Študenti, prihláste sa do súťaže o najlepšiu diplomovú prácu – „Cenu prof. Nemessányiho“

02. aug. 2018 • Technické vedy

Študenti, prihláste sa do súťaže o najlepšiu diplomovú prácu –  „Cenu prof. Nemessányiho“

Študenti, zapojte sa do súťaže o najlepšiu diplomovú prácu z oblasti plynárenstva, prípadne príbuzných alebo súvisiacich odvetví. Ide o „Cenu prof. Nemessányiho“, ktorú vyhlasuje Slovenský plynárenský a naftový zväz.

Diplomové práce budú rozdelené a hodnotené v dvoch oblastiach: Technika a technológie, technologický rozvoj v plynárenstve a potom je to oblasť Trhy s plynom, stratégie a legislatíva pre plynárenstvo. Témy alebo tematické okruhy pre diplomové práce sú stanovované na základe strategických princípov Medzinárodnej plynárenskej únie. Sú nimi: globálna energetická výzva – prehodnotenie stratégií pre zemný plyn do roku 2030, prínos plynárenského priemyslu z pohľadu spoľahlivosti dodávok, bezpečnosti a životného prostredia, integrovaný miestny trh s plynom ako kľúčový zdroj trvalého ekonomického rastu, ako aj podľa požiadaviek na riešenie aktuálnych potrieb kolektívnych členov zväzu.

Do súťaže bude možné prihlásiť aj výnimočnú, inovačnú diplomovú prácu z oblasti plynárenstva mimo týchto okruhov, na základe odporúčania vedenia fakulty. Nominovať diplomovú prácu na hodnotenie môžu iba zástupcovia oslovených univerzít a vysokých škôl, nie samostatní jednotlivci. Hodnotené budú práce absolventov, ktorí ukončili štúdium v letnom semestri daného roka (t. j. do 31. augusta) na niektorej z univerzít a vysokých škôl na Slovensku a diplomová práca bola ich samostatnou prácou pri dosiahnutí 2. stupňa vysokoškolského vzdelania.  

Nominácie diplomových prác je potrebné zaslať na adresu sekretariátu Slovenského plynárenského a naftového zväzu. Nominácia musí obsahovať nominačný formulár, kópiu diplomovej práce daného kandidáta, elektronickú verziu diplomovej práce vo formáte PDF a tiež vyhlásenie so zdôvodnením nominácie. Samotné vyhodnotenie diplomových prác vykonávajú dve komisie určené pre každú oblasť.

Odmenené budú tri najlepšie diplomové práce z každej oblasti. Každý ocenený dostane diplom – „Cenu prof. Nemessányiho“ a finančnú odmenu. Za I. miesto je to 1 660,00 €, za II. miesto 1 000,00 € a za III. miesto ide o sumu 664,00 €. Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov sa uskutoční na niektorom z koncoročných podujatí Slovenského plynárenského a naftového zväzu.  

Nominačný formulár

Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu „Cena prof. Nemessányiho“ nesie názov po výraznej osobnosti slovenského plynárenstva, ktorým bol rodák z Liptova, prof. Ing. Július Nemessányi. Pracoval vo významných európskych aj zámorských strojárskych podnikoch. Slúžil v strojnom odbore rakúsko-uhorského vojnového námorníctva v Pule pri Jadranskom mori. V USA pracoval v železiarskej firme v Pittsburgu ako konštruktér. V tejto funkcii pracoval aj v železiarsko-strojárskej spoločnosti Kramatorskaja na juhu Ruska. Osem rokov pôsobil ako hlavný inžinier Uhorskej všeobecnej uhoľnej spoločnosti Tatabányi, pracoval aj v budapeštianskych zbrojovkách.

Minulý rok v kategórií Technika a technológie, technologický rozvoj v plynárenstve uspel Ing. Dávid Nagy so svojou diplomovkou „Monitorovanie potrubia pri spolupôsobení napätia a korózneho prostredia“. Na druhom mieste skončil Ing. Peter Körösi z Technickej univerzity v Košiciach, Strojnícka fakulta s prácou „Návrh konštrukcie metalhydridového zásobníka s výmenníkom tepla“ a na treťom sa umiestnil Ing. Balázs Tipcsák (Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie) a jeho diplomovka „Matematický model stanovenia spotreby energie kompresných agregátov pri preprave plynu“.

 

Zdroj informácií:

http://fmmr.tuke.sk/wps/portal/fmmr/fakulta/aktuality/cena_prof_nemessanyiho

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Podujatia
Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Meter je základná jednotka dĺžky v medzinárodnej sústave jednotiek SI.
Zistite viac