S rozvojom elektromobility narastie dopyt po batériách

02. jan. 2019 • Technické vedy

S rozvojom elektromobility narastie dopyt po batériách

Batérie budú mať pre automobilový priemysel 21. storočia taký význam, aký mal v 20. storočí spaľovací motor. Ak si má EÚ zachovať vedúce postavenie v automobilovom priemysle i v rámci systémov v oblasti čistej energie, musí mať nezávislú kapacitu na vývoj a výrobu batérií.

Činnosť Európskej aliancie pre batérie odštartoval podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič spolu s členskými štátmi a zástupcami priemyslu v októbri 2017.

Táto platforma pre spoluprácu dnes združuje Európsku komisiu, zainteresované štáty EÚ, Európsku investičnú banku a vyše 260 subjektov z oblasti priemyslu a inovácií a ich cieľom je vytvoriť v Európe konkurencieschopný, inovatívny a udržateľný hodnotový reťazec, ktorého základom je udržateľná výroba batériových článkov.

EÚ chce zariadenia na výrobu batériových článkov vo veľkom rozsahu

V oblasti batérii Európa musí rýchlo napredovať, aby sa predišlo technologickej závislosti od našich konkurentov a aby sa zúročil potenciál pre tvorbu pracovných miest. Podľa dostupných prognóz by hodnota trhu s batériami mohla od roku 2025 predstavovať 250 miliárd EUR. Len na uspokojenie dopytu samotnej EÚ treba podľa konzervatívneho odhadu v Európe zriadiť najmenej 20 „gigatovární“ (zariadení na výrobu batériových článkov vo veľkom rozsahu). Rozsah a rýchlosť potrebnej investície si na riešenie tejto priemyselnej výzvy vyžadujú spoločné úsilie.

Hlavným výsledkom Európskej aliancie pre batérie boli dosiaľ Strategický akčný plán pre batérie prijatý v máji 2018 a priemyselné investície v oblasti materiálov pre batérie a batériových článkov. Akčný plán – súčasť tretieho balíka Európa v pohybe, ktorým sa dokončuje ambiciózny program Junckerovej Komisie týkajúci sa modernizácie mobility, zahŕňa súbor ráznych opatrení v oblasti kritických surovín, výskumu a inovácie EÚ alebo regulačných požiadaviek na podporu konkurencieschopnosti našich podnikov.

Prečo EÚ potrebuje vyrábať batérie namiesto toho, aby ich dovážala?

Batéria bude predstavovať vysoký podiel pridanej hodnoty v aute budúcnosti. Keďže automobilový priemysel je významným hráčom európskeho hospodárstva, cieľom je jeho udržateľnosť. V súčasnosti nemá EÚ možnosť masovo vyrábať batériové články. Európa sa spolieha na batériové články od zahraničných, predovšetkým ázijských dodávateľov. Chýbajúca európska základňa výroby prináša EÚ konkurenčnú nevýhodu – ohrozuje postavenie priemyslu EÚ z dôvodu bezpečnosti dodávateľského reťazca a zvyšuje náklady. Európa má všetko, čo je potrebné, aby sa stala svetovým lídrom pre udržateľnú priemyselnú výrobu batérii. EÚ je už lídrom v mnohých odvetviach hodnotového reťazca výroby batérie a má veľký potenciál v oblasti recyklácie a cyklického hospodárstva. Robí rýchle kroky na vytvorenie plnohodnotného a inovatívneho, konkurencieschopného a udržateľného reťazca s veľkou produkciou batériových článkov. Je dôležité konať teraz a rýchlo. S posunom smerom k elektronickej mobilite sa očakáva nárast dopytu po batériách. Batérie môžu byť hlavným zdrojom pracovných miest, hospodárskeho rastu a investícií v EÚ. Je možné vytvoriť približne 4 – 5 miliónov pracovných miest v dôsledku toho, že EÚ v tomto sektore bude zohrávať vedúcu úlohu.

Slovensko a výroba batérii

Slovensko má záujem podporovať výskum, vývoj a konkurencieschopnú a udržateľnú priemyselnú výrobu batérii. Na zasadnutí Európskej aliancie pre batérie v Bruseli, ktorej členovia sa zišli pri príležitosti jej ročného fungovania, to prezentoval štátny tajomník ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz. Konkrétne opatrenia v tomto smere bude obsahovať Akčný plán rozvoja elektromobility, na ktorom rezort hospodárstva v súčasnosti finišuje. V. Ferencz informoval partnerov v Bruseli o vzniku Slovenskej aliancie pre batérie. Založenie aliancie podľa neho potvrdzuje strategický záujem Slovenska o toto odvetvie priemyslu. „Jedným z najvýraznejších trendov a smerovaní v oblasti dopravy a mobility v Európe, a tiež v SR, je stále rastúci záujem o elektromobilitu. Preto máme prirodzený záujem, aby sme elektrické komponenty na výrobu týchto áut nedovážali zo zahraničia, ale boli schopní si ich vyrobiť na Slovensku," zdôraznil štátny tajomník. (Zdroj: TS Ministerstvo hospodárstva SR)

Viac informácií o napredovaní po roku nájdete v tlačovej správe EK.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Použité zdroje:

Európska komisia

Ministerstvo hospodárstva SR

Ďalšie informácie

European Battery Alliance

European Battery Alliance Q&A

 

 

 

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Slovenské profesionálne divadlo vzniklo až v roku 1920.
Zistite viac