Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Drony sú účinným nástrojom v boji proti komárom aj chorobám, ktoré prenášajú

VEDA NA DOSAH

Rýchlosť nasadenia a dostupnosť kdekoľvek predurčujú drony na nasadenie proti hmyzu. V niektorých krajinách tak zachraňujú životy.

Drony sú v boji s komármi efektívne. Na postrek ich využíva aj Bratislava.

Drony sú užitočným nástrojom v boji s komármi. Na postrek ich využíva aj Bratislava. Na obrázku vpravo dole je komár tigrovaný (Aedes albopictus). Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

S letom sa začala aj sezóna komárov. V oblastiach blízko vodných zdrojov, v tôňach alebo lesoch sa už človek nevyhne nepríjemným štípancom a situácia sa stáva pomaly neúnosnou.

V lete má tento hmyz ideálne podmienky na množenie a vytváranie nových liahnisk. Navyše sa už i na Slovensku objavujú invázne druhy komárov, ako sú komár tigrovaný (Aedes albopictus) či Aedes japonicus japonicus. Oba druhy môžu prenášať exotické vírusy, ktoré sa u nás pôvodne nevyskytovali, napríklad vírusy japonskej encefalitídy, chikungunya, dengue alebo zika.

S cieľom predísť kalamite samosprávy situáciu monitorujú a likvidujú liahniská komárov. Na boj s hmyzom využívajú všetky dostupné prostriedky od dobrovoľníkov až po techniku, najnovšie aj drony, ktoré sa dostanú i na odľahlejšie a ťažko dostupné miesta.

Ako uviedol riaditeľ asociácie Mám Dron Rastislav Sopko pre portál VEDA NA DOSAH, drony sa uplatňujú v rámci celého Slovenska. „Drony sa proti komárom používajú v rôznych regiónoch Slovenska. Poväčšine sa nasadzujú podľa potreby a úrovne povodňovej situácie v krajine, keď dochádza k ich premnoženiu. Samozrejme, rozhodnutia sú aj v kompetencii samosprávy miest a obcí.“

Benefity dronov v boji s hmyzom

UAV prostriedky (drony) sa vďaka technologickému vývoju prispôsobili rôznym aplikáciám v poľnohospodárstve, a umožnili tak realizáciu chemických postrekov a geograficky presného monitorovania pevniny. Obdobné je tiež ich využitie v boji so škodcami a s nebezpečným hmyzom.

Aký je hlavný benefit využitia dronov v boji proti komárom? Podľa Rastislava Sopka z asociácie Mám Dron je to „predovšetkým rýchlosť nasadenia a dostupnosť kdekoľvek, kde je potrebné proti premnoženiu zasiahnuť“. Ako dodal, je pri tom „potrebné dodržiavať všetky predpisy a pravidlá lietania s dronom“.

Drony šetria čas i náklady

V odľahlých oblastiach, ktoré sú ťažko dostupné vozidlám, môžu drony robiť snímky potencionálnych biotopov produkcie lariev a zároveň monitorovať typy pôdy či odoberať jej vzorky.

Benefit takéhoto využitia dronov spočíva najmä v presnom a rýchlom zbere dát a v šetrení nákladov (v porovnaní s helikoptérami sú drony oveľa dostupnejšie). Okrem toho, že drony dokážu lokalizovať epicentrá s najväčším výskytom komárov, môžu ich aj eliminovať pomocou aplikovania larvicídov a adulticídov.

Pilot môže dron ovládať na diaľku, ale začínajú sa využívať i autonómne operácie, pri ktorých je UAV vopred naprogramovaný na konkrétne ciele podľa GPS.

Nasadenie dronov proti komárom v Bratislave

Proti komárom zasahuje dronmi i Bratislava. V teréne pracujú dobrovoľníci, ktorí vyhľadávajú ohniská a zaznamenávajú ich polohu do špeciálnej aplikácie. Výskyt komárov je meraný aj prostredníctvom CO2 lapačov. Zachytené a lokalizované komárie epicentrá sú následne eliminované postrekom s larvicídom BTI, ktorý sa rozprašuje pomocou dronu.

