Značka: pedagogika

Chémia, fyzika či programovanie?

V Českej republike (ČR) i v Slovenskej republike (SR) klesá záujem mladých ľudí o prírodovedné a technické odbory. V rámci medzinárodného...

| Marta Bartošovičová

Aktivity Slovenskej rektorskej konferencie našli odozvu na vysokých školách

Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. – prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Technickej univerzity vo Zvolene, člen Rady solidarity a...

| Marta Bartošovičová

Mladým dospelým prichádza pomoc na podporu funkčnej gramotnosti

Gramotnosť je základné ľudské právo a základ pre celoživotné učenie sa. Takúto tézu podporuje projekt Podpora gramotnosti dospelých pre rozvoj...

| VEDA NA DOSAH

Skúsený debatér – Milan Fedorik

„U učiteľov je to podobne ako u športovcov – môžete mať kvalitný výstroj, ale musíte vedieť hrať, inak vám je tento výstroj...

| VEDA NA DOSAH
ilustračná foto

Mladí ľudia a vzdelávacie príležitosti

Začínajúci ambasádori Mladiinfo Slovensko v júni 2016 odštartovali projekt, s cieľom informovať mladých ľudí o vzdelávacích príležitostiach vo svojich regiónoch. Motto...

| VEDA NA DOSAH

Halina Sklenárová: Ak človek naozaj chce niečo dosiahnuť, podarí sa mu to

Halina Sklenárová je forenznou psychologičkou, a patrí k tým šťastným ľuďom, ktorým sa splnil ich študijný a profesijný sen. Narodila...

| VEDA NA DOSAH

MBA štúdium pre odborníkov v automobilovom priemysle

Slovensko nie je len montážnou halou automobilov. Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) spolu s Technische Universität Wien (TU) spúšťa...

| VEDA NA DOSAH

Rozhovor s matematičkou doc. Danielou Velichovou pri príležitosti Dňa matiek

Doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc., úspešná vedkyňa v odbore aplikovaná matematika, vedúca Ústavu matematiky a fyziky na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej...

| VEDA NA DOSAH
motokára

To najlepšie z dielne mladých tvorcov

Podstatným prvkom moderného vzdelávanie je interaktivita. A to nielen v podobe interaktívnej tabule, ale najmä možnosťou vzájomnej komunikácie medzi študentmi, pedagógmi či...

| Martina Pitlová
foto z podujatia

Deň ERASMUS+ na UNIZA

Štúdium a stáže v zahraničí, medzinárodná spolupráca a internacionalizácia boli kľúčové slová, ktoré zneli v utorok 15. marca na Žilinskej univerzite. Deň Erasmus+ má...

| VEDA NA DOSAH