Študentka Denisa Fialová skúma, ako využiť 3D tlač v liečbe očných nádorov

10. sep. 2019 • Lekárske vedy

Študentka Denisa Fialová skúma, ako využiť 3D tlač v liečbe očných nádorov

Denisa Fialová sa spolu so spolužiakmi Petrom Leškom a Michalom Markom už dlhšie zamýšľa, ako v praxi zjednodušiť diagnostiku očných nádorov. Aj tu platí, že čím skôr pacient príde k lekárovi, tým lepšie pre neho. Dôležitú rolu v tomto procese však zohrávajú aj moderné technológie.

Denisa Fialová je už len kúsok od ukončenia štúdií na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. S myšlienkou uplatniť sa v oftalmológii sa pohráva už od začiatku štúdia. Popri ňom sa venuje aktivitám v Bratislavskom spolku medikov, kde vedie kurzy obväzovania. „Snažím sa získavať nové skúsenosti aj mimo Slovenska, k čomu mi napomohli zahraničné stáže v Srbsku, Rusku a v Ománe.

Oko ma ako orgán svojou štruktúrou vždy fascinovalo a predstava umožniť ľuďom vidieť ma napĺňa. V budúcnosti dúfam, že budem v prvom rade dobrou lekárkou a vedecká práca bude vychádzať z mojich klinických skúseností,“ prezradila Denisa Fialová. Oslovili sme ju na rozhovor.

M. HUCÁKOVÁ: Čo je uveálny melanóm a prečo je nebezpečný?

D. FIALOVÁ: Uveálny melanóm je najčastejší zhubný nádor oka u dospelých. Pochádza z buniek melanocytov, ktoré produkujú pigment melanín v uveálnom trakte oka. Uveálny trakt alebo uvea je stredná vrstva očnej gule pozostávajúca z cievovky, dúhovky a vráskovcového telesa. V týchto štruktúrach teda vzniká uveálny melanóm, najčastejšie v cievovke, a to až v 75 – 85 % prípadov. Nebezpečenstvo nespočíva len v ohrození straty zraku a prerastaní nádoru do okolia oka, ale aj v tvorbe orgánových metastáz. Liečba vnútroočného nádoru sa neustále zlepšuje, ale prežívanie pacientov stagnuje pre šírenie metastáz hlavne do pečene, pľúc a do kostí. Preto 20 až 30 % pacientov zomiera do 5 rokov od diagnózy, 45 % pacientov do 15 rokov.

M. H.: Ako prebieha diagnostika ochorenia?

D. FIALOVÁ: Na diagnostiku máme k dispozícii viacero vyšetrení ako meranie vnútroočného tlaku, centrálnej ostrosti zraku či vyšetrenie štrbinovou lampou a iné. Počítačová tomografia CT a magnetická rezonancia MR umožnia posúdiť rast nádoru aj mimo očných štruktúr. Obrazy z CT a MR sme použili aj na tvorbu 3D modelov. Pozitrónová emisná tomografia PET sa využíva pri hľadaní metastáz. Rozpoznať väčší melanóm nie je pre oftalmológa problém, problémom môže byť identifikácia malých a niekedy aj stredných nádorov.

Platí, že čím skôr je diagnóza stanovená, tým lepšiu má pacient prognózu, pretože máme na výber viacero liečebných možností. V skorých štádiách zväčša pacienti nepociťujú žiadne ťažkosti a melanóm sa zistí len pri náhodnom vyšetrení. Neskôr sa môže objaviť rastúca tmavá škvrna na dúhovke, zmena vo veľkosti a tvare zrenice, rozmazané videnie, strata zraku, záblesky svetla. Bolesť pacienti zväčša cítia, až keď masa prerastá očnú guľu.

M. H.: Podarilo sa vám vytvoriť dvojfarebný reálny 3D model uveálneho melanómu u pacientov, ktorí sa liečili na Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. V čom tento postup liečby spočíva?

