Slovenským regiónom chýbajú startupy a inovácie!


Slovenským regiónom chýbajú startupy a inovácie!

Rozdiel medzi Bratislavou a inými mestami začína byť kritický, varuje Google. Ako ukazujú dáta Európskej komisie a zároveň aj najnovšia štúdia spoločnosti Deloitte, Slovensko je už dnes z pohľadu inovácií pod priemerom krajín EÚ.

Ak nebudeme tejto oblasti venovať dostatočnú pozornosť a najmä, ak nezačneme byť aktívni aj v regiónoch, rozdiely sa budú prehlbovať. Jedným z dôsledkov je prílišná koncentrácia inovácií a startupov v hlavnom meste v porovnaní s regiónmi. Google sa už niekoľko rokov v celej Európe snaží, aby príležitosti, ktoré digitálna ekonomika prináša, mohlo v podnikaní alebo zamestnaní využívať čo najviac ľudí. Sprístupňuje bezplatné nástroje vzdelávania ako napr. Digitálna Garáž a školí záujemcov v nových podnikateľských a digitálnych zručnostiach potrebných pre dnešný digitálny svet. Iniciatíva Grow with Google v spolupráci s Týždňom vedy a techniky pripravila pri príležitosti 25. výročia tohto podujatia roadshow naprieč Slovenskom. Po prvýkrát budú mať možnosť záujemcovia z celého Slovenska stretnúť Googlerov z lokálnej pobočky, absolvovať školenia v oblasti online marketingu a podnikania pod vedením Google Partners trénerov a dozvedieť sa viac o práci s technológiami.

Roadshow Grow with Google naprieč Slovenskom

Koncentrácia ľudského potenciálu a investícií v Bratislave

Európa bude podľa Európskej komisie v nasledujúcich rokoch potrebovať až 350 000 manažérov, ktorí budú rozumieť ako technológiám, tak aj manažmentu. Štúdia od spoločnosti Deloitte ukazuje, že sa počty absolventov s kvalitným technickým alebo manažérskym vzdelaním každoročne znižujú. Podiel študentov na celkovej populácií predstavuje na Slovensku iba 3 %, o niečo lepšie hodnoty dosahuje Bratislava, kde tento podiel presahuje celonárodný priemer viac než trojnásobne. V rámci slovenských regiónov je tu aj najvyšší podiel vedcov a inžinierov na populáciu (4,7 %), pričom v hlavnom meste ich pôsobí približne 23,5-tisíc.

„Slovensko má správnu ambíciu stať sa krajinou dobrých nápadov. Potenciál na to určite máme, ako aj množstvo šikovných ľudí. Pokiaľ však chceme v dnešnom rýchlo sa vyvíjajúcom prostredí držať krok s Európou a so svetom, musíme podniknúť aj ďalšie reálne kroky. Jedným z kľúčových pilierov je určite kvalitné vzdelávanie v oblasti digitálnych zručností,“ hovorí Rasťo Kulich, riaditeľ slovenského Googlu a dodáva: „Pre všetkých tých, ktorí majú záujem doplniť si potrebnú kvalifikáciu, zmeniť smer kariéry alebo chcú začať podnikať budeme mať otvorené príležitosti v iniciatíve Grow with Google zdarma 7 dní v týždni.“

Situácia v regiónoch

Ak berieme do úvahy ukazovatele digitálnej ekonomiky, ako je podiel osôb využívajúcich sociálne siete, internetové bankovníctvo, nakupujúcich na internete alebo využívajúcich internet pre interakciu s verejnými inštitúciami, najnižšie hodnoty vykazuje aj napriek blízkosti hlavného mesta západné Slovensko, vynímajúc Bratislavu. V sledovanom období v rokoch 2016 až 2018 nedošlo v tomto regióne k žiadnym investíciám venture kapitálu, rovnako ako na strednom Slovensku. K podstatne menšiemu objemu investícií venture kapitálu než v Bratislavskom kraji došlo na východnom Slovensku, neboli však nulové ako v spomínaných regiónoch. Na strednom a západnom Slovensku tiež chýbajú inovačné centrá a akcelerátory, ktoré dávajú nadšencom pre technológie priestor a podmienky realizovať ich projekty.

S Roadshow Grow with Google naprieč Slovenskom

Aj napriek alarmujúcim číslam vidíme potenciál, ktorý v sebe skrývajú regióny. Spoločnosť Google sa rozhodla zvýšiť povedomie o potrebe inovácií a technologických zručností medzi komunitou mladých ľudí, žijúcich, študujúcich a pracujúcich v mestách jednotlivých regiónov, ktorí sa o danú problematiku zaujímajú prostredníctvom Roadshow Grow with Google. Od 5. do 9. novembra sa budú môcť záujemcovia zúčastniť prednášok alebo navštíviť karavan, ktorý bude mať zastávku v 8 mestách na Slovensku. Iniciatíva Grow with Google, poskytuje na Slovensku bezplatné vzdelávanie, programy a nástroje, ktoré pomáhajú ľuďom získať správne zručnosti pri hľadaní zamestnania, rozvíjaní kariéry alebo podnikania.

Kde môžete Roadshow Grow with Google stretnúť?

Navštívte nás v karavane Grow with Google, kde môžete stretnúť ambasádorov Grow with Google, Googlerov a Google Partners trénerov. Okrem dobrej kávičky sa radi porozprávame a zodpovieme vaše otázky. Jednotlivé prednášky sú otvorené pre všetkých záujemcov, je však potrebné sa registrovať na stránke growwithgoogle.sk/roadshow.

Kompletný program Roadshow Grow with Google nájdete tu.

 

Informácie poskytla: Daša Paulíčková, Grayling Slovakia

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

 

Hore
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Vodík a kyslík, atómy, ktoré spôsobujú koróziu kovov vyhľadávajú slabé miesta na povrchu kovov.
Zistite viac