Značka: Študentská osobnosť Slovenska

Študentskou osobnosťou v kategórii Elektrotechnika, priemyselné technológie je Michal Blaho

V kategórii Elektrotechnika, priemyselné technológie súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ pre akademický rok 2016/2017 zvíťazil zástupca Slovenskej akadémie vied Ing. Michal Blaho,...

| VEDA NA DOSAH

V Kategórii Filozofia, politológia, sociológia, história súťaže Študentská osobnosť Slovenska zabodovala Anna Fosse

Mgr. Anna Fosse, PhD. z Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave sa stala víťazkou národnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska za...

| VEDA NA DOSAH

Študentskou osobnosťou roka v kategórii Ekonómia je Kristína Gardoňová

Pri tohoročnom oceňovaní národnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2016/2017 uznanie smerovalo aj k vedkyni Slovenskej akadémie vied M....

| VEDA NA DOSAH

Absolútnym víťazom súťaže Študentská osobnosť Slovenska sa stal Mgr. Tomáš Fabšič

Mladý vedec, ktorý študoval na University of Cambridge a vrátil sa na Slovensko, sa stal top Študentskou osobnosťou Slovenska. Ide...

| VEDA NA DOSAH
Absolútna víťazka, t. j. TOP Študentská osobnosť Slovenska je Veronika Némethová

Absolútnou víťazkou súťaže Študentská osobnosť Slovenska sa stala Mgr. Veronika Némethová

Základným motívom jej práce je reálne prispieť k liečbe špecifických nádorových ochorení. Novosť jej vedeckého prístupu spočíva v nájdení princípu...

| VEDA NA DOSAH

Študentskou osobnosťou v kategórii hutníctvo sa stáva Martin Pollák

Zaoberá sa konštruovaním výrobných súčastí v CA systémoch a automatizáciou predvýrobných etáp spojených s tvorbou výrobných programov s PC podporou...

| VEDA NA DOSAH

Máte aj vy svoj obľúbený obchod?

V obchode trávi väčšina z nás značnú časť svojho života. Niektorí menej, iní zas viac. Primárnym cieľom obchodníkov je získať si spotrebiteľa,...

| VEDA NA DOSAH

Absolvent Lekárskej fakulty UPJŠ získal ocenenie Študentská osobnosť Slovenska za experimentálny výskum ischemicko-reperfúzneho poškodenia tenkého čreva

Študentskou osobnosťou Slovenska v kategórii lekárske vedy a farmácia za akademický rok 2013/2014 sa stal bývalý študent Lekárskej fakulty UPJŠ...

| VEDA NA DOSAH