D. FIALOVÁ: Pri tomto spôsobe liečby je potrebné presne zamerať dávku žiarenia do cieľového miesta ožiarenia s čo najmenším dopadom žiarenia na okolie. Pre zjednodušenie príprav sme sa snažili vytvoriť presný model oka s farebným zvýraznením melanómu. Zdravotníci tak môžu mať v rukách hmotný model, pričom na obrazovke počítača má ten istý 2D obraz štruktúr, s ktorým pracuje. Reálne uvedomenie si 3D pomerov pomôže rýchlejšie a presnejšie plánovať ožarovanie.

otvorený zložitejší anatomický model
Otvorený zložitejší anatomický model

M. H.: Pomáha toto reálne uvedomenie v bežnej praxi?

D. FIALOVÁ: Podarilo sa nám vytlačiť 3 dvojfarebné 3D modely pacientov. V poslednom prípade sme vytvorili dvojdielny model so zapracovaním jedného valčeka slúžiaceho na otváranie očnej gule a vytlačili sme aj kosť, do ktorej sa oko upína. Takýto zložitejší anatomický model nachádza uplatnenie aj pri vzdelávaní študentov, lekárov a ďalších zdravotníkov, ako aj pacientov o ich ochorení.

M. H.: Aké máte s projektom do budúcna plány? Budú vznikať ďalšie 3D modely?

D. FIALOVÁ: V budúcnosti je naším prianím časovo zvládnuť vytvoriť model ešte v deň ožarovania pacienta, teda použiť CT snímky, ktoré sa vykonávajú ráno a do poobedia mať model vytlačený. Limitáciou je kvalita rozlíšenia zobrazovacích metód. Oko je orgán pomerne malých rozmerov, a keď pracujeme so snímkami vzdialenými od seba 1 mm, poznačí to kvalitu výsledného modelu. Technologický pokrok však určite so sebou prinesie kvalitnejšie rozlíšenie zobrazovacích prístrojov, čo okrem tvorby 3D modelov výrazne pomôže aj pri plánovaní ožarovania.

M. H.: Má 3D tlač v medicíne veľkú budúcnosť?

D. FIALOVÁ: 3D tlač si buduje svoje postavenie v medicíne už dnes. Nachádza uplatnenie v oblasti kardiológie, stomatológie, ortopédie, traumatológie, rehabilitácie, neurochirurgie a ďalších. Aj v oftalmológii dokážeme vyrábať rôzne pomôcky na mieru ako okuliare, šošovky, oftalmologické nástroje. 3D tlač môže pomôcť pri diagnostike vnútroočných ochorení, a tak nahrádzať drahé prístroje, napríklad za použitia vytlačenej konštrukcie pre Volkovu šošovku a smartfónom vieme zaznamenať obraz očného pozadia. 3D modely pomôžu aj pri plánovaní zákroku, pretože poskytujú informácie o priestorových pomeroch. Výhodou je použitie pri výrobe tvárových protéz a epitéz, ktoré sú zhotovené na základe naskenovania zdravej polovice tváre, čím odpadá pre pacienta náročný proces zhotovovania odtlačkov pre manuálne vytvorené náhrady. 3D tlač tak pomáha zjednodušovať náročné procesy v medicíne a prispieva k individualizovanému prístupu vytvorenému na mieru konkrétneho pacienta.

proces tlače
Proces tlače

Práca, s ktorou sa študenti umiestnili na konferencií ŠVOČ, vznikla pod vedením prof. PhDr. MUDr. Aleny Furdovej, PhD., MPH, FEBO a za pomoci MUDr. Andreja Thurza PhD., MPH.

 

Zhovárala sa: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Fotografie poskytla: Denisa Fialová

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Určovanie rodokmeňa analýzou kolagénových vlákien môže uľahčiť štúdium dávno vyhynutých organizmov.
Zistite viac