Značka: NLC vo Zvolene

Monitorovanie zdravotného stavu lesov SR sa začalo pred 30 rokmi

Od začiatku realizácie monitoringu zdravotného stavu lesov na Slovensku uplynulo práve 30 rokov. Tento významný medzník bol aj hlavným motívom...

| VEDA NA DOSAH

30 rokov monitoringu lesov na Slovensku

Lesníctvo, lesnícke prieskumy a lesnícky výskum má na Slovensku dlhú tradíciu. Začiatok systematického monitoringu lesov s dôrazom na zdravotný stav a...

| VEDA NA DOSAH

Softvérová aplikácia „reFLex“ – diaľkový prieskumník lesa

Softvérová aplikácia „reFLex“ (remote Forest Land explorer) – diaľkový prieskumník lesa je aplikácia určená k bezkontaktnému zisťovaniu informácií o lesných a nelesných ekosystémov...

| VEDA NA DOSAH
Lievikový feromónový nárazový lapač

Novinka z výskumu pomáha chrániť lesy cez feromóny

Slovenskí vedci prišli s riešením, ktoré pomôže lepšie chrániť naše lesy. Ide o inovované feromónové lapače. Vďaka viacerým technickým úpravám...

| VEDA NA DOSAH