Prof. Soňa Fraňová – nominovaná na Slovenku roka 2018

29. máj. 2018 • Biologické vedy

Prof. Soňa Fraňová – nominovaná na Slovenku roka 2018

Prof. MUDr. Soňa Fraňová, PhD., vedúca Ústavu farmakológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine a vedúca Laboratória experimentálnej farmakológie Martinského centra pre biomedicínu JFL UK. V 10. ročníku prestížnej ankety Slovenka roka je nominovaná v kategórii Veda a výskum. 

Profesorka Soňa Fraňová študovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Biochémia so zameraním na klinickú biochémiu. V rokoch 1995 – 2000 absolvovala postgraduálne štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, odbor Farmakológia. S touto fakultou spojila celý svoj profesionálny život. Začala pracovať v Ústave farmakológie ako vedecká pracovníčka a vypracovala sa na pozíciu vedúcej ústavu. Na fakulte obhájila doktorát, titul docentky aj vysokoškolskej profesorky v odbore farmakológia. Svoje manažérske schopnosti preukázala počas ôsmich rokov, keď bola prodekankou Jesseniovej lekárskej fakulty UK (JLF UK) v Martine.

Prof. MUDr. Soňa Fraňová, PhD.

Prof. MUDr. Soňa Fraňová, PhD.

V súčasnosti v Laboratóriu experimentálnej farmakológie Martinského centra pre biomedicínu (BioMed Martin) JLF UK vedie tím, ktorý sa venuje riešeniu projektov zameraných na liečbu ochorení dýchacieho systému, najmä alergickej bronchiálnej astmy v experimentálnych podmienkach. Je autorkou alebo spoluautorkou mnohých vedeckých publikácií a vedeckých monografií s významným medzinárodným ohlasom. Je tiež organizátorkou vedeckých kongresov v oblasti farmakológie a respirológie. V roku 2008 bola zvolená za predsedníčku Slovenskej farmakologickej spoločnosti SLS. Je členkou Európskej farmakologickej spoločnosti a Európskej respirologickej spoločnosti. 

Doc. Soňa Fraňová je nominovaná na Slovenku roka 2018

Prof. Soňa Fraňová je nominovaná na Slovenku roka 2018

V ankete Slovenka roka 2018 v kategórii Veda a výskum sú nominované: prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD., RNDr. Jana Madejová, DrSc. a MUDr. Adela Penesová, PhD.

Hlasovať za vybrané nominantky môžete do 1. júna 2018 aj prostredníctvom webovej stránky: https://www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Slovenka roka 2018, Ženský web – Roman Leško a JLF UK v Martine

Súvisiace:

Hore
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
V Košiciach vychádza Slnko oproti Bratislave skôr.
Zistite viac