Slovenská republika v Európskej únii 2019

09. sep. 2019 • Spoločenské vedy

Slovenská republika v Európskej únii 2019

Slovenská republika je už 15 rokov súčasťou Európskej únie. V priebehu tohto obdobia prešla naša krajina viacerými významnými zmenami. Publikácia SLOVENSKO V EÚ / SLOVAKIA IN THE EU 2019 obsahuje rôzne oblasti demografického, sociálneho a ekonomického života. Prostredníctvom vybraných štatistických informácií môžeme lepšie spoznať, kam sa Slovensko v rámci Európskej únie posunulo v posledných rokoch.

Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal v máji 2019 informačno-propagačnú publikáciu Slovensko v EÚ 2019, v rozsahu 46 strán. Autorka: Anna Cerulíková, grafická úprava: Kristína Vargová.

Publikácia obsahuje štyri hlavné časti:

1. Demografia a sociálne štatistiky (Obyvateľstvo; Zdravie; Vzdelávanie; Trh práce; Životné podmienky; Kriminalita)

2. Makroekonomické štatistiky (Hrubý domáci produkt a ceny; Zahraničný obchod)

3. Odvetvové štatistiky (Poľnohospodárstvo, Priemysel a stavebníctvo; Doprava a informačno-komunikačné technológie; Cestovný ruch)

4. Viacstranné štatistiky (Veda a výskum; Životné prostredie; Doprava a informačno-komunikačné technológie; Cestovný ruch)

Z publikácie vyberáme niektoré štatistické údaje zamerané na oblasť Veda a výskum:

Vnútorné výdavky na výskum a vývoj v EÚ

Vnútorné výdavky na výskum a vývoj v EU. Zdroj: publikácia Slovensko v EÚ 2019, Štatistický úrad SR

Vnútorné výdavky na výskum a vývoj medzi rokmi 2013 až 2017 v Európskej únii vzrástli o 15,7 %, hoci ich podiel z HDP vzrástol len o 2 %. Najrýchlejšie rástli v Rumunsku (o 69,4 %). Do výskumu a vývoja najviac investovali Nemecko – 99 mld. eur, Francúzsko – 50 mld. eur a Spojené kráľovstvo – 39 mld. eur, v prepočte na jedného obyvateľa Švédsko 1 615 eur.

Zamestnanosť vo výskume a vývoji v roku v roku 2017 bola v EÚ-28 1,4 %, v SK 0,9 % a napr. v CZ 1,4 %. Výdavky na výskum a vývoj na Slovensku v roku 2017 dosiahli hodnotu 749 mil. eur a v prepočte na 1 obyvateľa 137,8 eur.

Chcete vedieť ako sa nám darí?

Štatistický úrad Slovenskej republiky chce aj touto publikáciou prispieť k zvýšeniu nášho poznania o tom, čo všetko nám môžu povedať štatistické údaje. Prelistujte si túto informačno-propagačnú publikáciu a zistíte, kde je Slovensko v Európskej únii. Dôležitým aspektom prezentácie štatistiky je jej vizuálna podoba, ktorá približuje údaje ľahko čitateľnou a atraktívnou formou.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR 

Zdroj a fotozdroj: publikácia Slovensko v EÚ 2019, Štatistický úrad SR

slovak.statistics.sk/wps/portal/!ut/

 

Vedecký kaleidoskop

 

Hore
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Žihľava zlepšuje základnú látkovú výmenu.
Zistite viac