Slovenský Ústav krajinnej ekológie koordinuje medzinárodný projekt LANDSCAPE EUROPE

12. nov. 2018 • Spoločenské vedy

Slovenský Ústav krajinnej ekológie koordinuje medzinárodný projekt LANDSCAPE EUROPE

Interdisciplinárna sieť národných výskumných inštitúcií so skúsenosťami v krajinnom hodnotení, plánovaní, riadení vo sfére politiky a vzdelávania, ako aj rozvoja vedy a umenia na podporu trvalo udržateľného rozvoja krajiny, to je projekt LANDSCAPE EUROPE. Zastrešuje ho u nás Ústav krajinnej ekológie SAV.

Ako za koordinačný tím LANDSCAPE EUROPE vysvetlila Magdaléna Bezáková, nejde o vedecký projekt v pravom slova zmysle. „Ide o sieť vedeckých inštitúcií, ktoré sa zaoberajú výskumom krajiny a Ústav krajinnej ekológie je momentálne koordinátorom tejto siete.“

Koordinačná aktivita bola na slovenskú stranu postúpená v roku 2011. Na začiatku roku 2017 mala sieť 9 členov z deviatich krajín (Holandsko, Nórsko, Grécko, Švajčiarsko, Belgicko, Dánsko, Taliansko, Rumunsko a Slovensko).

Projekt LANDSCAPE EUROPE si kladie za cieľ podporovať interdisciplinárne skúsenosti v krajinnej oblasti v Európe a zoskupiť všetky disciplíny súvisiace s krajinným výskumom; ďalej podporovať medzinárodnú spoluprácu v Európe medzi skupinami a jednotlivými výskumníkmi v oblasti výskumu krajiny prostredníctvom elektronickej komunikácie, konferencií, seminárov a spoločných projektov a publikácií; spolupracovať na výchove a vzdelávaní v krajinnom výskume organizovaním prednášok, kurzov a letných škôl a rozvíjaním elektronických a tlačených publikácií o krajinnom výskume; šíriť poznatky o krajinnom výskume prostredníctvom internetovej stránky LANDSCAPE EUROPE, publikácií a seminárov určených pre verejnosť; podporovať a koordinovať európsky prístup pri monitorovaní zmien krajiny a sledovať globálne trendy a negatívne vplyvy na krajinu; v neposlednom rade iniciovať a udržiavať aktívnu komunikáciu s obchodnými a politickými zainteresovanými stranami prostredníctvom výmeny informácií o krajine a jej zmenách s vlastníkmi pôdy, používateľmi a rozhodovacími orgánmi.

V rámci tohto projektu je tiež zorganizovaný medzinárodný kongres zameraný výlučne na tému agroturistiky. Cieľom tejto iniciatívy je prediskutovať najnovšie a budúce perspektívy tohto druhu vidieckeho cestovného ruchu na celom svete; stanoviť dohodnutú definíciu agroturistiky; vybudovať sieťovú platformu pre vedcov a odborníkov; a napokon jednoznačne propagovať agroturistiku ako špecifický typ vidieckeho cestovného ruchu. Kongres sa konal začiatkom novembra 2018.

Projekt LANDSCAPE EUROPE má realizačné obdobie 1. 1. 2011 – 31. 12. 2018.

Ďalšie informácie môžete nájsť na stránke projektu

 

Zdroj informácií a foto:

https://www.landscapeeurope.com

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

Hore
Aurelium - centrum vedy
Quark_2020
Veda v Centre
Quark 25 rokov
Bratislavská vedecká cukráreň
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Užovka fŕkaná má široký areál výskytu a zasahuje až na územie 3 kontinentov: Európa, Ázia a Afrika.
Zistite viac