Značka: pedagogika

Ako funguje výchova k podnikateľstvu v Európe?

Rozvoj a propagácia výchovy k podnikateľstvu je už mnoho rokov jedným z kľúčových politických cieľov inštitúcií EÚ a členských štátov....

| VEDA NA DOSAH

Informatizácia spoločnosti má aj negatívne dopady

Digitálne informačné a komunikačné technológie (IKT) sa uplatňujú vo všetkých oblastiach života spoločnosti a v každej z nich by sme našli aj pozitívne...

| VEDA NA DOSAH

Program Erasmus+ bilancuje

Program Erasmus+ spolu so svojimi predchodcami patrí medzi najúspešnejšie programy Európskej únie. Už tri desaťročia tieto programy ponúkajú najmä mladým ľuďom...

| VEDA NA DOSAH
19Dec
Prednáška | Bratislava

Bratislavská vedecká cukráreň: Čo všetko sa dá zistiť zo slín,…ktoré sa nám zbiehajú aj pri vianočnom stole? (2017-12)

Čo všetko sa dá zistiť zo slín, ...ktoré sa nám zbiehajú aj pri vianočnom stole? Prednáša: RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD....

06Dec
Seminár | Bratislava

seminár|Heterogénny robotický swarm (2017-12)

Seminár: Ivana Budínska - Heterogénny robotický swarm6. 12. 2017, 17:30 - 20:00Fablab Slovensko, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava, Slovakia  ...

Riadenie a modelovanie leteckých motorov

Inteligentné metódy riadenia a modelovania leteckých motorov, ktoré sú výsledkom vedecko-výskumného projektu, sa reálne využívajú vo výukovom procese na Katedre...

| VEDA NA DOSAH
29Nov
Prednáška | Košice

prednáška|Kde sa vzali chemické prvky vo vesmíre? (2017-11)

Vedecká kaviareň: Kde sa vzali chemické prvky vo vesmíre?  Vedecké kaviarne sú osvedčenou formou popularizácie vedy a rozširovania obzoru verejnosti...

Škola s európskym ocenením nechce vychovávať absolventov pre úrady práce

Európske ocenenie Škola podnikania roka 2017 (TES Award) získala Stredná odborná škola v Námestove, ktorá realizuje podnikateľské vzdelávanie už takmer 20...

| Marta Bartošovičová

Európsky vzdelávací priestor do roku 2025

Hlavnú zodpovednosť za politiky vzdelávania a kultúry na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni nesú členské štáty. V posledných rokoch však...

| VEDA NA DOSAH
mladí vedci zo SAV

Mladí vedci opäť na hodinách nahradili učiteľov

Projekt „Roadshow mladých vedcov po školách“ úspešne pokračuje. Mladí výskumníci navštívili tentokrát Gymnázium J. Hollého v Trnave, Strednú odbornú školu na...

| VEDA NA DOSAH