Sledovanie života včiel v meste


Sledovanie života včiel v meste

Sledovať život včiel v meste je hlavnou myšlienkou projektu, ktorý zastrešujú zamestnanci Centra informačných a komunikačných technológií (CIKT) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Ing. Ľuboš Határ a Ing. Marek Urban vytvorili malé elektronické zariadenie – „informačný úľ“ a internetovú stránku na monitorovanie života včiel. Monitorovanie spustili 21. júla 2017, relevantné dáta získavajú od začiatku augusta.

Ako vysvetlila PhDr. Renáta Chosraviová, tlačová hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, na skúšobný úľ Ľ. Határ a M. Urban umiestnili kvôli testovaniu päť senzorov. Merali celkovú hmotnosť úľa, vďaka čomu sa dá zistiť aj váha medných zásob, ďalej vlhkosť a teplotu vo vnútri úľa, ako aj vonkajšieho prostredia. Pri zvyšovaní hmotnosti sa tak mohli tešiť zo znášky a naopak, pri poklese zase skontrolovať, či je zásob dostatok a či nie je treba začať s prikrmovaním. „Sledovanie vlhkosti v úli a jej porovnanie s vonkajšou vlhkosťou dokáže určiť, či sú včely v úli v poriadku,“ uviedla PhDr. Renáta Chosraviová.

Zariadenie tvorcovia projektu lokalizovali v centre mesta na pôde univerzity. Včelie obydlie cez wi-fi napojili na univerzitnú sieť. V budúcnosti plánujú umiestniť zariadenie aj mimo mesta a získané údaje z rôznych prostredí porovnávať. Podľa M. Urbana môžu byť údaje z oboch takýchto úľov zásadne odlišné. „Na vidieku je väčšinou monokultúra – kvitne tam repka alebo agáty a kvitnutie trvá krátko. V mestskom prostredí kvitne niečo neustále.“

Zamestnanci CIKT tiež uvažujú s on-line monitoringom úľa prostredníctvom mikrokamery či webovej kamery. Autori myšlienky dúfajú, že informačný úľ a internetová stránka pomôže informovať včelárov, v akom stave sa nachádza včelstvo v mestských podmienkach. 

ilustračné foto /včely/

Elektronický monitoring môže podľa nich uľahčiť prácu včelárom, keďže informácie zo senzorov sú okamžité a umožňujú včas odhaliť skutočnosti, ktoré by si včelár pri manuálnej kontrole s dlhším časovým odstupom nemusel všimnúť. „Elektronický monitoring by mohol byť zaujímavý pre veľkovčelárov, ktorí majú úle na viacerých stanoviskách v rôznej geografickej polohe alebo mladých začínajúcich včelárov, pretože by nemuseli chodiť úle osobne kontrolovať. Možné je vytvoriť aj energeticky nezávislé zariadenie. Veľa vecí sa už v súčasnosti dá automatizovať, technológie sú dostupné  a nie sú tak finančne náročné ako kedysi,“ hovorí Ľ. Határ.   

Zamestnanci CIKT chcú v budúcnosti zaslať vzorky medu, peľu, vosku a propolisu na analýzu a zistiť tak, ako na včely vplýva mestské prostredie.

„V budúcnosti by sme mohli zisťovať aj ďalšie hodnoty a skutočnosti. Napríklad, aké rastliny kvitnú v meste, aký peľ prevláda v meste, čo je najsilnejším alergénom a pod. Možno vytvoriť mapu, aké rastliny kvitnú v ktorom období a podľa toho prispôsobiť aj celkovú výsadbu stromov a kvetov v meste, aby bola priateľská k ľuďom i včelám,“ hovoria autori informačného úľa.

 

Informácie poskytla: PhDr. Renáta Chosraviová, tlačová hovorkyňa a vedúca redaktorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Ilustračné foto: Pixabay.com

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Hore
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Meteoroidy sú väčšie alebo menšie prachové zrná uvoľnené najčastejšie z kometárnych jadier.
Zistite viac