Slovenskí vedci vyvíjajú online vzdelávanie, testujú ho žiaci základných škôl

28. jún. 2018 • Iný

Slovenskí vedci vyvíjajú online vzdelávanie, testujú ho žiaci základných škôl

Siedmaci zo základnej školy v bratislavskom Lamači mali v uplynulých dňoch možnosť vyskúšať si učenie predmetov ako fyzika, či geografia s využitím virtuálnej, rozšírenej i zmiešanej reality, ktorá dokáže žiakov „preniesť“ cez polovicu sveta na miesta, o ktorých sa práve učia. Dokonca i do vesmíru – pri vyučovaní o slnečnej sústave.

Vyučovaciu látku sa učili prostredníctvom hier, kvízov a zadaní z praktického života. „Fyziku som predtým nemal veľmi rád, ale keď sme k nej mali hry, páčila sa mi. A z geografie sa mi najviac páčila slepá mapa, kde sme mali umiestňovať mestá,“ hovorí jeden z nich Matej. A jeho spolužiačka Natália dodáva: „Najviac sa mi páčilo, keď sme sa mohli cez virtuálnu realitu preniesť na miesta, o ktorých sme sa učili. Napríklad sa prejsť po Tower Bridge, ktorý normálne vidíme len na obrázkoch, alebo keby sme si tam s rodičmi zaleteli.“

Ako zhodnotil ich učiteľ geografie Richard Kovács, skupina siedmakov, ktorá sa učebnú látku učila týmto inovatívnym spôsobom, dosiahla pri testovaní lepšie výsledky ako tá, ktorá sa látku učila tradičným spôsobom. Zaviesť takýto typ výučby plošne by si však vyžadovalo nielen technické zabezpečenie, ale aj kvalitnejší a rýchlejší internet na základných školách a vyššiu časovú dotáciu vyučovacích hodín geografie.

Európska komisia chce zvýšiť atraktívnosť vyučovania predmetov ako matematika, chémia, fyzika či prírodoveda pomocou medzinárodných projektov. Preto v rámci projektu Horizont 2020 Newton (Networked Labs for Training in Sciences and Technologies for Information and Communication) takéto zadanie rieši konzorcium zložené zo 14 európskych partnerov. Medzi inými aj vedci z Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

„Multimediálna platforma umožňuje žiakom učiť sa pomocou zážitku a skúsenosti, pomocou multisenzoriálnych technológií umožňujeme študentom učené javy najmä vo fyzike či chémií dokonca pocítiť ´na vlastnej koži´,“ vysvetľuje profesor Gregor Rozinaj z FEI STU. Jeho kolega profesor Pavol Podhradský ho dopĺňa: „So žiakmi, ktorí platformu používali, sme robili skupinové i individuálne rozhovory, veľmi pozitívne hodnotili, že mohli pracovať s novými technológiami, že boli študijné materiály atraktívne, pretože išlo o rôzne aplikácie na báze 3D, virtuálnej reality (VR) a animované virtuálne aplikácie. A tiež ocenili, že mali k aplikáciám a študijným materiálom prístup i z domu, čo mení pedagogický prístup. Žiaci lepšie pochopili preberané témy vďaka tomu, že štandardné texty boli doplnené videami, VR aplikáciami a animovanými aplikáciami.“

Na ZŠ v Bratislave – Lamači sa testuje platforma pre zemepis či fyziku. Na dvoch stredných školách v Banskej Bystrici beží pilotné testovanie kurzov Zemepis a Sieťové technológie a platformu pre výučbu programovania testujú študenti STU. Platforma určená pre žiakov so špeciálnymi potrebami sa zase overuje v Bezbariérovom centre TUKE v Košiciach. Multimediálna platforma pre deti so špeciálnymi potrebami umožňuje napríklad ovládanie pomocou hlasu a gest, resp. pomocou EEG signálov. Európska komisia kladie v projekte dôraz na prenos do praxe. Preto sú súčasťou NEWTON nielen tímy z univerzít, ale aj partneri z biznisu, v prípade Slovenska je to  Atos IT solutions.

*********************************************

Projekt Newton (video k projektu) je riešený v rámci prestížnej grantovej schémy Európskej komisie Horizont 2020. V tejto schéme patrí Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave v rámci Slovenska medzi najlepšie univerzity v počte financovaných projektov i v objeme získaného príspevku. Pracovníci STU podali k 31. 12. 2017 spolu 186 žiadostí o financovanie výskumných projektov, z toho 19 bolo schválených na financovanie.

 

Informácie a fotografie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Andrea Devánová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

Hore
TVT2020 prihlasovanie
Veda v CENTRE / Vedecká kaviareň 6/2020
TVT2020 súťaže
Vedec roka SR
Vedecká cukráreň video
VC 6/2020 železany
Quark_2020
Veda v CENTRE máj
Vedecká cukráreň 5/2020
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Právna subjektivita je kľúčovým pojmom pre existenciu človeka i existenciu spoločnosti.
Zistite viac