Študentskou osobnosťou v kategórii hutníctvo sa stáva Martin Pollák

20. jan. 2017 • Technické vedy

Študentskou osobnosťou v kategórii hutníctvo sa stáva Martin Pollák

Zaoberá sa konštruovaním výrobných súčastí v CA systémoch a automatizáciou predvýrobných etáp spojených s tvorbou výrobných programov s PC podporou v systéme CreoParametric. Ďalšou oblasťou jeho záujmu je diagnostika výrobných zariadení, tvorba simulačných systémov výroby a objektovo orientované programovanie. Toľko stručný popis činnosti Ing. Martina Polláka z Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), ktorý sa stal laureátom Študentskej osobnosti Slovenska v akad. r. 2015 / 2016 v kategórii Hutníctvo, strojárstvo, energetika.

Medzi Martinove prednosti patrí znalosť pracovať v CAD/CAM/CAE systémoch, CNC programovanie a práca s programovacími jazykmi. Ako sa uvádza v dôvodoch výberu tohto laureáta, „pracovník má rozsiahle skúsenosti nadobudnuté pri riešení vedecko-výskumných a konštrukčných úloh, ktoré aktívne aplikuje v procese konštruovania a programovania.“ Získané poznatky taktiež uplatňuje pri vedení bakalárskych a diplomových prác.

V súčasnosti má uverejnených viacero celosvetovo významných zahraničných karentovaných publikácií, ako aj vedeckých príspevkov z domácich a zahraničných konferencií. Študent je autorom 5-tich súčasne uverejnených karentovaných publikácií v oblasti diagnostiky výrobných zariadení, automatizácie a simulácií procesov pre oblasť technickej prípravy výroby. Treba ďalej zdôrazniť, že má tiež 3 platné úžitkové vzory zapísané v registri Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, zamerané na bezkontaktné meranie opotrebenia výrobného nástroja, bezkontaktné meranie priemeru obrobku a na korekciu polohy sústružníckeho noža. Študent sa aktívne zúčastňuje vedeckých konferencií doma aj v zahraničí. Názov jeho dizertačnej práce je Vývoj znalostného systému počítačovej podpory pre oblasť technologickej prípravy výroby v prostredí komplexného CAD/CAM/CAE systému.

Ing. Martin Pollák z Fakulty výrobných technológií TUKE sa stal laureátom Študentskej osobnosti Slovenska v akad. r. 2015 / 2016 v kategórii Hutníctvo, strojárstvo, energetika

 

Cieľom projektu Študentská osobnosť Slovenska je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti výnimočných študentov 1, 2 alebo 3 stupňa štúdia z rôznych vedných odborov študujúcich na slovenských vysokých školách alebo doktorandov v rámci vedeckých pracovísk SAV. Týmto projektom chcú organizátori podporiť vedu, ako aj mladých talentovaných študentov na vysokých školách v SR. Projekt sa uskutočňuje pod záštitou J. E. Andreja Kisku – prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied.

Projekt organizačne zastrešuje Junior Chamber International – Slovakia.

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj a foto: Študentská osobnosť Slovenska / TUKE; Pixabay.com

Uverejnila a redigovala: ZVČ

Súvisiace:

Hore
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 6/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
VC 6/2020 železany
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Zlyhanie srdca je stav, kedy srdce „nevládze prečerpávať krv do tela“.
Zistite viac