Značka: architektúra

Projekt Fontána NR uspel v rámci programu vyhlásenom mestom Nitra

Projekt Fontána NR je tým víťazným, ktorý uspel v rámci programu vyhlásenom mestom Nitra v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou (NKN)....

| VEDA NA DOSAH

Zhodnotenie vplyvu foliárnej aplikácie selénu na parametre plodov rajčiaka jedlého

Vedeli ste, že rajčiak jedlý je najviac pestovaným a priemyselne spracovaným druhom zeleniny na svete? Najväčšími pestovateľmi sú Čína, India,...

| VEDA NA DOSAH

Návrh krajinno-architektonického riešenia areálu materskej a základnej školy v Horných Lefantovciach

Vypracovanie krajinno-architektonického riešenia areálu materskej a základnej školy v obci Horné Lefantovce je cieľom práce Bc. Ivany Dermekovej a Ing....

| VEDA NA DOSAH

Porovnanie zmeny zrnitostného zloženia pôd erodovaných vetrom

Fyzikálne vlastnosti pôdy majú dôležitú úlohu pri určovaní vhodnosti pôdy na poľnohospodárske, ekologické a stavebné využívanie. S fyzikálnymi vlastnosťami pôdy...

| VEDA NA DOSAH

Revitalizácia centrálnej časti obce Zborov

Revitalizácia centrálnej časti obce Zborov, ležiacej na severovýchode Slovenska, je hlavným zámerom práce Matúša Hüblera a Gabriela Kuczmana, Fakulta záhradníctva...

| VEDA NA DOSAH

Stanovenie intenzity vodnej erózie

Stanovenie intenzity vodnej erózie – rozdiely v aplikácii slovenských a poľských postupov (Determination of water erosion intensity – Differences in...

| VEDA NA DOSAH

Vplyv nízkofrekvenčného magnetického poľa na rast a zakoreňovanie viniča odrody baco noir

Magnetizmus Zeme prirodzene vplýva na procesy prebiehajúce v živých systémoch. Akákoľvek iná energia dodaná živému systému – tepelná, elektrická alebo...

| VEDA NA DOSAH

Spoločné urbanistické hodnoty historických miest v Podunají

Historické mestá dunajského regiónu majú spoločné urbanistické hodnoty. Zakladá si na tom výskumný projekt tímu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity...

| VEDA NA DOSAH

Výskum procesov dendrologických zmien rastlín a pôdnej vlhkosti

Pokiaľ chceme čo najviac eliminovať stresové faktory, je nutné ich v prvom rade identifikovať a následne sa snažiť o ich minimalizovanie.  Nárast frekvencie...

| VEDA NA DOSAH

Rez stromov v sídlach a potreba štandardizovania jeho výkonu

Aj v urbanizovanom prostredí je rez prostriedkom pre výchovu a údržbu stromov. Účelom rezu mladých stromov je korekcia rastových defektov...

| VEDA NA DOSAH