„Spravme svet viac obehovým miestom!“

04. aug. 2018 • Ekonomické vedy a obchod

„Spravme svet viac obehovým miestom!“

Projekt MOVECO, realizovaný prostredníctvom Dunajského nadnárodného programu dosiahol dôležitú métu. Bola dokončená nová on-line platforma, ktorá si kladie za cieľ posilniť vzájomnú spoluprácu pre urýchlenie prechodu k obehovému hospodárstvu. Spoločnosti a výskumné organizácie z krajín Dunajského regiónu tak dostávajú možnosť vymieňať vyradené produkty, materiály a iné suroviny, ktoré je možné opätovne využiť. Platforma je primárne určená krajinám Dunajského regiónu (Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Nemecko, Maďarsko, Moldavavsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko). Registrácia je však otvorená aj pre záujemcov z iných krajín.

Medzinárodné konzorcium z desiatich krajín tiež ponúka záujemcom o obehovú ekonomiku súbor rôznych nástrojov, ktoré pomôžu implementovať tento koncept priamo do firiem a organizácií. Na platforme bude možné nájsť aj informácie napríklad o schémach rozšírenej zodpovednosti výrobcov z rôznych krajín.

Štyri súčasti platformy vychádzajú z motta „Spravme svet viac obehovým miestom!“. Prvá sekcia predstavuje trhovisko pre opätovne využiteľné výrobky, sekundárne suroviny a materiály. Cieľom virtuálneho trhoviska je uzavrieť slučku využívaných materiálov v rámci krajín Dunajského regiónu. „Odpad jedného výrobcu sa tak môže stať cenným zdrojom pre ďalšieho,“ vysvetľuje zástupkyňa vedúceho koordinátora MOVECO Antonija Božič Cerar zo Slovinskej Obchodnej a priemyselnej komory. „Spoločnosti sa môžu vďaka platforme spojiť a vytvoriť priemyselnú symbiózu. Registrácia do platformy je už spustená!.“

Druhá sekcia sa primárne zameriava na vedecko-výskumné inštitúcie a ponúka príležitosti pre nadviazanie spolupráce v oblasti obehovej ekonomiky. V tejto časti si užívatelia môžu vymieňať názory na relevantné témy alebo nájsť partnerskú organizáciu pre svoj projekt. V časti „Ideas and Discussion“ môžu taktiež odborne prispieť k vyriešeniu určitého problému alebo nájsť riešenia pre svoje vlastné výzvy spojené s obehovým hospodárstvom.

Komplexné nástroje pre obehové hospodárstvo, ktoré užívatelia nájdu v tretej sekcii, sú určené pre podporu podnikov a organizácií pri implementácii prvkov obehového hospodárstva. Zverejnenie celého balíka nástrojov je naplánované na august 2018. Balík ponúka prehľad princípov obehovej ekonomiky a hodnotenie pre zavádzanie konkrétnych prvkov spolu s rôznymi vzdelávacími a tréningovými materiálmi. Záujemcovia tiež nájdu informácie o príležitostiach spolupráce a prehľad nástrojov pre financovania projektov v oblasti obehového hospodárstva.

odpad

Vo štvrtom module prezentujú partneri projektu MOVECO súhrnné informácie o rôznych schémach rozšírenej zodpovednosti výrobcov (EPR) v Dunajskom regióne. Táto sekcia sumarizuje aktuálny stav legislatívy v jednotlivých krajinách a uvádza kontakt na národné kontaktné body. Cieľom EPR je zabezpečiť, aby výrobcovia a výrobné spoločnosti prebrali zodpovednosť za celý životný cyklus svojich produktov, vrátane finančnej zodpovednosti. Možnosti recyklácie alebo opätovnej použiteľnosti výrobkov sú v rozhodujúcej miere určené už vo fáze dizajnu. Keďže fáza navrhovania výrobku je z pohľadu obehového hospodárstva kľúčová, projekt MOVECO uverejňuje pravidelné a detailné informácie o tejto téme.

Všetky moduly tejto novej on-line platformy ponúkajú funkciu automatického prekladu, vďaka čomu si záujemcovia môžu dôležité informácie prečítať aj v slovenskom jazyku a budú ďalej rozvíjané konzorciom projektu MOVECO. Platforma je tak k dispozícii v anglickom, rovnako ako aj v bosnianskom, bulharskom, chorvátskom, českom, francúzskom, nemeckom, gréckom, maďarskom, talianskom, rumunskom, srbskom, slovenskom, slovinskom a ukrajinskom jazyku.

webová stránka platformy

O projekte MOVECO

Projekt MOVECO je financovaný v rámci programu EÚ Interreg Danube Transnational Programme. Je to projekt, ktorý zvyšuje informovanosť o obehovej ekonomike medzi spoločnosťami, výskumnými inštitúciami, verejnými inštitúciami, inštitúciami ekonomického rozvoja a širokou verejnosťou. Od decembra 2016 spolupracuje dvanásť partnerov projektu a štyria strategickí partneri z desiatich krajín Dunajského regiónu tak, aby šírili vedomosti o obehovom hospodárstve a zlepšili rámcové podmienky pre produkty obehového hospodárstva a obchodné modely v Dunajskom regióne. Projekt je koordinovaný Priemyselnou a obchodnou komorou Slovinska.

 

Info zdroj: http://www.tf.uniag.sk/sk/

Foto zdroj: http://danube-goes-circular.eu/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

Súvisiace:

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Slnko nám dáva svetlo a veľmi si to neuvedomujeme no štandardnou situáciou vo vesmíre je totálna tma
Zistite viac