Značka: počítač

Sú počítačové hry len stratou času?

Popri hrách určených na zábavu existuje rozsiahla oblasť takzvaných „vážnych hier" (anglicky „serious game"), kde sa herné technológie využívajú spravidla...

| Marta Bartošovičová
20Jún
Prednáška | Bratislava

Bratislavská vedecká cukráreň: Sú počítačové hry len stratou času? (2017-06)

Bratislavská vedecká cukráreň - jún 2017   Sú počítačové hry len stratou času? Prednášajúci: Ing. Marcel Kvassay z Ústavu informatiky SAVDátum...

Informácia je kľúčom k rozvoju ľudstva

Informačné a komunikačné technológie zohrávali vo vývoji ľudskej spoločnosti od začiatku kľúčovú úlohu. Faktom je, že zmeny vyvolané zavádzaním inteligentných...

| VEDA NA DOSAH

Špeciálna klávesnica HandCubeKeys pre hendikepovaných

Špeciálna bezkontaktná programovateľná drevená klávesnica k počítaču pre ľudí s telesným, mentálnym a zrakovým postihnutím; tiež pre žiakov so špecifickými...

| VEDA NA DOSAH
02Jún
Seminár | Bratislava

seminár | Úvod do COMSOL Multiphysics (2017-06)

seminár Úvod do COMSOL Multiphysics   Pozývame Vás na ďalší z pracovných seminárov k softvérovým systémom poskytovaným prostredníctvom Integrovaného systému...

Marcel Kvassay: Počítače ako cesta k novým poznatkom a zručnostiam

Ing. Marcel Kvassay je výskumným pracovníkom Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied a externým doktorandom Fakulty informatiky a informačných technológií STU v...

| Marta Bartošovičová

Študenti vymýšľali počítačové hry v súťaži IHRA 2017

Unity 3D, Game Maker, Java, Python, Imagine, Scratch, C++, C#, JavaScript RPG Maker, Fusion Developer. Skutočne pestrú škálu programovacích jazykov...

| VEDA NA DOSAH
24Máj
Seminár | Bratislava

registrácia | seminár | Úvod do COMSOL Multiphysics (2017)

seminár Úvod do COMSOL Multiphysics   Pozývame Vás na ďalší z pracovných seminárov k softvérovým systémom poskytovaným prostredníctvom Integrovaného systému...

Video: Vie tvoj mobilný telefón o tebe viac ako ty sám?

V posledných rokoch nastal obrovský rozmach a rozvoj nových typov zariadení označovaných tiež ako inteligentné objekty (z angl. smart objects). Stávajú sa...

| VEDA NA DOSAH

Počítačová bezpečnosť

Informačné technológie dnes zo dňa na deň naberajú na svojom význame a dôležitosti, pričom nám neustále prinášajú potrebu ich hlbšieho...

| Monika Tináková