Globálna kampaň za koniec plastov v prírode

08. mar. 2019 • Chemické vedy

 Globálna kampaň za koniec plastov v prírode

Našu planétu znečisťuje každý rok asi 100 miliónov ton plastového odpadu, z toho 9 miliónov ton skončí na dne oceánov. Svetový fond na ochranu prírody (World Wide Fund for Nature) preto spustil globálnu kampaň za koniec plastov v prírode – No Plastics in Nature. WWF vyzýva k zodpovednému prístupu výrobcov v jednotlivých krajinách i spotrebiteľov. Petíciu spúšťa pred zasadnutím Environmentálneho zhromaždenia Programu OSN pre životné prostredia (UNEA), ktoré sa uskutoční v dňoch 11. – 15. marca 2019 v Nairobi. 

V týchto dňoch (5. 3. 2019) zverejnila WWF International globálnu štúdiu o plastoch Solving Plastic Pollution Through Accountability. Štúdia obsahuje údaje o raste produkcie plastov a nakladaní s nimi v jednotlivých krajinách. Upozorňuje, ako plastový odpad škodí všetkému živému vrátane človeka. Iba v roku 2016 bolo na svete vyrobených 396 miliónov ton nových plastov, čo predstavuje 53 kilogramov na každého obyvateľa našej planéty. Produkcia novovyrobených plastov od roku 2000 každý rok rastie o 4 percentá, najmä kvôli nízkej cene.

Čo sa stane, ak sa situácia s plastovými odpadmi nezmení

Riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann vysvetľuje:WWF vyzýva v kampani vlády, aby prijali medzinárodnú dohodu o zastavení znečisťovania morí a oceánov plastovým odpadom, vytvorili politické a finančné nástroje na podporu využitia recyklovaných plastov a ďalších ekologických alternatív, prostredníctvom legislatívy preniesli vyššiu mieru zodpovednosti na výrobcov a situáciu dôsledne monitorovali. Firmy vyzýva k opatreniam na zníženie produkcie plastov a odpadov z plastov a hľadaniu alternatívnych obalov pre produkty. A verejnosť k tomu, aby využila „spotrebiteľskú silu“ a žiadala od výrobcov alternatívu k plastom a znížila vlastnú produkciu plastových odpadov.

Podľa Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2016 – 2020 na Slovensku vzniká ročne asi 120 tisíc ton plastových odpadov a číslo ďalej narastá. Z tohto počtu až 29 percent predstavujú obaly. Vláda SR minulý týždeň schválila Program predchádzania vzniku odpadov. V zákone o odpadoch chce Ministerstvo životného prostredia SR zaviesť zákaz jednorázových riadov, príborov i slamiek, do čoho tlačí krajiny Európska únia. Ministerstvo chce tiež, aby štátne inštitúcie nakupovali nápoje len vo vratných zálohovaných obchodov a sľubuje podporu bezobalovým obchodom. Ministerstvo deklaruje tiež snahu spustiť systém zálohovania PET fliaš či plechoviek.

WWF - logoWorld Wide Fund for Nature – WWF (Svetový fond na ochranu prírody) je jednou z najväčších celosvetových nezávislých organizácií ochrany prírody. Vo svete má 5 miliónov podporovateľov a zastúpenie vo viac ako 150 krajinách sveta. Snahou WWF je prispievať k zastaveniu poškodzovania prírodného prostredia Zeme. Venuje sa ochrane biologickej rozmanitosti Zeme, ochrane ohrozených druhov rastlín a živočíchov, lesov, vôd, morí a oceánov. Podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov, znižovanie znečistenia a nadmernej spotreby.

Na Slovensku sa WWF sústreďuje na ochranu lesov, vôd a veľkých šeliem. Realizuje programy zamerané na záchranu prirodzených starých lesov a pralesov a podporu prírode blízkeho lesného hospodárstva. Presadzuje zelené vodohospodárske opatrenia, zavádzanie opatrení na zmiernenie konfliktov veľkých šeliem s človekom a budovanie migračných koridorov zvierat.

 

Informácie a foto poskytla: Andrea Settey Hajduchová, WWF Danube-Carpathian Programme Slovakia

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

Súvisiace:

Podujatia
Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Prípravky na ochranu rastlín a biocídne výrobky predstavujú dve hlavné skupiny pesticídov.
Zistite viac