Značka: detská univerzita

Prečo by sme mali spoznávať svet?

Podľa prof. MUDr. Vladimíra Krčméryho, DrSc., rektora Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, jednou z odpovedí...

| Marta Bartošovičová

Prečo dva plus dva je päť?

Jedna z prednášok 16. ročníka Detskej Univerzity Komenského (DUK) bola zameraná na matematiku. Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., z Fakulty matematiky,...

| Marta Bartošovičová

Prečo aj grafity môžu byť kultúrnymi pamiatkami?

Ľudské, ale napríklad aj živočíšne, spoločenstvá dokážu odovzdávať informácie nielen geneticky, ale aj priamou či nepriamou komunikáciou. Čím vyspelejšie spoločenstvo,...

| Marta Bartošovičová

Prečo musíme chrániť myšlienku a odkaz 68. a 89. roku?

Osudové osmičky boli v 20. storočí niekedy pozitívne pre našu krajinu, inokedy tragické, niektoré znamenali veľké zmeny, niektoré zastavenie zmien,...

| Marta Bartošovičová

Ako funguje televízia

Keď ste sa niekedy pozerali na nejakú televíznu reláciu, možno vám na um prišla otázka, ako vzniká televízny obraz. A...

| VEDA NA DOSAH

Oheň – dobrý sluha, zlý pán

Horenie je chemická reakcia, pri ktorej vzniká teplo a vyžaruje sa svetlo. Aby mohlo prebiehať horenie, je potrebný zápalný zdroj...

| VEDA NA DOSAH

Prečo môžu policajti nasadzovať putá?

Na Slovensku máme viac ako 23 000 policajtov. Ich práva a povinnosti schvaľuje Vláda SR. Ak chce policajt zabrániť protiprávnemu konaniu,...

| Marta Bartošovičová

O krivkách

Keby sa vás niekto spýtal, čo je to vlastne čiara, čo by ste mu povedali? Úsečka? Priamka? Kružnica? Raz je...

| VEDA NA DOSAH

Prečo máme na Slovensku toľko speváckych talentov?

Nie je frázou, že Slováci sú spevavý národ. Hovorí sa, že každá naša dolina má svoju pesničku. Ak hudobnosť –...

| Marta Bartošovičová

Čarovný svet chémie

Na poskladanie celého vesmíru, a teda aj našej Zeme, ktorá je len malým zrnkom v ňom, je treba niečo vyše sto...

| VEDA NA DOSAH