Slovensko a nepôvodné rastliny

25. okt. 2015 • Biologické vedy

Slovensko a nepôvodné rastliny

Nepôvodná rastlina je rastlina, ktorá sa na určité územie dostala vďaka priamemu alebo nepriamemu vplyvu človeka. 

ukážka dvoch druhov nepôvodných rastlínNa Slovensku sa vyskytuje približne 4 250 druhov vyšších (cievnatých) rastlín. Z toho viac ako jedna pätina (920 druhov) je u nás nepôvodných. Niektoré z nich sú u nás už veľmi dávno. Boli k nám zavlečené s prvými poľnohospodármi v mladšej dobe kamennej a spravidla ich už ako cudzie ani nevnímame. Iné k nám boli zavlečené len nedávno a zavliekanie ďalších (najmä ázijských, severoamerických a juhoeurópskych druhov) neustále pokračuje. Mnohé z nich sa správajú v našej krajine invázne a majú negatívny vplyv na biodiverzitu, hospodárstvo a ľudské zdravie.

V prednáške boli priblížené najčastejšie sa u nás vyskytujúce nepôvodné rastliny, návštevníci sa dozvedeli o spôsoboch a príčinách ich zavliekania a šírenia a bol aj pokus o predpovedanie budúcnosti rastlinstva na našom území.

Tému Nepôvodné rastliny Slovenska  priblížil vo svojej prednáške v Bratislavskej vedeckej cukrárni hosť, RNDr. Pavol Mereďa, PhD., ktorý vyštudoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor biológia, špecializácia botanika. Od roku 2003 pracuje v Botanickom ústave SAV v Bratislave,  kde sa stal v roku 2012 vedúcim Oddelenia taxonómie vyšších rastlín. Podujatie sa uskutočnilo dňa  20. 10. 2015 v Centre vedecko-technických informácií SR.

Viac informácii sa dozviete z článku v e-novinách Vedecký kaleidoskop, kde nájdete aj fotogalériu k podujatiu.

Zostrih z prednášky

© CVTI SR – Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, 2015

 

Spracovala: Mária Izakovičová

Fotozdroj: prezentácia RNDr. Pavol Mereďa, PhD.

Uverejnila: ZČ

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2020
Quark_11/2020
Aurelium - centrum vedy
Quark 25 rokov
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
V roku 2020 si pripomíname 100 rokov od založenia prvého profesionálneho divadla na Slovensku (SND).
Zistite viac