Ten sa vďaka malým rozmerom a ľahkej ovládateľnosti dokáže dostať aj do nižších výšok ponad vodné plochy a na ťažšie dostupné miesta. Mesto si od nasadenia dronu sľubuje výraznejší pokles populácie komárov a zníženie rizika prenosu nebezpečných chorôb.

V Malawi zachraňujú drony životy

Ako sa píše na webovej stránke asociácie Mám Dron, „využitie dronov na potlačenie dotieravého a nebezpečného hmyzu nie je vo svete novinkou“.

Africká krajina Malawi nasadila drony v boji proti komárom prenášajúcim maláriu. Malawi-Liverpool Wellcome Centre sa snaží zmierniť tento problém využitím moderných technológií. Keďže by bolo použitie helikoptér príliš drahé, ukázali sa drony ako ideálny prostriedok.

Fakty

Malária predstavuje v Malawi jednu z troch najčastejších príčin úmrtia detí do piatich rokov.

Pomocou nich odborníci mapujú rozsiahle oblasti so stojacou vodou, merajú jej hĺbku a odoberajú vzorky z určených miest, ktoré sú zaznamenávané prostredníctvom mobilnej GPS aplikácie. V laboratóriu následne zisťujú počet lariev komárov v každej vzorke. Takýmto spôsobom monitorujú pomocou dronov vznik a vývoj ohnísk.

Tento projekt využíva platformu na testovanie humanitárnych dronov UNICEF, ktorá umožňuje od roku 2017 univerzitám, spoločnostiam a jednotlivcom uskutočňovať testovacie lety v oblasti s priemerom 80 kilometrov so strediskom na letisku Kasungu.

Vypúšťanie sterilných komárov v Brazílii

Drony boli použité tiež v boji proti komárom v Brazílii, ktorá čelila v rokoch 2015 a 2016 epidémii vírusu zika. Na rozdiel od používania larvicídov a chemických postrekov v liahniskách vyskúšal realizačný tím, pozostávajúci z odborníkov z organizácií OSN, IAEA a WeRobotis, iný spôsob.

Použili radiačnú techniku SIT (Sterile Insect Technique – technika sterilného hmyzu). Metóda spočíva v ožarovaní samcov komárov röntgenovým alebo gama žiarením v špeciálnych komorách. Žiarenie komáre sterilizuje. Následne sa sterilizované samce vypúšťajú pomocou dronov do prírody.

 

Špeciálne upravené drony

Realizačný tím vytvoril na tento účel špeciálne drony s hmotnosťou menšou ako 10 kilogramov, ktoré dokážu do dostatočnej vzdialenosti prepraviť až 50 000 sterilných komárov za jeden let. Pre ešte lepšiu účinnosť upravujú dron tak, aby bol ľahší a schopný prepraviť až 150 000 sterilných komárov.

Výsledky techniky SIT boli presvedčivé a OSN ju označila za prelom v boji proti nebezpečným chorobám. Po úspešnom pilotnom projekte v Brazílii prejavili záujem o vyskúšanie tohto procesu i Singapur, Thajsko, Čierna Hora a Grécko.

Aj Florida stavila na drony

Aj okres Broward County na Floride využíva drony na postrek rozľahlých oblastí – od parkov, mokradí až po chránené oblasti. Vďaka dronom sa proces postrekovania výrazne urýchlil a zefektívnil.

Dronom, ktoré unesú náklad približne 7 kilogramov, trvá postrek niekoľko hodín. Technika pritom pokryje územie s rozlohou 12 000 metrov štvorcových.

Drony sa dostanú aj do najodľahlejších a ťažko dostupných oblastí, kde sa môžu komáre nerušene množiť. Floridu trápi najmä druh komára Aedes aegypti, ktorý je v južnej oblasti Floridy dominantný.

Zdroj: mamdron.sk, FB Bratislava – hlavné mesto SR, future zone, gt INDUSTRY INSIDER,

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky