Značka: grant

02Okt
Súťaž | celé Slovensko

výzva|Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja – VV 2017

Ministerka školstva Martina Lubyová vyhlásila novú všeobecnú výzvu APVV 03.10.2017 Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo...

Stimulácia klíčenia a rastu rastlín vplyvom plazmou aktivovanej vody

Rapídne klimatické zmeny spôsobujú, že mnohé regióny vo svete v súčasnosti čelia nedostatku poľnohospodárskej úrody kvôli zvyšujúcej sa globálnej teplote, predlžujúcim...

| VEDA NA DOSAH

Podpora vzdelávania mládeže v oblasti podnikania v Európe

Európska vzdelávacia sieť JA Europe a firemná nadácia Citi Foundation spolupracujú už celých 30 rokov. Pri tejto príležitosti  vyčlenili grant...

| Marta Bartošovičová

Zaujímavý výskum pomenovania rodinných príslušníkov

Výskumný projekt, ktorý podporila Univerzita Komenského v Bratislave, sa zaoberá problematikou pomenovania rodinných príslušníkov v slovenských nárečiach a v hraničných areáloch....

| VEDA NA DOSAH

Ako nadmorská výška vplýva na výkon športovcov?

Zistiť vplyv rôznej nadmorskej výšky simulovanej v hypoxickej komore na reakciu vybraných fyziologických parametrov pri zaťažení je cieľom práce Petra...

| VEDA NA DOSAH
06Apr
Súťaž | celé Slovensko

výzva VEGA so začiatkom riešenia v roku 2018

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2018Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a...

26Mar
Súťaž | celé Slovensko

výzva KEGA so začiatkom riešenia v roku 2018

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2018 a aktuálne informácie o...