Značka: dáta

Slovenskí informatici pomáhajú lepšie využiť obnoviteľné zdroje energie

Výskumníci z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) riešia možnosti použitia umelej inteligencie tak, aby sa...

| VEDA NA DOSAH

Študenti STU v Bratislave riešia v boji proti korupcii projekt Otvorené zmluvy

Podporiť hľadanie prepojení v registroch verejných dát a tiež vyhľadávanie a analýzu podozrivých dát sa snaží projekt Otvorené zmluvy: Budovanie prepojení vo verejných...

| VEDA NA DOSAH

Importér verejných datasetov

Vytvoriť webový nástroj, ktorý aj netechnicky zdatnému používateľovi umožní jednoduchý import datasetu určeného na zverejnenie na data.gov.sk. Taký je cieľ...

| VEDA NA DOSAH

Ako zabrániť úniku citlivých informácií firmy?

Firmy trpia na incidenty tretích strán, bezpečnosť dodávateľov však neriešia. Podľa aktuálneho prieskumu Kaspersky Lab až 47 % podnikov utrpela...

| VEDA NA DOSAH
15Nov
Workshop | Bratislava

workshop|MicroPython&elektornika vo Fablabe (2017-11)

MicroPython&elektornika: WiFi, IoT a domáca automatizácia 15. 11. 2017 v čase od 17:30 do 19:30 Fablab Slovensko, Ilkovičova 8, 841...

Herbár Botanického ústavu rozšírili

Vedeckú zbierku rastlinných organizmov – takzvaný herbár, ktorú spravuje a zveľaďuje Botanický ústav SAV, sa podarilo rozšíriť. Pribudli ďalšie akvizície...

| VEDA NA DOSAH

Zapojte sa do súťaže Engineering Academic Challenge

Jedna z najväčších svetových kolekcií referenčných a faktografických údajov a dát pre technické, inžinierske a prírodovedecké potreby. Má výkonný vyhľadávací...

| VEDA NA DOSAH

Žilinskí študenti môžu využívať inteligentnú lavičku

Tento akademický rok je výnimočným pre novo zrekonštruovanú Univerzitnú knižnicu Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá sa do svojich služieb rozhodla zakomponovať...

| VEDA NA DOSAH

Video: Vie tvoj mobilný telefón o tebe viac ako ty sám?

V posledných rokoch nastal obrovský rozmach a rozvoj nových typov zariadení označovaných tiež ako inteligentné objekty (z angl. smart objects). Stávajú sa...

| VEDA NA DOSAH