Štruktúra a spektrálne vlastnosti manganitých salenových komplexov s propionátovým ligandom

16. mar. 2019 • Chemické vedy

Štruktúra a spektrálne vlastnosti manganitých salenových komplexov s propionátovým ligandom

Koordinačné zlúčeniny mangánu predstavujú objekt štúdia najmä pre ich biologické vlastnosti. Mnohé komplexy mangánu vykazujú SOD-mimetické vlastnosti, a tak dokážu lapať voľné superoxidové radikály, ktoré sa vytvárajú za fyziologických alebo patologických podmienok. Takto obmedzujú vplyv tzv. oxidačného stresu a pridružených ochorení. Uvádzajú to autori Martin Schoeller a Ján Moncoľ, Oddelenie anorganickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita vo svojom príspevku Štruktúra a spektrálne vlastnosti manganitých salenových komplexov s propionátovým ligandom.

„Výskum týchto komplexov viedol k zlúčeninám, z ktorých mnohé sú v klinických testoch a niektoré už komerčne dostupné. Pochopenie vzťahu medzi štruktúrnymi, fyzikálnymi a biologickými vlastnosťami môže prispieť k vývoju nových, účinnejších liečiv,“ poznamenali.  

Halogénderiváty salenu sa v rámci experimentálnej časti pripravili kondenzačnou reakciou etyléndiamínu s príslušným derivátom salicylaldehydu v metanole. Autori konštatovali, že vzhľadom na nedostupnosť mangánatej soli kyseliny propiónovej, ju pripravili reakciou uhličitanu manganatého s kyselinou propiónovou vo vode. „Manganité komplexy sme pripravili reakciou derivátu salenu s propionanom mangánatým v metanole. Podarilo sa takto pripraviť štyri komplexy, ktoré sme analyzovali metódami RTG štruktúrnej analýzy, infračervenej a UV-VIS spektroskopie.“ 

Výsledky, ktoré ich práca priniesla, sú nasledujúce: Podarilo sa pripraviť a štruktúrne charakterizovať štyri komplexy zloženia: (1) [Mn(5-Br-Salen)(μ-O2CC2H5)], (2) [Mn(5-Cl-Salen)(H2O)2](C2H5CO2)⸱H2O, (3) [Mn(3,5-Br2-Salen)( C2H5CO2)] a (4) [Mn(3,5-Cl2-Salen)(μ-O2CC2H5)].

„Mangán v komplexe 1 je koordinovaný v tvare tetragonálnej bipyramídy, pričom ekvatoriálnu rovinu tvoria N2O2 donorové atómy derivátu salenu a v ekvatoriálnych polohách sa koordinuje mostíkujúci propionátový ligand spôsobom syn-anti. V prípade komplexu 4 sa pozoruje obdobná koordinácia, avšak propionát sa koordinuje spôsobom anti-anti, a tak sa vytvára lineárny typ reťazca. Koordinácia v prípade komplexu 2 je odlišná, ekvatoriálnu rovinu tvoria opäť donorové atómy derivátu salenu, no v axiálnych polohách sa koordinujú dve molekuly vody a propionát vystupuje ako nekoordinujúci sa anión.“

V štruktúre tohto komplexu sa podľa autorov práce nachádzajú aj molekuly vody, ktoré vytvárajú vodíkové väzby s nekoordinovaným propionátovým aniónom a koordinovanými molekulami vody. „Atómy mangánu v prípade komplexu 3 sú koordinované v tvare tetragonálnej pyramídy, ekvatoriálnu rovinu tvoria donorové atómy derivátu salenu a v axiálnej polohe sa koordinuje monodentátne propionátový ligand. Vzhľadom na rôznorodosť štruktúrnych motívov v tejto sérii komplexov, sme použitím Hirshfeldových povrchov analyzovali väzbové a neväzbové interakcie. Taktiež sa preskúmal vplyv rôznorodosti štruktúr na niektoré spektrálne vlastnosti týchto komplexov,“ uzavreli vo svojej práci Martin Schoeller a Ján Moncoľ.  

Príspevok vyšiel v zborníku celoslovenskej Študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Chémia a technológie pre život, organizovanej v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave dňa 7. 11. 2018, pričom išlo o okrúhly, 20. ročník.

Študentská vedecká konferencia sa konala v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Išlo o príležitosť pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách boli odmenené.

 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj informácií: https://www.uiam.sk/svk/

Ilustračné foto: Pixabay.com /stevepb/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Články
Hore
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
V prvej polovici 19. storočia sa periodická tabuľka prvkov poriadne rozšírila.
Zistite viac