Šikovný informačný systém pre cestujúcich


Šikovný informačný systém pre cestujúcich

Vývojom informačného systému pre cestujúcich na autobusových staniciach, zastávkach a prestupných termináloch IDS sa zaoberá start-up Infobus. Urbano.transinfo je softwerovo-hardwarový systém, ktorý ponúka cestujúcej verejnosti ucelené dopravné informácie podľa aktuálnej dopravnej situácie. Tvorcovia projektu začali taktiež využívať aj pôvodne dopravné programy a systémy v jednotlivých spoločnostiach, ktoré boli vo väčšine prípadov vždy rozdielne. Okrem iného vyvinuli rôzne nadstavby na už zväčša nefunkčné informačné zariadenia, ktoré oživili do prevádzky. V súčasnosti začali vyvíjať aj vlastné informačné tabule a systémy jednotného času či komunikácie.

„Náš projekt rieši informovanie cestujúcej verejnosti v rámci prímestskej autobusovej dopravy. Ide o komplexný software a hardware, vytvorený pre slovenské podmienky autobusových dopravcov. V súčasnosti, je veľmi problematické informovanie cestujúcich na autobusových staniciach. Každý dopravca spravuje iba svoje systémy a svoje informácie, avšak ich poskytovanie ďalším dopravcom či staniciam je problematické a niekedy až nemožné. Informačný systém INFOBUS, sa snaží túto situáciu vylepšiť a dopravcom zjednodušiť informačné toky. Systém už testujeme vyše 4 rokov na stanici v Košiciach. V súčasnosti pripravujeme systém aj na stanici v Prešove, ktorý by sme chceli spustiť v dohľadnom čase,“ vysvetľuje Erik Kuzma, Project Manager.

Cieľ projektu je vytvorenie štátneho informačného systému, aký môžeme vidieť a počuť na železničných staniciach. „V priebehu niekoľkých rokoch by sme chceli náš systém zapojiť a spustiť na krajských autobusových staniciach či termináloch integrovaných dopravných systémov a následne aj menších staniciach či zastávkach, prestupných uzloch.“

Zákazníkmi sú autobusoví dopravcovia, resp. prevádzkovatelia autobusových staníc či terminálov. Užívatelia sú priamo cestujúci a dispečeri. „Celý projekt je možné charakterizovať ako ´skvalitnenie cestovania´, pretože sa snaží zjednodušiť cestovanie prímestskou autobusovou dopravou, ktorá je pre mnohých niekedy aj stresujúca.“ 

Projekt je už vo finálnej fáze, vyvinuli už software aj hardware. „Systém sa snažíme prispôsobiť na mieru dopravcovi, preto vyvíjame okrem základného modulu aj moduly pre spojenie iných systémov ako napríklad: informačných tabúľ, staničných hodín, staničného rozhlasu či dispečerského riadenia. Navrhli sme aj nové moduly a programy, ktoré by mohli uľahčiť dispečerom ich prácu, ako aj dispečerské riadenie dopravy. Pridali sme modul dopravného servisu, taktiež sme zahrnuli aj osvetlenie stanice, či inteligentnú stanicu, ktorú sme začali testovať. Tento modul sa ´stará´ o stanicu, teda vzduchotechniku, osvetlenie, hlasitosť hlásenia a iné,“ hovorí Erik Kuzma.

Prínos projektu je možné zhrnúť ako „skvalitnenie cestovania“ širokej verejnosti a uľahčiť aj tak už komplikovanú komunikáciu dopravcov.

Projekt Urbano.transinfo patrí medzi sedem postupujúcich adeptov do pred-inkubačného pobytu v Startup centre Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), o ktorých rozhodla odborná porota.

*********************************************

7. kola súťaže inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“, konajúceho sa koncom. mája 2018, sa zúčastnilo dvanásť projektov. Postupujúce start-upy získali vstupenku do Startup centra TUKE, súčasťou ktorej je 6 mesačný akceleračný program na podporu rozvoja inovatívnych myšlienok.

Rozhodovala odborná komisia pod vedením predsedu komisie, riaditeľa Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, F. Jakaba. Členmi komisie boli zástupcovia investorov, súkromnej a verejnej sféry – V. Jakubec (Klub podnikateľských anjelov, SBA), J. Vojtko (FPT Slovakia), M. Hladký (Creative Industry Košice), riaditeľ UVT TUKE – M. Chovanec a zástupcovia UVP TECHNICOM A. Lavrin a M. Blizco.

Súťaž „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Organizátorom je Univerzitný vedecký park TECHNICOM v spolupráci s partnermi súťaže Slovak Business Agency (SBA) a Saab AB.

Startup centrum TUKE ponúka nádejným start-upom možnosť získať priestory zdarma v Startup centre. Potom je tu možnosť využitia potrebnej kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE, ale aj pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov a ďalšie benefity. V neposlednom rade získajú inovátori expertnú a mentorskú podporu.

Do súťaže sa môžu zapojiť projekty v tzv. pred-inkubačnej dobe (t. j. v štádiu nápadu), z ktorejkoľvek časti Slovenska a tiež zahraničné projekty, ktoré plánujú realizovať svoju činnosti na Slovensku.

 

Informácie poskytol: Erik Kuzma, Project Manager

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj fotografií:

https://www.startupcentrum.tuke.sk/startupy/startupy-prehlad/7-kolo-sutaze/

Uverejnila: VČ

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Hrach záhradný (Pisum sativum) patrí k najpestovanejšej strukovej zelenine na Slovensku.
Zistite viac