Slávnostné predstavenie a odovzdanie priestorov Univerzitného vedeckého parku UPJŠ MEDIPARK do prevádzky

05. okt. 2018 • Zdravotné vedy

Slávnostné predstavenie a odovzdanie priestorov Univerzitného vedeckého parku UPJŠ MEDIPARK do prevádzky

Súčasťou osláv 70-výročia vzniku Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach bolo aj Slávnostné predstavenie a odovzdanie priestorov Univerzitného vedeckého parku UPJŠ MEDIPARK do prevádzky, ktoré sa konalo v piatok 28. septembra 2018 v priestoroch UPJŠ LF.

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach realizovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako hlavný partner spoločne s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie, Biomedicínskym centrom SAV a Technickou univerzitou v Košiciach, ako partnermi. Strategickým cieľom bolo vybudovanie Univerzitného vedeckého parku MediPark Košice (UVP MediPark) ako špičkového národného centra pre výskum a vývoj a transfer poznatkov do praxe v oblasti medicíny, ktorý sa realizoval v dvoch fázach.

V rámci UPJŠ bude v priestoroch technologického celku na Triede SNP 1 realizovaný špičkový aplikovaný výskum v piatich kľúčových výskumných programoch:

Farmakogenetika a individualizácia liečby (Výskum markerov asociovaných s terapeutickými a nežiaducimi účinkami liečiv, antiangiogénnych liečiv, mechanizmov fotodynamickej liečby nádorov, genetických markerov onkologických chorôb, mechanizmov bunkovej smrti a medzibunkových interakcií a štúdium inovačných postupov v liečbe onkologických chorôb).
Metabolizmus – ateroskleróza – starnutie (Štúdium úlohy bunkového stresu, procesov asociovaných so starnutím, genotypu a prostredia v mechanizmoch spojených so vznikom porúch metabolizmu, diabetu a aterosklerózy. Výskum klinických prejavov spojených s poruchami metabolizmu, aterosklerózou a ich dopadov na zdravotný stav).
Neurovedy (Výskum regeneračných mechanizmov po poškodení CNS, mechanizmov vzniku a rozvoja neurodegeneračných ochorení, ich klinických prejavov a štúdium komplikácií neurologických ochorení).
Regeneračná a reprodukčná medicína  (Výskum v oblasti regenerácie tkanív, kmeňových buniek, bunkovej terapie a využitia bioinžinierskych prístupov v regeneračnej medicíne).
Zoonózy a významné infekčné choroby (Štúdium infekčných chorôb z pohľadu epidemiológie, inovačných postupov ich prevencie, laboratórnej diagnostiky a liečby  – vo veterinárnej a humánnej medicíne).

Predpokladaným výsledkom výskumnej činnosti v UVP MediPark, Košice s transferom do klinickej praxe bude rozvoj personalizovanej medicíny v liečbe nádorových chorôb, ako aj v oblasti reprodukcie; využitie inovatívnych postupov v prevencii, diagnostike a liečbe vnútorných chorôb; využitie nových technológií v mikrochirurgii a minimálne invazívnej endoskopickej chirurgii; inovatívna liečba degeneratívnych ochorení a úrazov nervových tkanív ako aj degeneratívnych ochorení a úrazov skeletu a tiež tlmenie šírenia zoonóz a významných infekčných chorôb.

MediPark Slávnostne odovzdávanie

MediPark predstavuje viac ako 6000 štvorcových metrov laboratórneho priestoru a jeho súčasťou je dátové centrum, laboratórium farmakogenetiky a individualizácie liečby, laboratórium pre výskum v oblasti metabolizmu a aterosklerózy, laboratórium regeneračnej medicíny a výskumu kmeňových buniek a priestor pre vedecký inkubátor a rozvoj komerčných vedeckovýskumných aktivít.

MediPark odovzdávanie

MediPark sa môže stať popri plnení svojich základných úloh aj laboratórnym zázemím pre špičkový klinický výskum.

MediPark: Slávnostné otvorenie

 

Informácie poskytla: Jaroslava Oravcová, PR manažérka a hovorkyňa Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

autor foto: Žofia Hnátová, UPJŠ LF

 

Súvisiace:

Články
Medipark v Košiciach
30. okt. 2015
Hore
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Meter je základná jednotka dĺžky v medzinárodnej sústave jednotiek SI.
Zistite viac