Schengenský informačný systém bude posilnený


Schengenský informačný systém bude posilnený

Schengenský informačný systém je rozsiahly a centralizovaný informačný systém, ktorý sa používa pri kontrolách na vonkajších schengenských hraniciach a ktorý zlepšuje presadzovanie práva a justičnú spoluprácu v 30 krajinách v rámci Európy. V súčasnosti obsahuje už viac ako 80 miliónov záznamov a v roku 2017 sa v ňom uskutočnilo viac ako 5,2 miliardy konzultácií.

V ktorých krajinách je systém SIS v prevádzke

Je to 26 členských štátov EÚ, ktoré sú súčasťou schengenského priestoru plus 4 asociované krajiny, ktoré sú tiež súčasťou schengenského priestoru (Švajčiarsko, Nórsko, Lichtenštajnsko a Island). Existujú osobitné podmienky pre členské štáty EÚ, ktoré nie sú súčasťou schengenského priestoru (Bulharsko, Rumunsko a Spojené Kráľovstvo). SIS zatiaľ nie je v prevádzke na Cypre a v Írsku.

Dosiahnuté výsledky

Od apríla 2013, keď tento systém začal fungovať, až do konca roku 2017 bolo vykonaných 800 000 pozitívnych lustrácií (v priemere viac ako 450 pozitívnych lustrácií za deň), čo znamená, že o osobách alebo veciach, ktoré kontroloval príslušník pohraničnej stráže alebo polícia, bol nájdený záznam v databáze. Výsledky:

 • počas ich ciest bolo vysledovaných viac ako 200 000 páchateľov závažných trestných činov a ďalších osôb, ktoré predstavovali hrozbu pre národnú bezpečnosť;
 • takmer 50 000 osôb bolo zatknutých v súvislosti s trestnými činmi spáchanými v inom členskom štáte;
 • automatizovaný systém identifikácie odtlačkov prstov (AFIS) obsahoval koncom októbra viac ako 165 000 odtlačkov prstov a v systéme AFIS sa každý deň uskutočnilo až 1 000 vyhľadávaní;
 • bolo vysledovaných viac ako 180 000 osôb na účel zabezpečenia ich spolupráce pri trestnom súdnom konaní;
 • bolo vyriešených takmer 200 000 prípadov trestných činov týkajúcich sa ukradnutých motorových vozidiel, zneužitia dokladov totožnosti alebo cestovných dokladov, odcudzenia strelných zbraní, evidenčných čísel vozidiel a iného strateného alebo odcudzeného majetku;
 • bolo nájdených a bezpečne domov vrátených viac ako 28 000 nezvestných osôb, ktoré prekročili hranice do iného členského štátu;
 • takmer 150 000 osobám bol zamietnutý vstup do schengenského priestoru alebo pobyt v ňom.

Infografika – Boj EÚ proti organizovanej trestnej činnosti: 2018 – 2021

Rada Európskej únie prijala 19. novembra 2018 návrh Európskej komisie na posilnenie Schengenského informačného systému (SIS), najpoužívanejšieho európskeho systému na výmenu informácií v oblasti migrácie, bezpečnosti a riadenia hraníc. Posilnený SIS bude okrem iného zahŕňať tieto modernizované prvky:

 • Nové zápisy o páchateľoch trestných činov a rozhodnutiach o návrate: Dohodnuté zmeny umožnia vkladať do systému SIS zápisy o neznámych osobách hľadaných v súvislosti s trestným činom. Okrem toho sa zavedie nová kategória zápisov pre „rozhodnutia o návrate“, aby sa zlepšil výkon rozhodnutí o návrate vydaných pre štátnych príslušníkov tretích krajín s neoprávneným pobytom.
 • Väčšiu ostražitosť v súvislosti s teroristickými trestnými činmi: Vnútroštátne orgány budú povinné vytvoriť v systéme SIS zápis v prípadoch týkajúcich sa teroristických trestných činov a nový zápis o „zisťovacej kontrole“ s cieľom získať základné informácie.
 • Prísnejšie ustanovenia v súvislosti s nezvestnými deťmi a osobami, ktoré potrebujú ochranu: Vnútroštátne orgány budú môcť okrem existujúcich zápisov o nezvestných osobách vytvárať preventívne zápisy o osobách, ktoré potrebujú ochranu;
 • Presadzovanie zákazov vstupu: Všetky zákazy vstupu vydané štátnym príslušníkom tretích krajín sa odteraz budú povinne vkladať do systému SIS, čím sa umožní ich presadzovanie v celom schengenskom priestore.
 • Prísnejšie pravidlá týkajúce sa ochrany údajov: Dohodnuté zmeny posilnia ochranu osobných údajov, pretože ich zosúladia s novým všeobecným nariadením o ochrane údajov a s policajnou smernicou o ochrane údajov.
 • Zlepšená interoperabilita: Posilnený systém SIS zefektívni využívanie odtlačkov prstov, odtlačkov dlaní a podôb tváre na identifikáciu podozrivých osôb. Modernizované prvky majú zároveň zabezpečiť úplnú interoperabilitu systému SIS s ostatnými systémami EÚ v oblasti migrácie, riadenia hraníc a bezpečnosti.
 • Lepší prístup pre agentúry EÚ: Europol bude mať teraz prístup ku všetkým kategóriám zápisov v systéme SIS, zatiaľ čo operačné tímy európskej agentúry pre pohraničnú stráž budú mať prístup do systému SIS na účely vykonávania svojich úloh v hotspotoch a na vonkajších hraniciach.

Posilnený systém SIS, ktorý je politickou prioritou na obdobie 2018 – 2019 a kľúčovým prvkom budúcej interoperability informačných systémov EÚ.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: Európska komisia

Tlačová správa

Factsheet

Zdroj infografika: Európska rada (Rada Európskej únie)

 

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - jeseň
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Kryštály a ich štruktúra nesúvisia iba s klenotníctvom, gastronómiou či nerastnými zdrojmi Zeme.
Zistite viac