Študenti architektúry hľadajú potenciál Komárna a Komáromu

02. jún. 2018 • Stavebné inžinierstvo

Študenti architektúry hľadajú potenciál Komárna a Komáromu

Komárno na slovenskej strane a Komárom na tej maďarskej je hlavným predmetom záujmu študentov Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FA STU) v rámci projektu DANUrB. Letný semester akademického roka 2017/18 je totiž prevažne venovaný dvojčlenným mestám a ich priľahlému regiónu. Štúdium sa zameriava na niektoré budúce udržateľné scenáre pre obe oblasti s cieľom definovať špecifické funkcie a typológie, ktoré by mohli byť na týchto územiach využité a vyzdvihnúť iné jedinečné potenciály týchto lokalít.

Projekt DANUbe Urban Brand (DANUrB) sa snaží o vybudovanie regionálnej siete prostredníctvom cestovného ruchu a vzdelávania, posilnenie kultúrnej identity a solidarity, tiež podporenie nadnárodných kultúrnych väzieb medzi sídlami pozdĺž Dunaja, ako aj preskúmanie nevyužitého alebo skrytého potenciálu pre lepšiu ekonomickú a kultúrnu návratnosť.

V priebehu Urban designového štúdia študenti tretieho ročníka bakalárskeho štúdia v prvej polovici semestra pracovali na dvoch stanovených územiach, charakterizovaných nedostatočne používaným dedičstvom a veľmi špecifickými hodnotami. Prvým z nich bola oblasť bývalej muničnej továrne, ktorá obsahuje niekoľko pamätihodností, momentálne nedostatočne využitých alebo opustených, a ktoré ležia na brehu rieky Váh. Druhá oblasť zahŕňala breh Dunaja a Alžbetin most.

Vypracovanie návrhov projektov si nevyhnutne vyžadovalo zorganizovanie on-site pracovných seminárov. Vo februári viac ako 40 študentov so svojimi učiteľmi navštívilo Komárno (SK), aby diskutovali o svojich projektoch s miestnymi zainteresovanými stranami a zástupcami mesta. Predstavili svoje názory, plány, preferencie a vnímanie vybranej vízie mesta a možné scenáre jeho rozvoja. Veľmi cenný bol pohľad mestského architekta Kristiána Csémya, ktorý vyjadril svoje komentáre a názory na študentské diela. Tím FA STU tiež preskúmal rôzne časti mesta a hľadal veľa zaujímavých, ale možno zanedbaných mestských drahokamov.

študenti počas stretnutia

Počas druhej časti prebiehajúceho semestra sa študenti zameriavajú na rozsah jednotlivých objektov. V priebehu projektového kurzu „Monument restoration“ bude dôraz kladený na hľadanie a poskytnutie riešení na opätovné uvedenie do života jednej z vybraných budov s neprebádaným a nedostatočne rozvinutým potenciálom.

Hlavným cieľom projektu DANUrB je vytvorenie komplexnej priestorovo-kultúrnej siete: „Dunajskej kultúrnej promenády“, ktorá integruje všetky komunity pozdĺž rieky do jednej turistickej destinácie s tematickými trasami a možnosťami rozvoja.

Výskum sa zameriava na zmapovanie všetkých dostupných zdrojov a typológií obývateľného prostredia, hľadajúc možnosti ich valorizácie. Vytvorená stratégia a pilotné projekty in-situ majú prispieť k lepšiemu využitiu kultúrneho potenciálu pre miestnych obyvateľov, a tým aj k ekonomickým benefitom na základe zvýšeného záujmu návštevníkov.

Ako hovoria riešitelia projektu, zmyslom vytvorenia jednotnej značky je zvýšenie počtu návštevníkov a predĺženie ich pobytu v regióne. DANUrB si kladie za cieľ odkryť nevyužité kultúrne dedičstvo a zdroje (priemyselné dedičstvo, dedičstvo komunistickej minulosti, opevnenia, stopy po obchodovaní, živé kultúrne tradície) v mestách na rieke Dunaj. Za Slovenskú republiku projekt zastrešuje Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá je druhým najväčším partnerom projektu.

Viac informácií o projekte DANUrB

 

Zdroj informácií: www.interreg-danube.eu

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj fotografií:

http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/1939

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 6/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
VC 6/2020 železany
Vedecká cukráreň video
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Úzkosť je emócia, ktorá sprevádza životom nielen ľudí, ale aj zvieratá.
Zistite viac