Spoločná poľnohospodárska politika EÚ neprispeje k zlepšeniu životného prostredia


Spoločná poľnohospodárska politika EÚ neprispeje k zlepšeniu životného prostredia

Európska komisia v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje zmodernizovať a zjednodušiť spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP).

S rozpočtom 365 miliárd EUR sa týmito návrhmi zabezpečuje, že SPP zostane politikou, ktorá obstojí aj v budúcnosti, bude naďalej podporovať poľnohospodárov a vidiecke spoločenstvá, stáť na čele trvalo udržateľného rozvoja poľnohospodárstva EÚ a odrážať ambície EÚ v oblasti starostlivosti o životné prostredie a v oblasti klímy. Dnešnými návrhmi sa členským štátom poskytuje väčšia flexibilita a zodpovednosť pri rozhodovaní o tom, ako a kde investujú svoje finančné prostriedky z SPP, aby dosiahli ambiciózne ciele stanovené na úrovni EÚ v podobe inteligentného, odolného, udržateľného a konkurencieschopného poľnohospodárskeho odvetvia a zároveň zabezpečili spravodlivú a lepšie zacielenú podporu príjmov poľnohospodárov uvádza  sa v minuloročnej tlačovej správe.

Ilustračný obrázok Hriňová

Súčasný návrh s najväčšou pravdepodobnosťou nezlepší ochranu životného prostredia

Vedci analyzovali plán reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ (SPP) a prichádzajú so zisteniami, že súčasný návrh s najväčšou pravdepodobnosťou nezlepší ochranu životného prostredia. Zistenia vedci publikovali v prestížnom časopise Science. Výskum realizovali popredné inštitúcie v Nemecku - Centrum Integrovaného Výskumu Biodiverzity (iDiv), Helmholtz Centrum pre Environmentálny Výskum (UFZ), Univerzita v Göttingene a podieľal sa na ňom aj Ústav krajinnej ekológie SAV.

SPP poberá 40 % celkového rozpočtu EÚ a  patrí k najdôležitejším politikám na uplatňovanie medzinárodných záväzkov ohľadom ochrany životného prostredia.

„Návrh Európskej Komisie pre SPP po roku 2020, publikovaný v júni 2018, demonštruje veľmi málo zo zámerov chrániť prírodu,” hovorí tím vedcov, ktorý viedli Dr. Guy Pe'er (iDiv, UFZ) a Dr. Sebastian Lakner (Univerzita Göttingen). Vedci na základe analýzy 450 vedeckých článkov študovali, ako návrh SPP pre obdobie po roku 2020 napomáha dosiahnutiu cieľov pre udržateľný rozvoj a k splneniu očakávaní verejnosti ohľadom vyššej environmentálnej účinnosti SPP. Záver vedcov je, že navrhovaná SPP predstavuje jasný krok vzad v porovnaní so súčasnou SPP.

Kritika zo strany vedcov

Vedci tiež kritizujú, že EÚ mieni zachovať niektoré z opatrení SPP, ktoré boli dokázateľne neúčinné, škodlivé k životnému prostrediu a sociálne neférové. Jedným z hlavných príkladov sú priame podpory na plochu. Okolo 40 miliárd EUR, čo je približne 70 % rozpočtu SPP, je vyplácaných farmárom výlučne na základe výmery poľnohospodársky využívanej pôdy. Ich neefektívnosť sa prejavila v nerovnomernom rozdelení zdrojov – 1,8 % prijímateľov dostáva 32 % peňazí, únikom peňazí smerom k prenajímateľom pôdy a ne-farmárom, deformácii trhu a neschopnosti zastaviť pokles vidieckej zamestnanosti.

„Program rozvoja vidieka ponúka omnoho lepšie nástroje pre ochranu biodiverzity a zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy, hoci jeho rozpočet je výrazne menší a EK ho navrhuje ešte výrazne znížiť v nadchádzajúcich rokoch. Podľa vedcov tým ohrozuje ako životné prostredie, tak aj vidiecke obyvateľstvo. Slovensko patrí ku krajinám EÚ, ktoré využívajú možnosť presunu v rámci rozpočtu SPP a v prebiehajúcom období znížilo rozpočet pre PRV o viac ako 20 %, čo vytvára ešte kritickejšiu situáciu pre zachovanie rozmanitosti slovenskej vidieckej krajiny,“ hovorí Peter Bezák z Ústavu krajinnej ekológie SAV.

Vedci sa domnievajú, že hlavným dôvodom pre environmentálne škrty je nevyvážený proces reformy SPP, ktorý dáva silným lobistickým skupinám veľké možnosti ovplyvniť reformný proces a presadzovať vlastné záujmy, pričom neakceptuje dôležitých hráčov z vedy, výskumu a spoločnosti. Začiatok záverečného kola rokovaní o novej SPP medzi Európskou komisiou, Európskou Radou a Európskym Parlamentom sa očakáva na jeseň 2019.

Publikovaný text v Science

 

Informácie poskytla: Monika Hucáková, hovorkyňa SAV

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

 

Hore
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Veda v Centre
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Crohnova choroba predstavuje celoživotné zápalové ochorenie, ktoré postihuje časť tráviaceho traktu.
Zistite viac