Značka: detská univerzita

Prečo sa štát musí postarať o sociálne slabších?

Sociálne vzťahy sú vzťahy medzi ľuďmi navzájom, vzťahy ľudí a ich rôznych inštitúcií, a to až po svetovú globálnu úroveň....

| Marta Bartošovičová

Vedia deti čo je umelá inteligencia, rozšírená realita či virtuálny svet?

Digitálna éra, v ktorej žijeme, sa vyvíja extrémne rýchlo a dnešná generácia detí je už teraz tvorcom našej budúcnosti. Vedia deti...

| Marta Bartošovičová

Prečo sa bojíme?

Viete, čo sa deje pri strachu v mozgu? Môže sa mozog báť bez toho, aby sme to vedeli? Môže byť...

| Marta Bartošovičová

Prečo nás detstvo ovplyvní na celý život?

Veľa vedeckých výskumov v ostatných rokoch potvrdilo to, čomu odpradávna ľudia verili, lebo to tak cítili. Dieťa potrebuje od najútlejšieho...

| Marta Bartošovičová

Prečo si (ne)môžeme kúpiť mobil?

Čo je právna subjektivita? Čo znamená spôsobilosť na právne úkony? Čo je deliktuálna spôsobilosť? Nielen vysvetlenie týchto definícií, ale aj odpovede...

| Marta Bartošovičová
Detská Univerzita Komenského 2019

17. ročník Detskej Univerzity Komenského v Bratislave začína

Začali sa letné prázdniny, ku ktorým už niekoľko rokov neodmysliteľne patria aj detské univerzity. Vzdelávanie detí počas leta je jednou...

| VEDA NA DOSAH

Virtuálna realita – princípy a obmedzenia jej používania

Vzdelávanie, práca a zábava vo virtuálnej realite sú tri základné kategórie, do ktorých patria činnosti, ktoré je možné realizovať prostredníctvom súčasných...

| VEDA NA DOSAH

Prečo môže byť Slnko aj naším nepriateľom?

Prof. Dr. Vasilios Stavros, výskumník a učiteľ z University of Warwick vo Veľkej Británii prednášal na Detskej Univerzite Komenského v...

| Marta Bartošovičová

Prečo je šport dobrou investíciou do života?

Európska charta o športe z roku 1992 definuje šport ako fenomén, ktorý zahŕňa všetky formy pohybovej aktivity, cieľom ktorých je...

| Marta Bartošovičová

Psychológia je o živote, psychológia je život sám

Zabávať sa a zároveň nadobúdať vzťah k vedomostiam, a to v spoločnosti uznávaných vysokoškolských pedagógov, bolo cieľom, ktorý pre svojich účastníkov...

| VEDA NA DOSAH