Stredoškolská súťaž Rodinný dom VELUX

22. feb. 2018 • Stavebné inžinierstvo

Stredoškolská súťaž Rodinný dom VELUX

Súťaž Rodinný dom VELUX je určená študentom stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo. Organizuje ju firma VELUX SLOVENSKO spol. s r. o. pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Termín registrácie záujemcov o účasť v súťaži je do 2. marca 2018.

Predmetom súťaže, ktorá v tomto roku vstupuje do jubilejného 10. ročníka, je vypracovanie štúdie rodinného domu, kde denné svetlo a prísun čerstvého vzduchu prichádza do objektu cez strechu, prostredníctvom výrobkov VELUX. Štúdia súčasne spĺňa požiadavku na energeticky hospodárne riešenie budovy pri zabezpečení optimálneho vnútorného prostredia pre zdravé a komfortné bývanie.

Rovnomerné rozloženie a správnu hladinu denného osvetlenia miestností preukážu študenti spracovaním výpočtu v programe VELUX Daylight Visualizer. (Program sa dá zdarma stiahnuť na webovej stránke spoločnosti VELUX.)

Banner jubilejného 10. ročníka súťaže Rodinný dom VELUX

Registrácia: do 2. marca 2018 vyplnením registračného formuláru na internetových stránkach spoločnosti www.velux.sk.

Súťaž je usporiadaná v dvoch kolách: školskom a celoslovenskom. 

Školské kolá sa uskutočnia do polovice mája 2018. Na jednotlivých školách budú vyhodnotené a ocenené tri najlepšie projekty. Ocenené projekty v rámci kategórie Rodinný dom postúpia do celoslovenského kola

Uzávierka prihlášok do celoslovenského kola je do 18. mája 2018.

V jubilejnom ročníku sú vypísané dve špeciálne ceny:  

Jubilejná cena pre školu – Stredná škola s najväčším počtom odovzdaných projektov v školskom kole získa sponzorský dar v hodnote 300,- €

Jubilejná cena za interiér – možnosť vyhrať cenu za najlepšie spracovaný interiér v podkroví

Dátum zasadania súťažnej poroty k hodnoteniu súťažných návrhov sa stanoví operatívne – konať sa bude približne týždeň pred slávnostným vyhlásením výsledkov súťaže.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa predbežne stanovuje na 19. júna 2018. Miesto konania bude spresnené v priebehu súťaže.

Účelom súťaže je podporiť prácu na projekte rodinného domu a umožniť prostredníctvom neho detailnejšie oboznámenie sa s problematikou návrhu priestorov pod strechou vrátane presvetľovania a prevetrávania.

Účastníci stredoškolskej súťaže Rodinný dom VELUX v roku 2017

Účastníci finále stredoškolskej súťaže Rodinný dom VELUX v roku 2017

Víťazi 9. ročníka súťaže:

1. Denis Zeman (SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča v Trnave)  
2. Juraj Štetiar (SPŠ stavebná v Žiline)  
3. Ester Vaňová a Adam Tomík (SPŠ stavebná a geodetická v Bratislave)

Ďalší ocenení: Dávid Halló a Levente Redecký (SPŠ stavebná v Hurbanove), Dávid Mašlej (SPŠ stavebná a geodetická v Košiciach), Jasmin Al-Husseinová (SPŠ stavebná a geodetická v Košiciach), Zlatica Briestenská (SPŠ stavebná v Žiline)

Cena zamestnancov VELUX: Zlatica Briestenská (SPŠ stavebná v Žiline)

Sponzorský dar pre školu: Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Bratislave

Súťažné podmienky 10. ročníka súťaže Rodinný dom VELUX možno získať na internetovej stránke vyhlasovateľa: www.velux.sk; na sekretariáte súťaže: VELUX SLOVENSKO spol. s r. o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, e-mail: sps_sk@velux.com alebo od zástupcu spoločnosti VELUX.

Viac informácií o súťaži možno nájsť na webovej stránke spoločnosti VELUX a na Facebook stránke Rodinný dom VELUX.

 

Spracovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: https://www.facebook.com/rodinnydomVELUX

Hore
Aurelium - centrum vedy
Quark_2020
Veda v Centre
Quark 25 rokov
Bratislavská vedecká cukráreň
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Mravce a termity tvoria až jednu tretinu biomasy v suchozemských ekosystémoch.
Zistite viac