozef-murgas-vyznamny-slovensky-vynalezca/, https://www.amavet.sk/jozef-murgas/, https://korzar.sme.sk/c/6362122/jozef-murgas-pionier-radiotelegrafie.html, https://sk.wikipedia.org/wiki/Pittsbursk%C3%A1_dohoda

Jozef Murgaš bol v roku 1888 vysvätený za rímskokatolíckeho kňaza. Popritom sa venoval aj pokusom v oblasti elektriny a bol aj nadaným:

Ako sa volal vynálezca v oblasti prenosu bezdrôtovej telegrafie, ktorého metódu chcel Jozef Murgaš zlepšiť?

Ako sa nazýval Murgašov unikátny vynález, ktorý si dal patentovať?

Kedy si Jozef Murgaš dal registrovať svoj prvý patent na Zariadenie na bezdrôtovú telegrafiu?

Vďaka ktorému svetovému prvenstvu sa Jozef Murgaš zapísal do dejín?

Aké slová zazneli v éteri počas prvého bezdrôtového prenosu ľudského hlasu?

Koľko patentov si dal Jozef Murgaš zapísať?

Ktorý významný dokument podpísal v roku 1918?

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky