Stretnutia vo vedeckej kaviarni VEDA V CENTRE v roku 2017

25. mar. 2018 • Iný

Stretnutia vo vedeckej kaviarni VEDA V CENTRE v roku 2017

Stretnutia s osobnosťami vedy a techniky vo vedeckej kaviarni pod názvom Veda v CENTRE organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave od mája 2008.

Neformálne debaty vedcov a výskumníkov so širokou verejnosťou ani po takmer desiatich rokoch nestratili na svojej príťažlivosti. Ba možno povedať, že ide o jedno z najvýznamnejších podujatí, ktorými NCP VaT popularizuje vedu a techniku na Slovensku.

Vo vedeckých kaviarňach sa stretáva široká verejnosť rôznych vekových kategórií, študenti, ale aj vedci a odborníci z rôznych sfér. Tí, ktorí sa nemôžu zúčastniť osobne, majú možnosť sledovať priebeh podujatia v priamom prenose prostredníctvom online vysielania.

Rozhovory s poprednými slovenskými vedcami a reportáže z ich vystúpení vo vedeckej kaviarni, boli priebežne publikované na portáli Centra vedecko-technických informácií SR vedanadosah.sk.

Veda v CENTRE: Stretnutia vo vedeckej kaviarni v roku 2017

Rozhovory s dvanástimi osobnosťami vedy a reportáže z ich vystúpení
vo vedeckej kaviarni Veda v CENTRE v Bratislave v roku 2017.


Veda v CENTRE, 2015Veda v CENTRE. Stretnutia vo vedeckej kaviarni v roku 2017

© Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava 2018

Publikácia Veda v CENTRE. Stretnutia vo vedeckej kaviarni v roku 2017 obsahuje profily a rozhovory s dvanástimi osobnosťami vedy a techniky – hosťami vedeckej kaviarne, ako aj reportáže z ďalších stretnutí, doplnené fotografiami a ilustračnými obrázkami.

Hosťom januárovej vedeckej kaviarne bol uznávaný vedec, biológ a fyziológ prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc., vedúci Katedry živočíšnej fyziológie a etológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, ktorý hovoril o svetelnom znečistení a jeho vplyve na naše zdravie.

Popredný svetový seizmológ a geofyzik prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., vedúci Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK a prorektor UK v Bratislave, vo februári prezentoval tému o zemetraseniach, ako nezastaviteľných časovaných bombách.  

V marci vystúpila vo vedeckej kaviarni lekárka a vedkyňa doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave, vysokoškolská pedagogička na Univerzite Komenského. hovorila o vplyve fyzickej (ne)aktivity na zdravie človeka.  

Samostatná vedecká pracovníčka v odbore parazitológia MVDr. Martina Miterpáková, PhD., vedúca Aplikačného centra pre ochranu ľudí, zvierat a rastlín pred parazitmi, zástupkyňa riaditeľky Parazitologického ústavu SAV v Košiciach, v apríli prezentovala nebezpečné známosti našich psov, ktorými sú Angiostrongylus, Dirofilária a Thelázia.

V januárovej vedeckej kaviarni vystúpil biológ a fyziológ prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

V januári 2017 bol hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

V májovej vedeckej kaviarni vystúpila medzinárodne uznávaná odborníčka v stavebnej a priestorovej akustike prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD., ktorá pôsobí na Katedre konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Hovorila o tom, ako na nás vplýva zvuk a zvukosféra.

V júni boli vo vedeckej kaviarni dvaja hostia – PhDr. Ladislav Hagara, PhD., mikológ, spisovateľ a publicista, ktorého Ottova encyklopédia húb je najväčšou na svete; a Ing. Anton Janitor, PhD., popredný odborník v oblasti fytopatológie a mykológie. Prezentovali tému zameranú na huby v prírode a v našom živote.

Každý rok v júli sa koná vedecká kaviareň Veda v CENTRE – Letný špeciál, kde pozývame mladých vedeckovýskumných pracovníkov, ktorí sa presadili svojou prácou v zahraničí. V tomto roku bol hosťom Ing. Michal Smíšek, PhD. Pracuje v Inštitúte robotiky a mechatroniky DLR v Mníchove a špecializuje sa na senzoriku. Hovoril o robotoch v službách prieskumu slnečnej sústavy.  

Hosťom septembrovej vedeckej kaviarne bol uznávaný biológ, ekológ a environmentalista prof. RNDr. Juraj Hreško, PhD., vedúci Katedry ekológie a environmentalistiky na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Témou jeho vystúpenia boli tatranské plesá a otázka, či im hrozí postupný zánik.

V októbrovej vedeckej kaviarni vystúpila virologička RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.

V októbri 2017 bola hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE RNDr. Tatiana Betáková, DrSc.

Októbrová vedecká kaviareň bola zameraná na vakcíny proti vírusom, o ktorých hovorila významná virologička RNDr. Tatiana Betáková, DrSc., vedúca vedecká pracovníčka Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

V novembri vystúpil vo vedeckej kaviarni doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc., prírodovedec, ornitológ, pracovník Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene, vysokoškolský pedagóg, popularizátor vedy a spisovateľ. Vo svojom vystúpení hovoril veselo i vážne o prírode.

Decembrová vedecká kaviareň Veda v CENTRE – Vianočný špeciál sa niesla v znamení čokolády. Zameral sa na ňu chemik, vysokoškolský pedagóg a popularizátor vedy doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Táto publikácia vznikla z úcty k vedeckým osobnostiam, ktoré si popri svojej náročnej práci našli čas aj na popularizáciu vedy a techniky a prístupnou formou umožnili aj širokej verejnosti nahliadnuť do tajov rôznych vedných disciplín.

Srdečne Vás pozývame na ďalšie stretnutia vo vedeckej kaviarni pod názvom Veda v CENTRE. Naďalej sa budú konať v pravidelných mesačných intervaloch počas celého roka (okrem augusta), spravidla posledný štvrtok v mesiaci o 17. hodine v konferenčnej sále Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.  

Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR

 

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová

Foto: NCP VaT pri CVTI SR

 

 

Súvisiace:

Hore
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Jozef Murgaš ako prvý človek na svete uskutočnil bezdrôtový prenos ľudského hlasu.
Zistite viac