Slovenská technológia udáva trendy vo svete


Slovenská technológia udáva trendy vo svete

Dôsledne prepracovali heat mapy umožňujúce automatizovanú analýzu pohybu s jedinečnou možnosťou filtrovania dát a náhľadov zvlášť pre pohlavia, vek a spokojnosť zákazníkov. A prerazili na svetových trhoch. Ich technológia detekcie tváre a tela nakupujúcich klasickou offline formou pomáha analyzovať potreby zákazníkov a identifikovať kľúčové metriky o návštevnosti predajní a nákupných center; umožňuje tiež dátami riadené rozhodovanie založené na prístupe k zhromaždeným štatistikám.

Hovoríme o slovenskej technologickej spoločnosti FaceMedia, ktorá nedávno predstavila svoju revolučnú novinku heat máp vo svete retailu hneď na dvoch najvýznamnejších retailových podujatiach súčasne: na Euroshope v nemeckom Düsseldorfe a na Expo ANTAD &Alimentaria v mexickej Guadalajara (za účasti mexického prezidenta). FaceMedia svojou novinkou získala enormnú pozornosť a záujem svetových retailových reťazcov, čím potvrdila pozíciu lídra v inovatívnych softvérových riešeniach pre in-store analytiku v retaile.  

Začiatky neboli jednoduché. Tvorcovia projektu svoje nápady úspešne vyvíjali vUniverzitnom technologickom inkubátore Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (InQb biznis inkubátor), kde mu bola od základov vytvorená dostatočná podpora a potrebné podmienky.

Šikovní IT odborníci zo Slovenska najskôr vyvinul softvér rozpoznávajúci tváre a postavy osôb. Z tvárí rozpoznávajú informácie ohľadom veku, pohlavia a emócií osôb. Pri analýzach postáv rozpoznávajú veľkosť a dominantnú farbu oblečenia. Ich technológia klientom pomáha automatizovane získavať a interpretovať zákaznícke dáta, optimalizovať chod ich prevádzok, zvyšovať zákaznícku spokojnosť a vo finále samozrejme zvyšovať tržby.

ukážka výstupov detekcie pohybu zákazníka

 

Ako uvádza Ján Iľko, spoluzakladateľ FaceMedia, ich spoločnosť už tretí rok úspešne reprezentuje Slovensko na kongresoch a výstavách po celom svete. Kamerové systémy so slovenským softvérom aktuálne do sveta prinášajú ďalšie skvelé príležitosti pre optimalizáciu prevádzok. Získať detailný prehľad o vyťaženosti, atraktívnosti a zákazníkovom vnímaní jednotlivých zón v predajniach ešte nikdy nebolo tak pohodlné. Inštalácia kamerového systému s prepracovaným softvérom rozpoznávajúcim tváre a postavy návštevníkov umožňuje získať detailný prehľad o ich zákazníckom zážitku v reálnom čase. „V súčasnosti, v dobe silnej konkurencie a zaznamenanej tendencie prechodu z on-line nákupu späť do kamenných predajní, sa zákazník a jeho zážitok pri nakupovaní dostáva stále viac a viac do centra pozornosti predajcov,“ tvrdí Ján Iľko.

Vysvetľuje, že napríklad z predajcu sa stal alebo stáva nie len podávač produktu a príjemca odplaty, ale prechádza do role konzultanta. „Uvedené sa prejavuje aj v náraste dopytu po sofistikovaných retailových riešeniach analyzujúcich zákaznícky zážitok,“ dodal spoluzakladateľ FaceMedia.

O FaceMedii

Slovenská technologická spoločnosť FaceMedia sa od roku 2014 zameriava na vývoj a implementáciu technológie detekcie tváre a postavy. V súčasnosti pôsobí v Južnej Amerike, v Európe a Ázii. Prináša inovatívne riešenia pre analýzu širokého spektra zákazníckych interakcií priamo v predajniach, spotrebiteľskej spokojnosti a efektívnej cielenej komunikácii v retaile a v digital OOH marketingu.  

Klientom tak pomáha získavať a analyzovať anonymné informácie detekované z tvárí a postáv spotrebiteľov, ktoré sú signifikantným ukazovateľom ich spokojnosti, zaujatia, preferencií, ako aj ich pohybu počas návštevy v predajni.

 

Informácie a foto poskytol: Ján Iľko, spoluzakladateľ FaceMedia

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Hlodavci prenášajú hantavírusy a kliešte prenášajú vírus kliešťovej encefalitídy.
Zistite viac