Stážujte v úrade, ktorý je postrachom falšovateľov

29. júl. 2020 • Právne vedy

Stážujte v úrade, ktorý je postrachom falšovateľov

Niektoré vynálezy, úžitkové vzory, dizajny aj ochranné známky sa dajú ľahko „odkukať“. Chcete vedieť ako uchrániť autorstvo? Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ponúka vysokoškolským študentom možnosť bližšie nahliadnuť do svojej práce, ale aj vyskúšať si, aká je.

Ak ste študentom 2. až 5. ročníka vysokej školy v odboroch právo, politológia, medzinárodné vzťahy, technické smery a dizajn, výzva sa týka práve vás. V prípade záujmu pošlite motivačný list spolu so životopisom na adresu lucia.spisiakova@indprop.gov.sk do 10. septembra 2020.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vám ponúka stážový program s komplexným balíkom informácií o jeho fungovaní, kompetenciách jednotlivých odborov a aktivitách smerom k podnikateľskej a vedeckovýskumnej spoločnosti.

Máte šancu získať základné vedomosti o možnostiach ochrany vynálezov, úžitkových vzorov, dizajnov, ochranných známok, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach, ale aj o sporových a odvolacích konaniach vedených pred úradom, o právnych predpisoch, právnych aktoch Európskej únie (EÚ) a medzinárodných zmluvách, aktivitách či spoluprácach.

Následne vás prerozdelia na jednotlivé odbory, kde dostanete tútora a agendu. Úrad má patentový odbor, odbor známok a dizajnov, oddelenie medzinárodných vzťahov, odbor legislatívno-právny, odbor sporových konaní, odbor odvolacích konaní. O náplni ich práce si môžete prečítať tu. Stážový program ukončíte krátkou prezentáciou a získaním certifikátu.

Plagát k výzve na stáž: študenti si zapisujú do zošitov. Zdroj: ÚPV SR.

Miesto výkonu stáže: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, Banská Bystrica

Dátum: október 2020

Trvanie: 15 pracovných dní, resp. podľa dohody

Podmienky prijatia na stáž:

  • študenti 2. až 5. ročníka v odboroch politológia, medzinárodné vzťahy, právo, technické smery a dizajn,
  • anglický jazyk, min. B1,
  • motivačný list (krátke predstavenie sa a dôvody záujmu o stáž),
  • štruktúrovaný životopis.

Zdroj: Tlačová správa Úradu priemyselného vlastníctva SR

(GC)

 

 

 

Súvisiace:

Hore
Vedecká cukráreň 10/2020
Veda v CENTRE 10/2020
sutaz FB TVT 2020
Noc výskumníkov 2020
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 9/2020
Quark_10/2020
TVT2020 prihlasovanie
Agrofilm
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Geoekológia je geograficky zameraná krajinná ekológia.
Zistite viac