Rýchla kontrola prítomnosti mykotoxínov v produktoch z pšenice


Rýchla kontrola prítomnosti mykotoxínov v produktoch z pšenice

Nová rýchla metóda na detekciu dvoch typov mykotoxínov v produktoch z pšenice uľahčí kontroly, aby sa zabezpečilo, že tieto produkty sú bezpečné pre ľudskú spotrebu.

Sto deväť kilogramov pšenice. To je to, čo každý Európan spotrebuje v priemere každý rok. Pšenica je jednou z hlavných základných potravín. Je to celosvetovo najviac konzumovaná obilnina. Európania patria medzi najväčších spotrebiteľov na obyvateľa. Je súčasťou našich denných stravovacích návykov. Pšenicu nájdeme v chlebe, cestovinách, raňajkových cereáliách, sušienkach, koláčoch atď. Avšak pšenica a obilniny sú všeobecne náchylné na kolonizáciu plesní, a to ako v teréne, tak aj počas skladovania. To môže spôsobiť kontamináciu zŕn mykotoxínmi.

Mykotoxíny

Mykotoxíny sú prírodné toxíny produkované určitými plesňami, ktoré môžu skončiť v našich potravinách. Môžu byť škodlivé pre ľudí aj zvieratá. Mykotoxíny môžu spôsobiť otravu jedlom alebo dokonca rakovinu. Najmenej 60 % potravín vyrobených na svete pochádza z obilnín. Problém mykotoxínov je preto veľmi dôležitý a vyžaduje si monitorovanie s cieľom posúdiť dodržiavanie legislatívnych maximálnych limitov. V produktoch z pšenice môžu byť prítomné hlavne dva typy mykotoxínov:

Deoxynivalenol (DON) – najbežnejší kontaminant mykotoxínov v pšenici, kukurici, jačmeni, ovse a raži, ktorý pochádza z fytopatogénnych druhov Fusarium. Pšeničné otruby sú súčasťou zrna s najvyššou koncentráciou DON;

Ochratoxín A (OTA) – produkovaný niekoľkými druhmi rodu Aspergillus a Penicillium, ktoré sa často vyskytujú v rôznych obilninách.

Deoxynivalenol môže spôsobiť zvracanie, znížený prírastok hmotnosti, hnačku, kožné lézie, rastovú depresiu a imunosupresiu u ľudí aj zvierat. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny označila Ochratoxín A, ako možný ľudský karcinogén.

„Toto je dôvod, prečo boli stanovené právne limity pre prítomnosť oboch mykotoxínov v potravinárskych výrobkoch na báze obilnín na ochranu spotrebiteľov v Európskej únii", vysvetľuje vedec Spoločného výskumného centra Európskej komisie (JRC) Christoph von Holst.

Kontrolné laboratóriá EÚ pravidelne kontrolujú prítomnosť týchto látok na potravinách. Aplikované metódy sú však časovo náročné a drahé.

„Potrebujeme ďalej zvyšovať efektívnosť tohto monitorovania. Potrebujeme rýchle metódy detekcie," vysvetľuje Christoph.

To bol dôvod, prečo vedci z JRC a Talianska vytvorili rýchlu metódu na detekciu mykotoxínov DON v pšeničných otrubách a OTA v tvrdej pšenici.

Uľahčia sa tým úradné kontroly s cieľom zabezpečiť, aby boli výrobky z pšenice bezpečné pre ľudskú spotrebu.

Analytická metóda založená na infračervenej spektroskopii umožňuje rýchlu analýzu vzoriek pšenice na detekciu DON a OTA.

„Táto alternatívna technika je rýchla, nie drahá a ľahko sa používa. Môže ďalej zlepšiť efektívnosť kontrolných činností," uzatvára Christoph.

Infračervená spektroskopia má široké použitie mnoho rokov na účely kontroly kvality v potravinárskom priemysle, napríklad na monitorovanie niekoľkých parametrov, ako je vlhkosť, proteín, olej atď. Táto technika ponúka niekoľko výhod, pretože je rýchla, nedeštruktívna, nevyžaduje žiadne chemikálie a je preto šetrná aj k životnému prostrediu.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj:

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/rapid-screening-presence-mycotoxins-wheat-products

Viac informácií nájdete:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030881461930038X?via%3Dihub

 

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Dýchanie je jednou z esenciálnych fyziologických funkcií organizmu.
Zistite viac